Rychlé odkazy
 
Kdo jsme
Stanovisko

S P  O  L  E  Č  N  É      S  T  A  N  O  V  I  S  K  O

asociace  VOJÁCI  PROTI  VÁLCE,  z.s.

a  sdružení  ČESKOSLOVENŠTÍ  VOJÁCI V  ZÁLOZE  ZA  MÍR,  z.s.

k  roztáčení  nového kola  zbrojení.

 

My  účastníci  Republikového shromáždění  ASOCIACE  VOJÁCI PROTI  VÁLCE,  z.s.  (VPV)  a  ČESKOSLOVENŠTÍ  VOJÁCI V  ZÁLOZE  ZA  MÍR,  z.s.  (CSVVZ),  vycházeje ze  Stanov  Sdružení a  programového  prohlášení, na  základě  svých  profesních  znalostí, považujeme  za  svou  povinnost  upozornit vládu  a  zejména pak  občany  České  Republiky  na  nebezpečí,  které  vzniká  novým  kolem  zbrojení, zejména  mocností  vlastnící zbraně  hromadného  ničení.

 

S  politováním konstatujeme,  že  naše  upozorňování  v  tomto  směru  je  opodstatněné. Výdaje  na  zbrojení jednotlivých  států  mají  vzestupný  trend. Modernizují  a  rozšiřují svůj  jaderný  potenciál a  další  státy  o  získání jaderných  zbraní  usilují. To  vše  navzdory rétorice  o  odzbrojení a  „světě  zbaveném jaderných  zbraní“.  Značnou roli  v  tomto  směru hraje  setrvávání  USA  v  realizaci záměru  vybudovat  spolehlivou protiraketovou  obranu  pouze  svého  území.

 

Svým  způsobem  o  tom  svědčí i  stále  hustší síť  vojenských  základen NATO  nejen  na  evropském  kontinentě. Mimo  nových  vojenských základen  na  území  Rumunska,  Bulharska a  jedné  z  největších  v  Kosovu,  nově  vybudované  v  Polsku,  Jižní  Koreji  a  v  dalších státech  jsou  rozšiřovány také  vojenské  základny USA  na  asijském kontinentě,  v  arabských  státech. To  vše  znamená další  zvýšení  již  tak  značného vojenského  napětí  v  Evropě.


Toto  konání 
svědčí  o  pokračující 
a  stále  otevřenější
  snaze  Spojených  států  společně  s  některými  členskými 
státy  NATO  využívat  pod  nejrůznějšími&n

Založeno dne: 10/12/2017 11:17:35