Počet článků v archivu: 29
Další Poslední
 
Mezinárodní styky
U S N E S E N Í

 

    Logo černé2                                                  Občanské  sdružení 

                                        Vojáci  proti  válce 

                         e-mail :  vojaci.protivalce@email.cz

 

 

U   S    N    E    S    E    N    Í

 

republikového  shromáždění členů  ASOCIACE  VOJÁCI PROTI  VÁLCE  z.s.  .  konané  dne  25.11.2017

 

Republikové  shromáždění členů  sdružení

ASOCIACE VOJÁCI  PROTI  VÁLCE, z.s,    (VPV)

kterého  se  zúčastnili  členové sdružení 

ČESKOSLOVENŠTÍ  VOJÁCI V  ZÁLOZE  ZA  MÍR  z.s.  (CVZZM)

po  diskuzi k  předloženým  dokumentům:

-  Výroční zprávě  VPV  za  uplynulé  období,

-  Zprávě o  hospodaření  VPV  a  zprávě revizní  komise, 

-  Návrhům Republikové  Rady  VPV  do  dalšího období

 

přijímá toto  usnesení:

 

1. SCHVALUJE:  (podle  čl.7,  odst.6, stanov)

a)  Výroční zprávu  VPV  ,  závěry  v    obsažené a  vytýčení  úkolů  do  příštího období    přednesené předsedou  Jiřím  Burešem,

b)  Cíle  obsažené  ve  Stanovách  a  Programovém  prohlášení sdružení  jako  platné do  dalšího  období,

c)  Zprávu o  hospodaření  za  uplynulé  období do  dnešního  dne  potvrzenou  a  zdůvodněnou  revizorem

d)  Stanovisko Účastníků  Republikového  shromáždění VPV  a  sdružení CVZZM.  proti  pokračující militarizaci  ČR  a  EU.

 

2. VOLÍ:  (  podle  čl.7,  odst.6,  písm.  h)  stanov 

a)  Radu  Asociace vojáci  proti  válce  z.s. ve  složení:

Jiří  Bureš  -   předseda  rady  a  VPV  z.s.

Radek  Bukovjan  -  člen  rady    odpovědný za  ekonomiku

Roman  Blaško  -  člen  rady

 

b)  Revizora  (podle čl.6  odst.1  písm.c) ve  složení:

Zdeněk  Kubáněk 

   

3. ZMOCŃUJE  RADU  VPV:

provést  v  souladu se  zákonem  formulační  úpravy textu  Stanov,  včetně  změny sídla  Asociace  Vojáci proti  válce,  z.s.

-  z  dosavadní  adresy Radimovická  1413,  Praha  14900

-  na  novou  adresu Politických  vězňů. 9,  podatelna,  Praha  11000

 

 

4. UKLÁDÁ 

Radě sdružení:

a)  Odhalovat a  veřejnost  upozorňovat na  geostrategické  a  vojensko-politické  cíle  zejména  jedné  světové  supervelmoci k  ovládnutí  světových energetických  zdrojů  a  rozdmýchávat  regionální konflikty;

b)  V  souladu  se  Stanovami  sdružení varovat  všemi  dostupný legálními  prostředky  občany ČR,  ale  i  dalších  evropských států  před  nebezpečím vzniku  válečných  konfliktů;

c)  Rozšiřovat spolupráci  s  hnutími, organizacemi  i  jednotlivci v  ČR  i  zahraničí,  které  usilují  o  mírové  řešení sporů  mezi  státy  a  snaží  se  o  odvrácení  nebezpečí ozbrojených  konfliktů  se  zaměřením  na  organizace  vojenských veteránů  a  pod.,  včetně  protiválečně a  mírově  orientovaných organizací  v  USA;

d)  Aktivně vystupovat  v  rámci  mírových  a  protiválečných  aktivit v  ČR,  i  v  rámci  Světové  Rady  míru,  Evropského mírového  fóra  a  s  dalšími organizacemi  a  jednotlivci vystupujícími  proti  válkám, proti  násilí  a  agresi  vůči  jiným  suverénním státům,  přičemž  se  více  zaměřit na  mladší  generaci.

e)  Odhalovat, upozorňovat  a  požadovat nápravu  v  případech obcházení  rozhodnutí  RB  OSN,  porušování mezinárodního  práva  a  páchání  válečných zločinů  pod  jakoukoliv záminkou  včetně  tvrzení o  šíření  demokracie, válečně-humanitární  pomoci  a  „ochraně  obyvatelstva“.

f)  Na  všech  akcích, kterých  se  VPV  zúčastní  -  vnitrostátních  i  mezinárodních,  navrhovat a  prosazovat  požadavky:

-  okamžité pozastavení  členství  a  následné  vystoupení ČR  a  dalších evropských  států  z  vojensko-bezpečnostních  struktur NATO

-  neúčast ČR  v  ozbrojených dobrodružstvích  NATO  a  USA  ve  světě

-  zrušení NATO

-  likvidace stávajících  a  zákaz  budování  nových vojenských  základen  na  cizích  územích;

-  prosazovat odchod  ozbrojených  sil  z  území  cizích  států, zejména  ozbrojených  sil  USA  z  Evropského  kontinentu;

-  zákaz  pobytu  cizích ozbrojených  sborů  na  území  ČR  a  zákaz  působení  jednotek AČR  na  misích, které  nemají  výlučně humanitární  charakter

- požadovat  po  vládě  a  parlamentu ČR  urychlené  zahájení diplomatických  jednání  se  všemi  státy  Evropy  včetně Ruska,  k  vytvoření nové  bezpečnostní  architektury Evropy  na  bázi  zásad  helsinského procesu.

 

Všem členům 

  1. Pokračovat  v  rozšiřování členské  základny  (s  důrazem  na  „omlazení“  členské základny)  z  řad  aktivně  sloužících, ale  i  „veteránů“, v  záloze,  a  pod. 

h)  Dbát  na  průběžnou medializaci  činnosti  VPV  jak  v  ČR,  tak  i  zahraničí zejména  aktivit  na  mezinárodní  scéně.

 

 

V Praze  dne  25.  11.  2017.

Založeno dne: 10/12/2017 11:34:14