Počet článků v archivu: 35
Další Poslední
 
Mezinárodní styky
Výzva proti NATO v souvislosti s jeho summitem v Portugalsku 2010
Světová Rada Míru Výzva proti NATO v souvislosti s jeho summitem v Portugalsku 2010 Světová rada míru a Portugalská Rada pro mír a spolupráci zdraví mírumilovné lidi světa a mírová hnutí, jež se postavila na odpor a nadále odmítají (?pranýřují?) imperialistické války , nezákonné okupace a sociální nespravedlnost, a vyzývají je k pokračování a posilování společného úsilí a společného boje proti imperialismu a jeho nástrojům, především proti NATO, jež představuje největší válečnou mašinérii světa. SRM odhaluje před národy světa zločiny, jež spáchalo proti lidstvu NATO a v nichž – ať již pod záminkou ochrany „lidských práv“ nebo boje proti „terorismu“ podle svého vlastního výkladu – nadále pokračuje. Od svého založení v r. 1949 bylo a nadále zůstává útočným organismem. Se svou novou militaristickou doktrínou se po r. 1991 stalo světovým „šerifem“ imperialistických zájmů.. Bylo často spojeno s krvavými režimy a diktaturami, s reakčními silami a juntami. Aktivně se podílelo na rozbití Jugoslávie, na 78 dní trvajícím barbarském bombardování Srbska, na svrhávání režimů cestou „barevných revolucí“, na okupaci Afghánistánu. NATO pokračuje ve svých plánech na vytváření „Velkého Středního východu“, na rozšiřování rozsahu svých akcí prostřednictvím „Partnerství pro mír“ a „specielní spolupráce“ v Asii a Latinské Americe, na Středním východě, v severní Africe, jakož i prostřednictvím „evropské armády“. Vlády všech členských států NATO sdílejí odpovědnost za činnost aliance, bez ohledu na vedoucí roli administrativy USA. Rozdílné přístupy k některým otázkám odrážejí rozdílné názory a rivalitu, avšak nakonec vždy vedou ke společné agresivní konfrontaci s národy. Odsuzujeme politiku Evropské unie, jež se shoduje s politikou NATO a Lisabonskou smlouvu, která jde ruku v ruce s aliancí v politické a vojenské oblasti. Vojenské výdaje EU na zahraniční mise se v letech 2002 až 2009 zvýšily ze 30 na 300 milionů euro. Národy a mírumilovné síly světa nesouhlasí s rolí NATO jako světového „šerifa“. Odmítají jakékoliv pokusy o začleněn í NATO do systému Spojených národů. Požadují rozpuštění této útočné militaristické válečné mašinérie. Dnes již neexistuje ani falešná záminka existence Varšavského paktu. Světová rada míru a její členové a přátelé budou v mnoha zemích organizovat různé národní a mezinárodní iniciativy proti NATO a jeho nové strategické koncepci, jež má být přijata na příštím summitu aliance v Portugalsku. Budeme spolu s Portugalskou Radou pro mír a spolupráci organizovat akce a konference v Portugalsku, jakož i centrální masová vystoupení před a v průběhu summitu NATO (listopad 2010) v Lisabonu. Pod heslem: „NATO – nepřítel míru a národů. Rozpusťte je!“ SRM vyzývá všechny organizace v členských státech NATO i v celém světě k podpoře této výzvy s důrazem na následující aspekty: • NATO bylo od svého založení v r. 1949 agresivní a reakční silou. Varšavská smlouva byla vytvořena později a rozpuštěna dříve. • Ruce NATO jsou po 60 let potřísněny krví mnoha národů. Nemůže se proto stát „mír zajišťující silou“ v rámci Spojených národů. • Nehledě na nadvládu USA, agrese jsou prováděny společně s dalšími imperialistickými silami. To nic nemění na charakteru NATO. • NATO je přímo spojeno s EU a naopak vzhledem k tomu, že velký počet zemí EU je současně členy NATO, jakož i k militaristickým rysům a závazkům, obsaženým v „Lisabonské smlouvě“. • Všechny vlády členských zemí NATO se podílejí na odpovědnosti za činnost aliance; podporují její imperialistické plány. • Válka NATO proti Jugoslávii v r. 1999 byla milníkem pro nové dogma v době summitu aliance ve Washingtonu 1999. Tehdy byl potvrzen fakt, že EU nikdy ebyla „demokratickou protiváhou“ proti USA. • NATO, spolu s kolaboranty na všech kontinentech, jedná jako globální policajt při realizaci svého plánů pro „Větší Střední východ“ i při aktivním vměšování ve východní Evropě, na Kavkaze i jinde. Plně podporujeme a ztotožňujeme se s portugalskou kampaní „Ano míru. Ne NATO“, která spojuje mnohá hnutí a společenské organizace. Vyzýváme všechny mírumilovné organizace ke spojení našich hlasů a sil k podpoře této Výzvy a k setkání v Lisabonu v listopadu 2010. Světová rada míru Portugalská Rada pro mír a spolupráci (Překlad V.V.) Občanské sdružení Vojáci proti válce Česká republika Členové občanského sdružení Vojáci proti válce podporují Výzvu proti NATO v souvislosti s jeho summitem v Portugalsku 2010. Ztotožňujeme se hodnocením NATA obsaženém ve Výzvě a s kampaní proti NATU organizované CPPC. Severoatlantická Aliance hrubým způsobem porušuje svá vlastní pravidla, zejména články 1,6 a 7 Zakládací smlouvy z roku 1949, dopouští se válečných zločinů, svévolně porušuje Chartu OSN a nemá právo prohlašovat se za jedinou sílu zajišťující mír v rámci Spojených národů. Plně podporujeme MÍR ano - NATO ne. Uvítáme možnost zúčastnit se akci proti NATO v Lisabonu. Z pověření Rady VPV Jiří Bureš předseda Občanského sdružení VOJÁCI PROTI VÁLCE Praha 11. 7. 2010
Založeno dne: 21.07.2010