Počet článků v archivu: 29
První Předcházející
 
Mezinárodní styky
S P O L E Č N É S T A N O V I S K O

asociace  VOJÁCI  PROTI  VÁLCE,  z.s.

a  sdružení  ČESKOSLOVENŠTÍ  VOJÁCI V  ZÁLOZE  ZA  MÍR,  z.s.

k  roztáčení  nového kola  zbrojení.

 

My  účastníci  Republikového shromáždění  ASOCIACE  VOJÁCI PROTI  VÁLCE,  z.s.  (VPV)  a  ČESKOSLOVENŠTÍ  VOJÁCI V  ZÁLOZE  ZA  MÍR,  z.s.  (CSVVZ),  vycházeje ze  Stanov  Sdružení a  programového  prohlášení, na  základě  svých  profesních  znalostí, považujeme  za  svou  povinnost  upozornit vládu  a  zejména pak  občany  České  Republiky  na  nebezpečí,  které  vzniká  novým  kolem  zbrojení, zejména  mocností  vlastnící zbraně  hromadného  ničení.

 

S  politováním konstatujeme,  že  naše  upozorňování  v  tomto  směru  je  opodstatněné. Výdaje  na  zbrojení jednotlivých  států  mají  vzestupný  trend. Modernizují  a  rozšiřují svůj  jaderný  potenciál a  další  státy  o  získání jaderných  zbraní  usilují. To  vše  navzdory rétorice  o  odzbrojení a  „světě  zbaveném jaderných  zbraní“.  Značnou roli  v  tomto  směru hraje  setrvávání  USA  v  realizaci záměru  vybudovat  spolehlivou protiraketovou  obranu  pouze  svého  území.

 

Svým  způsobem  o  tom  svědčí i  stále  hustší síť  vojenských  základen NATO  nejen  na  evropském  kontinentě. Mimo  nových  vojenských základen  na  území  Rumunska,  Bulharska a  jedné  z  největších  v  Kosovu,  nově  vybudované  v  Polsku,  Jižní  Koreji  a  v  dalších státech  jsou  rozšiřovány také  vojenské  základny USA  na  asijském kontinentě,  v  arabských  státech. To  vše  znamená další  zvýšení  již  tak  značného vojenského  napětí  v  Evropě.

 

Toto  konání svědčí  o  pokračující a  stále  otevřenější  snaze  Spojených  států  společně  s  některými  členskými státy  NATO  využívat  pod  nejrůznějšími  záminkami k  prosazování  svých  zahraničně  politických, ekonomických  a  strategických záměrů  ozbrojenou  sílu.  Dále  uplatňují a  rozvíjí  scénář osvědčený  v  okupačních válkách  vedených  v  suverénních  členských státech  OSN  -  SRJ,  Iráku, Afghánistánu,  Libyi  a  dalších  zemích. 

 

To  vše  nejenom  potvrzuje  pokračující  úsilí  USA  o  udržení jejich  hegemonie  v  globálním  měřítku,  ale  vede  znovu  ke  stupňování zbrojení,  k  vyvolávání  a  prohlubování nedůvěry mezi  státy.  Místo  očekávaného  uvolnění napětí  v  mezinárodních vztazích  se  stupňuje militarizace  jednotlivých  států, zhoršují  se  mezinárodní vztahy,  ale  především  se  zvyšuje  hrozba vzniku  nových  ozbrojených konfliktů  ve  všech  částech  světa. Spojené  státy  prostřednictvím  NATO  hodlají  dále  porušovat nejen  Chartu  OSN,  provádět  destrukci platného  mezinárodního  práva  a  usilovat o  jeho  nahrazování  „právem  silnějšího“, opírajícího  se  o  dosud  přetrvávající (i  když  neodvratně slábnoucí)  nadřazenost  jejich vojenské  a  ekonomické moci. 

 

Na  základě uvedeného  konstatujeme,  že  vojenskopolitické  uskupení NATO  je  zločineckou, válečnou  organizací,  která  nemá  v  současném  světě  žádné  opodstatnění.

 

V  zájmu  zajištění bezpečnosti  a  dalšího mírového  rozvoje  nejen  občanů  ČR  ale  i  dalších  států  na  Evropském kontinentě  včetně  těch,  které  nejsou vázány  členstvím  v  Evropské  Unii  nebo  jiném  vojensko-politickém  uskupení, jsou  ASOCIACE  VOJÁCI PROTI  VÁLCE  a  sdružení  ČESKOSLOVENŠTÍ  VOJÁCI V  ZÁLOZE  ZA  MÍR  připraveni společně  s  dalšími protiválečnými  organizacemi  vést  s  kýmkoliv k  výše  uvedeným otázkám  otevřený,  seriózní dialog.

 

Pro  podporu  Světové Rady  míru  a  Evropského  mírového fóra  Vyzýváme  všechny  mírové a  protiválečné  organizace, iniciativy  a  jednotlivce  v  ČR  ke  společnému aktivnímu  odporu  proti  nebezpečné,  válečné politice  a  ke  společnému  boji  za  opětovné mezinárodně  právní  potvrzení zákazu  použití  síly,  nebo  hrozby silou  ve  vztazích mezi  státy,  k povinnosti  států  řešit  vzájemné spory  mírovými  prostředky a  zdržet  se  vměšování  do  vnitřních  věcí  jiných  států.

 

 

Praha dne  25.  11.  2017.

 

 

VOJÁCI  PROTI  VÁLCE

plk.v.v.  Jiří  BUREŠ  v.r. 

předseda  VPV

 

ČESKOSLOVENŠTÍ  VOJÁCI V  ZÁLOZE  ZA  MÍR

pplk. v.z.  Ivan  Kratochvíl

předseda  CSVVZ

 

za  podpory ČESKÉHO  MÍROVÉHO  FÓRA

Založeno dne: 10/12/2017 11:32:57