Počet článků v archivu: 35
Další Poslední
 
Mezinárodní styky
Shromáždění proti NATO v Chicagu 18.-19.května 2012

 

Výzva k akci: Odstraňme NATO, Vytvořme pracovní místa a Zajistěme mír

Podporuje:

Síť- Osvoboďme svět od  NATO;  Za mír a spravedlnost pro celý svět

NATO,Organizace Severoatlantické smlouvy, koná v červnu 2012 v Chicagu schůzi na nejvyšší úrovni. My, aktivisté míru a spravedlnosti, se shromáždíme na kontr-summitu, abychom nechali zaznít novou vizi globální bezpečnosti a míru.

Připojte se k nám 18. a 19.května v Chicagu na konferenci ve formě kontr-summitu s cílem koncipovat a pomáhat při budování mírovějšího, ekonomicky bezpečnějšího a z hlediskaživotního prostředí udržitelného světa.

Jak ví většina lidí v USA, dávno minula doba ke skončení války USA/NATO v Afghánistánu, ke stažení všech vojáků USA a NATO z Afghánistánu, Iráku a zdalších míst ve světě, ke skončení útoků proti Libyi, k tomu, aby se svět začal zbavovat zbraní hromadného ničení a k přesměrování toků peněz od válek a zbrojení zpět k našim komunitám.

Nehledě na opakovaná tvrzení, NATO nikdy nebylo obrannou aliancí a od konce studené války se přeměnilo na globální alianci strukturovanou tak, aby bylo schopno vést války „mimo svou oblast“ vAsii, na Středním východě a v severní Africe, jakož i k „zadržování“ Číny. Krédem NATO je agresivita, expanze, militarismus a nedemokratičnost.

Od Jugoslávie, přes Afghánistán a Libyi USA využívaly NATO k posilování a rozšiřování svých vojenských, ekonomických a politických cílů, aby byla zajištěna nadvláda USA a Evropy nad zdroji, trhy a pracovní silou globálního Jihu. Náklady na tato dobrodružství přenesly na své partnery v NATO.

Zatímco se ignorují potřeby lidí u nás doma, USA utratily více než bilion dolarů na váky v Afghánistánu a Iráku a další desítky miliard dolarů ročně na udržování stovek vojenských základen a jaderných zbraní v Evropě. Místo mrhání penězi na NATO  by měly být dolary z našichdaní využity k zajištění skutečné bezpečnosti vytvářením pracovních příležitostí neohrožujících životní prostředí a k investování do modernizace infrastruktury pro 21. století, do zajištění čisté vody, vzdělání, bydlení a zdravotní péče pro všechny.

Krize každodenního života v zemích po celém světě vyžaduje mezinárodní spolupráci založenou na respektování mezinárodního práva a státní suverenity a nikoli války a stupňující se globální závody ve zbrojení - závody ve zbrojení jednoho, podněcované USA.

Summit NATO skýtá příležitost spojit se v solidaritě s našimi mezinárodními protějšky k zahájení vzdělávací kampaně, která by pomohla lidem v USA a v ostatních zemích NATO k pochopení skutečné podstaty NATO a k mobilizaci za jeho zrušení.

Ve vzájemném spojení můžeme viditelně a nenásilně předvést jak NATO podkopává skutečnou bezpečnost národů ve všech životních dimenzích. Naší diskusí a požadavkem alternativní a mír stvrzující zahraniční politiky napomůžeme k budování celosvětového hnutí proti NATO a jeho válkám, za nastolení světa míru, spravedlnosti a hospodářské prosperity.

Diplomacie, mezinárodní právo, státní suverenita, mezinárodní spolupráce a nenásilné řešení konfliktů jsou základem skutečné globální bezpečnost.

Pomoztenám mobilizovat aktivisty, aby přijeli do Chicaga a účastnili se mezinárodní konference.

Lepší, mírovější,bezpečnější a prosperující svět je možný.

Požadujeme:

·        Úplné stažení všech ozbrojených sil USA a NATO z Afghánistánu.

·        Stažení všech v zahraničí rozmístěných ozbrojených sil, základen, jaderných zbraní a„protiraketové obrany“ USA.

·        Podstatné snížení vojenských výdajů USA a NATO k zajištění financování našich komunit auspokojování lidských potřeb.

·        Obnovení Charty OSN a mezinárodního práva jako prostředku řešení mezinárodních sporů.

·        NATO do výslužby !

Síť za Svět bez NATO: Globální mír a spravedlnost:

Seznam zapojených US organizací:

 American Friends Service Committee-Peaceand Economic Security Program, Code Pink, Fellowship of Reconciliation, LawyersCommittee on Nuclear Policy, Maryknoll Office of Concerns, Nuclear Age PeaceFoundation, Peace Action, United for Peace and Justice, US Labor Against theWar, US Peace Council, War Resisters League. Chicago: American Friends Service Committee-Chicago, Code Pink,Greater Chicago Area Peace Action, New New Deal, US Labor Against the War,

Pro další informace a kpodpisu této výzvy kontaktujte Judith Le Blanc -mailto:(jleblanc@peace-action.org),nebo Joseph Gerson - e-mail: (JGerson@afsc.org).

Založeno dne: 27/04/2012 17:19:01