Počet článků v archivu: 29
Další Poslední
 
Mezinárodní styky
Pár správných chlapů v nové americké vládě

Pársprávných chlapů v nové americké vládě

Donald Trump se stává prezidentemUSA. Spolu s ním přichází tým, ve kterém najdeme dokonce tři bývalé americkégenerály.

Trumpova politicky nekorektní vyjádření od první chvílevyvolávala nenávist a vztek liberálů, a když se mu v listopadu 2016 podařilovyhrát americké prezidentské volby, jejich chování už došlo takřka na úroveňhysterie. A aby toho nebylo málo, vítězný miliardář začal skládat svou vládupřevážně z lidí, kteří svému oboru dobře rozumí, což se v současnosti zjevněpokládá za vážný handicap. (Rozdíl mezi byznysem a politikou jest v tomto velmipodstatný, že?) Do své vlády pozval Trump také hned tři bývalé generály, cožvzbudilo už opravdu zábavné nářky, že zřizuje „vojenskou diktaturu“. Kdo jsoutedy pánové Flynn, Kelly a Mattis, kteří budou mít na starosti národníbezpečnost, boj s terorismem a Pentagon?

Oznámení výsledků prezidentských voleb v USA zpravidlaznamená zklidnění a konec napětí, v němž probíhalo finále kampaně. V případě DonaldaTrumpa to tak ovšem nebylo, a to nejen kvůli rozsáhlým protestům, úsilípřepočítávat hlasy nebo tlaku na volitele, aby hlasovali jinak, než jakrozhodli občané. Netrpělivě se totiž čekalo na to, až zvolený prezident začnejmenovat ty, kdo vytvoří jeho budoucí vládu. Prezidentův tým většinou nemálonapoví o tom, jaký styl i obsah politiky se dá čekat, což bylo právě u Trumpanesmírně důležité, protože o řadě aspektů jeho politiky dlouho nebylo zcelajasno. Navíc ho čekal zdánlivě nesplnitelný úkol, protože se za něj postavilaopravdu velmi pestrá koalice osob, hnutí a směrů, které bylo třeba „uspokojit“posty ve vládě, aby se zohlednily jejich zájmy či plány. 

Podobně jako už několikrát dříve však Trump tuto„nemožnost“ zvládl. Jeho viceprezident Mike Pence a personální šéfBílého domu Reince Priebus tak představují republikánský mainstream,naopak poradce Stephen Bannon je jedním z lídrů anti-establishmentové„alternativní pravice“. (O „kvalitě“ některých liberálních médií leccosvypovídá, že tomuto skalnímu fanouškovi Izraele dali nálepku antisemity!) To,že se Trump bude chtít domluvit s Ruskem, dokládá ministr zahraničí RexTillerson, který má dobré kontakty v Moskvě. Naopak proti Pekingu bude novýprezident postupovat velice tvrdě, s čímž mu má asistovat ekonom PeterNavarro, jeden z největších kritiků Číny. Zajímavé také je, že ten údajný„sexista“ a „rasista“ Trump jmenoval do svého týmu hned čtyři ženy, z nichžjedna pochází z Tchaj-wanu a druhá z indické rodiny.

Nepohodlný šéf armádních špionů

Zájem médií vzbudila i Trumpova neobvyklá náklonnost kbývalým generálům, jelikož do své vlády jmenoval hned tři, což se nestalo odkonce druhé světové války. Pozici jeho poradce pro národní bezpečnost dostal MichaelThomas Flynn (narozen 1958), jenž prožil v armádě 33 let, většinou nafunkcích spojených se zpravodajstvím či průzkumem. Sloužil mj. u 82. výsadkovédivize (s níž se účastnil operací na Grenadě a Haiti) a později působil i vAfghánistánu a Iráku jako velitel různých zpravodajských útvarů. Stoupal vžebříčku funkcí i hodností, např. sloužil jako náčelník zpravodajství ustředovýchodního velení CENTCOM, avšak vrchol jeho kariéry v uniformě přišel vdubnu 2012, když jej Barack Obama jmenoval do funkce ředitele vojenskézpravodajské služby DIA (Defense Intelligence Agency). 

Vydržel tam ovšem jen dva roky, po nichž byl přinucenodejít. Narazil totiž se svými plány kompletní reformy DIA, podle nichž senemělo spoléhat pouze na špičkovou techniku, ale také na „lidskézpravodajství“, tzn. na lepší úroveň nasazení živých agentů. Nijak takéneskrýval názory, které se Obamově administrativě moc nehodily do její agendy.Opakovaně varoval před radikálním islámem a tvrdil, že je třeba proti němuspolupracovat i s Rusy. 

Upozorňoval, že Obamův nerozhodný přístup vůči Sýrii seAmerice vymstí. Podle jeho mínění USA buď neměly zasahovat vůbec, nebo mělyplnou silou podpořit sekulární opozici (která na začátku konfliktu ještě měladůležitost). Flynn varoval, že polovičatý přístup povede jedině k chaosu avzestupu islamistů, v čemž měl naprostou pravdu. Doufejme, že mu nový prezidentTrump bude naslouchat.

Zkušenosti pro domácí bezpečnost

Druhým bývalým generálem v nové vládě je John FrancisKelly (narozen 1950), o kterém část českých médií informovala jako oministru vnitra. To je ovšem terminologická chyba, protože Trumpovoministerstvo vnitra povede Ryan Zinke, což je ostatně rovněž mimořádnězajímavá volba, jelikož Zinke je bývalý SEAL! Každopádně ministerstvo vnitra(Interior) v USA má na starosti zejména federální přírodní zdroje, národníparky atd. Ex-generál Kelly, jenž na pohled vypadá podobně jako herec MichaelIronside (tzn. Rasczak z filmu Hvězdná pěchota), má stát v čele tzv.ministerstva vnitřní bezpečnosti (Homeland Security). 

Tento resort vznikl až po 11. září 2001 a podléhá mu mj.Pobřežní stráž (Coast Guard), Pohraniční hlídka (Border Patrol) či agenturaFEMA (Federal Emergency Management Agency), což znamená, že tento resort řešízejména ochranu před terorismem, ilegální imigraci nebo živelné katastrofy.John F. Kelly byl od roku 1976 členem námořní pěchoty. Rok velel uskupeníMNF-West v Iráku a po čtyři roky řídil vojenské velitelství SOUTHCOM, kteréodpovídá za Střední Ameriku, což byl patrně ten hlavní důvod, proč jej Trumpjmenoval do funkce, jež má řešit mj. ilegální imigraci z Mexika, zatímco jehozkušenosti z Iráku mohou být cenné při boji s terorismem. 

To, že Trumpův nový ministr je skutečným mužem činu,dokládá i jeho výrok, který tady ponecháváme v původním znění, protože překladjednoduše nemá tu šťávu: „Hell, these are Marines. Men like them heldGuadalcanal and took Iwo Jima. Bagdad ain’t shit.“

Zářná kariéra „Válečného mnicha“

Jednou z největších „hvězd“ celého Trumpova týmu azajisté nejslavnějším bývalým vojákem v něm je ovšem James N. Mattis.Nejznámější je pod přezdívkou „Vzteklý pes“ („Mad Dog“), případně také „Válečnýmnich“ („Warrior Monk“), jeho osobní volací znak však zní „Chaos“. Každopádnějde o vskutku výjimečnou a mimořádně respektovanou osobnost, o čemž svědčí ito, že svého času na něj nemálo lidí naléhalo, aby sám kandidoval přímo naprezidenta. Zdá se však, že Mattis osobní politické ambice nikdy neměl, stejnějako nejspíš nikdy netoužil ani po rodinném životě, jelikož je bezdětný „starýmládenec“, na což odkazuje jeho druhá přezdívka. Kolegové o něm říkají, že jehojedinou milenkou je námořní pěchota. 

Mattis se narodil 8. září 1950, ve věku 19 let vstoupildo US Marine Corps, kde záhy vzbudil zájem nadřízených, kteří rozpoznali jehovýjimečné vojenské nadání i lidské kvality. Mattis býval vždy popisován jakomuž velice zdvořilý a mimořádně vzdělaný, o čemž svědčí také fakt, že jehodomácí knihovna čítá prý víc než 7000 svazků. Mattis sloužil ve válce v Zálivu vroce 1991, do Afghánistánu se dostal již jako plukovník a získal si tamgenerálské hvězdičky. V roce 2003 proto jako generál velel 1. divizi námořnípěchoty během invaze do Iráku. Sehrál velice důležitou úlohu v bitvě o Fallúdžuv roce 2004. Od srpna 2011 do března 2013 stál v čele středovýchodníhovojenského velení CENTCOM, takže de facto řídil operace v Afghánistánu, Iráku aSýrii. Obamova vláda mu ale brzy přestala věřit, protože velmi často varovalpřed ambicemi a aktivitami Teheránu a tvrdil, že by USA měly vzestup Íránuzastavit i vojensky.

Čestný chlap, který mluví upřímně

Trump dlouhodobě kritizoval Obamovu zmatenou politikuvůči Střednímu Východu, což bylo zřejmě i jedním z důvodů, proč „Vzteklémupsovi“ nabídl pozici ministra obrany. Důležité ale bylo také to, že vojáci sipřáli mít v čele Pentagonu někoho, komu by opravdu důvěřovali, tzn. už nešedivého byrokrata, ale ideálně bývalého vojáka. A v tomto smyslu snad lepšívolba než Mattis neexistuje, jelikož jen málo vysokých velitelů si v modernídobě získalo takový respekt a oblibu podřízených jako právě  Generál James N. Mattis

Vždy vystupoval jako „správný voják“, tj. rovně a čestně,ale bez jakékoli politické korektnosti. Bojové pozice měl raději nežklimatizované kanceláře a zůstalo mu to i po získání čtyř hvězdiček, a tak se ijako generál nezřídka pohyboval uprostřed bitev. Pár jeho hlášek už je takřkakultovních, mj. tato: „Buďte slušní, buďte profesionální, ale mějte plán prozabití každého, koho potkáte.“ Řekl to podřízeným při invazi do Iráku,zatímco iráckým velitelům zase vzkázal: „Přicházím v míru. Nevzal jsem sidělostřelectvo. Ale prosím vás se slzami v očích: Jestli se mnou zkusítevyjebat, všechny vás zabiju!“ 

Vyjádřil se také, že je „zatracenázábava“ střílet zbabělé členy Talibanu, kteří rádi bijí ženy. Navzdory svépověsti ale evidentně není žádným asketou, protože svou přezdívku „Válečnýmnich“ komentoval tak, že by si do kláštera vzal „pár ženských a basu piva“.Rovněž varoval před velkou závislostí na špičkových technologiích („PowerPointz nás dělá blbce.“) a řekl, že mu žádná technika nikdy nepomohla jako to,že se učil cizí jazyky. Můžeme tedy oprávněně očekávat, že „Vzteklý pes“ budechtít v čele Pentagonu prosadit opravdu velké změny.

Založeno dne: 09/02/2017 17:35:40