Rychlé odkazy
 
Kdo jsme
Proti vojenským základnám i v USA

V  USA  proti vojenským  základnám.

  USA zahraniční  vojenské  základny jsou  hlavními  nástroji imperiální  globální  nadvlády“

  Toto konstatování  není  z žádné  naší  schůze nebo  konference.  Je to  přiznání  organizátorů    Konference   Koalice  proti americkým  zahraničním  vojenským základnám“,  která  se bude  konat  ve dnech  12-14  ledna 2018  v  Baltimore, Maryland  USA.  Jde o    první  konferenci o  amerických  zahraničních vojenských  základnách,  kterou organizuje    Koalice  proti americkým  zahraničním  vojenským základnám“.  Tato  konference je  produktem  měsíce trvající  diskuse  a plánování  ze  strany představitelů,  mírových,  ekologických a  o  spravedlnost usilujících  organizací  ve Spojených  státech  .Cílem podle  organizátorů  je vytvořit  širokou  koalicI míru,  spravedlnosti  , ekologických  organizací  a aktivistů  ve  Spojených státech  pro  pokračující hnutí  k  uzavření všech  zahraničních  vojenských základen  USA.  Koalice byla  vytvořena  z iniciativy  Mírové  Rady USA  a  je v    dosud dalších  5  organizací:

United  For Peace  and  Justice (UFPJ)

  Labor Fightback  Network

  Environmentalists  Against War

  Canadian Peace  Congress

  Upstate Drone  Action  (New York

Konference  se bude  konat  v součinnosti  se  Světovou radou  míru.  Aktéři Koalice  v  rámci přípravy  Konference  uzavřeli dohodu  o  spolupráci. Vzhledem  k  zajímavosti formulací    uvádím  překlad dokumentu.

Koalice  proti  americkým zahraničním  vojenským  základnám

Prohlášení  o  jednotnosti

My,  níže  podepsaní zástupcií  mírových,  o spravedlnost  usilujících  a ekologických  organizace,projednali  a  schválili  následující body  jednoty  a zavázali  se  ke spolupráci.  Společné  vytvoření koalice  proti  americkým zahraničním  vojenským  základnám s  cílem  zvýšit povědomí  veřejnosti  a organizování  nenásilného  masového odporu  vůči  zahraničním základnám  armády  USA.

Založeno dne: 16/01/2018 16:00:41