Počet článků v archivu: 35
Další Poslední
 
Mezinárodní styky
NATO – USA v úsilí o světovládu- 2.část(2)

Poznámka druhá jaderné odzbrojení -  smlouva RF - USA .

S nástupem nové Obamovi administrativy USA je spojována řada  pozitivních očekávání v oblasti mezinárodních vztahů USA a tedy zákonitě i v oblasti orientace NATO. Je očekáván odklon od politiky „ jestřábů“ a přijetí reálnější politiky včetně „ oteplení“ vztahů zejména s Ruskou federací.. Po 60ti leté zkušenosti s různými „ mírovými sliby“ NATO - USA  je však třeba k těmto „ očekáváním“přistupovat s reservou. Nedůvěru k těmto očekáváním vzbuzují tyto skutečnosti.

-          Odborníci na záležitosti strategické rovnováhy a stability se shodují v závěru, že existuje přímý vzájemný vztah mezi útočnými a obrannými prostředky.. Vybudování účinné PRO jednou ze smluvních stran smlouvy by zásadním způsobem narušilo exitující strategickou stabilitu a prolomilo ve smlouvě zmiňovaný princip nedělitelnosti bezpečnosti. Podle něj jsou nepřípustná taková opatření k posílení bezpečnosti jedné ze stran, jež by současně snižovala bezpečnost strany druhé.

-          Zachování ve smlouvě vymezených strategických arzenálů může sotva přispět k upevnění nebo dokonce posílení účinnosti smlouvy zakazující další šíření jaderných zbraní, uzavřené 1. července 1968. Jejími signatáři je 189 států, (včetně Iránu). Je mezi nimi i pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN disponujících jadernými arzenály

-          USA nadále vynakládají obrovské a stále se zvyšující prostředky na další posilování svého vojenského potenciálu, zvyšování jeho účinnosti včetně rychlosti jeho nasazení v různých částech světa..

-          Navíc smlouva neobsahuje žádné konkrétní závazky pokud jde o tzv. nestrategické jaderné zbraně  a jejich nosiče. Především v žádném případě nebrání jejich dalšímu hromadění a zdokonalování. Nezmiňuje se ani o případném závazku smluvních stran neumísťovat tyto prostředky na území jiných států a stáhnout je z území států, v nichž byly umístěny v minulosti

 

V listopadu t.r. se bude v portugalském Lisabonu konat summit NATO na kterém bude přijata nová strategická koncepce. Při přípravě summitu i nové strategie NATO pokračuje houževnaté úsilí prezentovat alianci jako  instituci, jejíž hlavní starostí je přispívat k zajištění světového míru a pokojného života  lidstva. V připravované   nové strategii se však dosavadní nepřijatelné, nebezpečné zaměření  politiky NATO dále posiluje.Objevují se nové hrozby. Mino protiraketového deštníku je třeba vytvořit kybernetický deštník jako reakce na hrozbu vedení kybernetické války, mimo války vedené z kosmu.

Z uvedených poznámek je zřejmé, NATO potřebují a  že největší hrozbou pro světový mír jsou hegemonistické ambice USA  k ovládnutí světových materielních i lidských zdrojů a vykonavatele těchto snah NATO, které se stává servisní organizací pro Spojené státy.

Požadavek mírových a protiválečných aktivit na celém světě na

           DEFINITIVNÍ  ROZPUŠTĚNÍ  NATO   je zcela oprávněný a aktuální.

POŽADUJEME:

l.  Pozastavení členství evropských států ve vojensko-bezpečnostních strukturách NATO a  účast v akcích s nasazením ozbrojených  sil států mimo rámec čl..5 a 6  Waschingtonské smlouvy  z r.1949 – zakládací smlouva NATO.

2. Zákaz použití, výroby,zdokonalování a skladování zbraní hromadného ničení, jejich šíření spolu s jejich úplnou – bezpodmínečnou  likvidací, zavazující  všechny státy , pod účinnou mezinárodní kontrolou..

3.  Zmrazení a postupné snižování výdajů na zbrojení a stavů ozbrojených  sil členských států

     NATO i EU.

4.  Závazek členských států NATO i EU a dalších evropských států  zrušit a v době míru nepřipustit na svém území existenci a budování cizích vojenských základen ,včetně základen Národní protiraketové obrany USA (NMD), jakož i přítomnost cizích ozbrojených sil .

Podle našeho názoru v upřímnost jejich slibů ( NATO – USA ) je možno věřit až poslední jejich vojenská základna a voják zmizí z evropského kontinentu.
Založeno dne: 17.10.2010