Počet článků v archivu: 29
Další Poslední
 
Mezinárodní styky
Prohlášení Světové rady míru

Prohlášení  Světové rady  míru  k  rozhodnutí  Spojených států

amerických  o  uznání  Jeruzaléma   za  hlavní  město  Izraele

 

Světová  rada  míru  ostře  odsuzuje  rozhodnutí prezidenta  Spojených  států  amerických 

Donalda  Trumpa uznat  Jeruzalém  za  hlavní  město  Izraele  a  přesunout  Velvyslanectví 

Spojených  států  amerických  z  Tel  Avivu  do  Jeruzaléma. 

 

Rozhodnutí  Spojených států  amerických  je  jasným  porušením rezolucí  Rady  bezpečnosti Organizace  spojených  národů o  statutu  města  coby  součásti okupovaných  palestinských  území. Toto  rozhodnutí  je  důkazem  o  předpojatosti  vůdce  světových  imperialistů a  jeho  otevřené podpory  izraelské  okupaci a  jejího  pokračování.

 

Světová  rada  míru  společně s  mírumilovnými  lidmi  celého  světa  vehementně  odsuzuje 

tento  jednostranný a  svévolný  akt.  Situace  na  celém  Středním východě  bude  dramaticky 

poznamenána,pokud  Spojené státy  americké  nezmění svou  pozici  podporující eskalaci 

zdejších  problémů.

 

Světová  rada  mírů  potvrzuje svou  principielní  pozici prosazující  spravedlivé  a  životaschopné  řešení konfliktu  skrze  bezprostřední ukončení  okupace  Palestiny Izraelem,  ustavení  a  uznání  nezávislého Státu  Palestina  v  hranicích  z  období  před  4.  červnem 1967  a  s  Východním  Jeruzalémem jako  hlavním  městem.

 

Světová  rada  mírů  dále  podporuje  právo  na  návrat uprchlíků  v  souladu s  Rezolucí  194  Organizace  spojených národů  a  propuštění všech 

palestinských  politických vězňů  z  izraelských vězení.  V  neposlední řadě  Světová  rada  míru 

požaduje  uznání Palestiny  jako  členského státu  Organizace  spojených národů!

 

Světová  rada  míru,  7.  prosince  2017

Založeno dne: 10/12/2017 10:45:38