Počet článků v archivu: 29
Další Poslední
 
Mezinárodní styky
Něco k zamyšlení.


 

Dnešní ruskámládež mnohdy ani netuší, co to byl

                          Generalplan Ost.

A netuší to ani česká nebo slovenská mládež. A mělaby!

Pokaždé, když se Rusovépodívají do Stalingradu, dnešního Volgogradu, tak musí vidět, že to bylo místo,kde došlo k obratu celé II. sv. války, ale především to bylo místo, kde bylukončen plán na vyhlazení slovanské rasy z povrchu planety. Neustále se hovořío židovském holokaustu, ale že Německo v Rusku provádělo holokaust mnohemvětší, holokaust slovanské rasy, o tom se mlčí. A to je chyba. Po skončeníválky plánoval Berlín velkolepý plán “Generalplan Ost” naetnické vyčištění evropské části Ruska od slovanské rasy a vysídlení slovanskýchnárodů z Evropy za Ural, kde měly Slované jako otroci až do vymření pracovat vdolech, ze kterých by Říše zdrojově zajišťovala budování projektu “Germania”.

Evropská část Ruska bybyla zcela zbavena původního obyvatelstva, Rusové měli skončit vplynových komorách stejně jako Židé a pozemky měly být rozdány zaodměnu německým vojákům a dosídlencům z Říše. Projekt Generalplan Ost měl býtmistrovským dílem realizačního týmu Reinharda Heydricha. Na jeho konečnourealizaci nedošlo jen díky obrovské oběti ruských obránců Stalingradu. Jenže užběhem německého tažení byly jednotlivé prvky Generalplan Ost realizovány naúrovní vyčišťování území od ruského obyvatelstva, na což dohlížel osobně právěHeydrich. Etnické vyhlazování prováděly jednotky SS, které šly těsně zaWehrmachtem ve druhém sledu a frontovou linií. Jenže ani Wehrmacht nebyl bezviny, protože celé vesnice byly vypalovány a srovnávány se zemí, protožeWehrmacht nechtěl za svými zády centra odporu Rusů.

Obsazované Rusko bylo pro německou armádu takrozlehlé, že armáda neměla dostatek mužů, aby mohla za sebou nechávat okupačníjednotky, které by dobyté vesnice a malá městečka mohly kontrolovat. Wehrmachtproto vesnice kompletně srovnával se zemí. Dobře je to vidět na dobových filmovýchzáběrech Wehrmachtu hlavně z roku 1941. Proto bylo zastavení Wehrmachtu předMoskvou a posléze u Stalingradu tak důležité. Bez Stalingradu by dnes nebylaČeská republika, ani Slovensko, ani Polsko a hlavně nebyly by naše slovanskénárody. A ti, kteří takový osud nám chtěli dopustit, zrádci z Velké Británie,Francie a Itálie, dnes poučují Rusko o demokracii.

Znovu se opakují chybyslovanských národů. Znovu se dostávají pod křídla západu, který se pokusíslovanské národy zničit, přeformátovat, tentokrát ale ne válečně, ale migračně.Německo opět velí slovanským armádám, znovu slovanské národy se stavíproti Rusku, které zachránilo naše národy před genocidou v rámci programuGeneralplan Ost. I dnes zažíváme takový projekt, Generalplan Islam.Nasunování muslimských migrantů do Evropy, do společnosti, do školních tříd.

Opět nám západ diktujeosud a úděl, a co je hrozivé, opět v tom údělu není budoucnost pro slovanskénárody. Zrádci národa promítají našim dětem propagandistická videa odobrotivých džihádistech v Čečně, našim dětem je vnucována inkluze s dětmiArabů . Média přináší programovací články o tom, že Islám jetolerantní . Největším zabijákem národů je čas. Čas vede k zapomínání,národy zapomínají na procesy a události minulosti, a proto budou nuceny si jezopakovat. Jenže tentokrát už nemusí přijít na pomoc Stalin nebo obránciStalingradu. Tentokrát slovanské národy mohou zaniknout v tichosti a dokonce zvlastního rozhodnutí. Stačí se podívat na výsledky voleb, na Piráty, na novégenerace mládeže, na Araby z Teplic.

Založeno dne: 11/01/2018 00:21:28