Počet článků v archivu: 35
Další Poslední
 
Mezinárodní styky
Stanovisko Bělehradského fóra
Bělehradské fórum - prosinec 2009 Stanovisko Bělehradského fóra za Svět sobě rovných k NATO Živadin Jovanović Prezident Bělehradského fóra za Svět sobě rovných Úterý, 29. prosince 2009 Stanovisko Bělehradského fóra ke vztahu Srbsko-NATO 1. Srbsko jako malá mírumilovná země by měla zůstat vojensky neutrální. Srbsko by nemělo být členem žádné vojenské aliance. Srbsko se liší od všech ostatních zemí v regionu zaprvé tím, že nikdy nebylo členem Varšavské smlouvy ani Organizace Severoatlantické smlouvy, a zadruhé, žádná země v tomto regionu kromě Srbska se nikdy nestala obětí NATO. Srbská neutralita byla definována Rezolucí Národního shromáždění, které zavazuje vládu. 2. Protože se Srbsko již připojilo k programu Partnerství pro mír, i to je součástí politické reality. Rakousko, Irsko, Švédsko, Finsko, Malta a Švýcarsko jsou ústavně neutrální země, jsou ale členy Partnerství pro mír. 3. Od své agrese vůči Srbsku (Jugoslávii) v roce 1999 NATO prokázalo, že se mělo jednat o precedent pro zahájení podobných útoků a vojenských intervencí v dalších regionech mimo jeho působnost definovanou v Zakládacím aktu NATO. Její ofenzivní charakter byl později potvrzen v Iráku a jinde. Kromě toho, NATO prokázala svou neznalost základních mezinárodních principů a zákonů a role Rady bezpečnosti OSN. 4. Poté, co hrály vedoucí roli v podpoře jednostranného a nezákonného odtržení Kosova a Metohije od Srbska v roce 2008, prokázala vláda USA a NATO, že jejich hlavním zájmem v roce 1999 bylo vytvoření státu NATO na 15 procentech srbského území státu [Kosovo]. USA nejprve v roce 1999 vytvořily v Kosovu a Metohiji vojenskou základnu Camp Bondsteel, největší americký vojenský tábor mimo americkou půdu. Vláda Spojených států neměla k vytvoření takové základny povolení Srbska ani OSN. To bylo impulsem k rozšíření vojenských základen dále na východ (například tři v Bulharsku, další čtyři v Rumunsku a tak dále). USA a další země NATO založily „armádu nezávislého Kosova“ tak, že „transformovali“ teroristickou KLA/UCK. 5. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že přibližně 75 procent obyvatel Srbska je proti členství Srbska v NATO. 6. Protože část současné vlády je jednoznačně pro-NATO, může být v pokušení ignorovat vůli většiny a prosadit a urychlit členství v NATO. To je důvod, proč mnoho občanských sdružení, včetně Bělehradského fóra, stejně jako mnohé politické strany, nepřestávají veřejně připomínat, že konečné rozhodnutí o členství v NATO je výhradně v rukou lidí, kteří budou mít slovo v referendu. 7. Formálně vláda souhlasí s nevyhnutelností referenda. Ale v praxi se je nikdo neodvažuje zorganizovat, neboť výsledek je předem zcela jasný. Srbsko tudíž čelí taktice stoupenců NATO - krok za krokem se stále více zapojovat do struktur a operací NATO, které tento proces dovedou až do bodu, odkud již není návratu. Zároveň NATO a vláda utrácí obrovské množství peněz na propagaci NATO jako strážce ráje. Mistři této operace počítají s účinkem příslibu „lepšího života“ na národ trpící chudobou, nezaměstnaností a zmatkem. Překlad z angličtiny: Josef Kroupa
Založeno dne: 1.6.2010