Počet článků v archivu: 32
Další Poslední
 
Mezinárodní styky
Spoločné vyhlásenie OBSE

 

Spoločné  vyhlásenie  radu  členských  štátov OBSE  na  zasadnutí Stálej  rady  OBSE  dňa  3.  mája  v  súvislosti  s  73.  výročím Víťazstva  vo  Veľkej vlasteneckej  vojne

VYHLÁSENIE

stálych  predstaviteľov  Arménskej republiky,  Bieloruskej  republiky, Kazašskej  republiky,  Kirgizskej republiky,  Ruskej  federácie, Tadžickej  republiky,  Turkménska a  Uzbeckej  republiky pri  OBSE  na  zasadnutí  Stálej rady  OBSE

v súvislosti  s  73.  výročím  Víťazstva vo  Veľkej  vlasteneckej vojne 

Viedeň,  3.  mája  2018

Tohto  roku  si  pripomíname  73.  výročie  skončenia II.  svetovej  vojny, ktorá  bola  jednou z  najväčších  tragédií a  zapríčinila  nebývalú skazu  a  ľudské utrpenie.

Absencia  kolektívneho  odporu voči  fašizmu,  taktika appeasementu  v  snahe  odvrátiť  ohrozenie iným  smerom  povzbudili agresivitu  Tretej  ríše  a  prispeli k  rozpútaniu  II.  svetovej  vojny, ktorá  bola  sprevádzaná bezprecedentnými  zločinmi  proti  mieru  a  ľudskosti.  Skláňame sa  pred  veteránmi a  všetkými,  čo  bojovali  za  Víťazstvo  ľudstva nad  týmto  otrasným zlom  tak  na  frontoch,  ako  aj  v  partizánskych  oddieloch a  v  tyle.  Ctíme  si  pamiatku  miliónov ľudí  umučených  v  táboroch  smrti. Význam  ich  obety  nikdy  nepohasne.

Nikdy  sme  nedelili Víťazstvo  na  svoje  a  cudzie a  vždy  budeme mať  na  pamäti pomoc  spojencov,  štátov protihitlerovskej  koalície,  európskych antifašistov.  Dnes  vzdávame úctu  statočnosti  všetkých hrdinov,  ktorí  sa  postavili  na  odpor  nacizmu.

Víťazstvo  v  II.  svetovej  vojne  malo  kľúčový význam  pre  celý  súčasný  systém ochrany  a  podpory ľudských  práv,  a  rozhodnutia  Norimberského tribunálu  právne  zakotvili Víťazstvo  civilizovaného  sveta  nad  národným socializmom.

Rozhodne  odsudzujeme  ničenie a  zneucťovanie  pamätníkov bojovníkov  proti  nacizmu, ku  ktorému  dochádza v  rade  štátov, ako  aj  uskutočňovanie  pochodov bývalých  legionárov  vyhlásenej zločineckej  organizácie  Waffen SS.  Považujeme  za  neprípustné,  aby  boli  na  piedestál  národných hrdinov  povyšovaní  tí,  čo  spolupracovali  s  nacistickým  Nemeckom, vyvíjali  činnosť  proti  protihitlerovskej  koalícii a  páchali  v  časoch  II.  svetovej  vojny  ťažké  zločiny.

Keďže  sa  dobre  pamätáme,  že  jednou  z  hlavných  hybných síl  II.  svetovej vojny  bola  snaha  o  praktické uplatnenie  teórií  o  rasovej  nadradenosti, s  obavami  pozorujeme rast  napätia  a  konfrontácie  na  pôde  OBSE,  znovuzrodenie  nacistickej ideológie,  znepokojivý  nárast s  ňou  súvisiacich prejavov  agresívneho  nacionalizmu, rasizmu,  diskriminácie,  neznášanlivosti  a  xenofóbie.  Proti  tomuto  treba  rozhodne  a  nekompromisne  bojovať.

V  tejto  súvislosti vítame  rezolúciu  OSN  s  názvom Boj  proti  glorifikácii nacizmu,  neonacizmu  a  iným  praktikám, ktoré  prispievajú  k  eskalácii  súčasných foriem  rasizmu,  rasovej diskriminácie,  xenofóbie  a  s  nimi  spojenej  neznášanlivosti,  ktorá  bola  prijatá 19.  decembra  2017  na  72.  zasadnutí  Valného zhromaždenia.  V  súčasnej medzinárodnej  situácii  považujeme jej  ustanovenia  za  mimoriadne  aktuálne.

Sme  pevne  odhodlaní  bojovať proti  spomínaným  hrozbám, pričom  máme  v  úmysle  využívať aj  potenciál  OBSE,  aby  sme  dosiahli  v  našom  regióne vytvorenie  jednotného  a  nedeliteľného  spoločenstva bezpečnosti  na  základe demokracie,  zvrchovanosti  práva, hospodárskeho  blahobytu,  sociálnej spravodlivosti  a  rešpektovania ľudských  práv  a  základných  slobôd.

Naše  štáty  budú  naďalej  podnikať spoločné  opatrenia  založené na  dôslednom  dodržiavaní zásad  medzinárodného  práva, ktorých  cieľom  je  vybudovať  spoľahlivú bariéru  šíreniu  neonacizmu, extrémizmu  a  xenofóbie a  upevniť  súlad  medzi  národmi a  medzi  kultúrami.

Poučenie  z  II.  svetovej  vojny  je  veľmi  aktuálne  aj  dnes,  keď  musíme  spojiť svoje  snahy  a  zdroje,  aby  sme  mohli  reagovať  na  hrozby  a  výzvy  našej  spoločnej  bezpečnosti a  chrániť  ciele  a  princípy zakotvené  v  Charte OSN.

V  situácii, keď  sa  množia výzvy  bezpečnosti  a  cezhraničné  hrozby, je  dnes  opäť  potrebné  spojiť úsilie  štátov  na  pôde  OBSE  o  vyriešenie súčasných  konfliktov  a  zabránenie  vzniku nových.  Sme  presvedčení, že  je  to  jediný  spôsob, ktorým  možno  uchrániť súčasnú  a  budúce generácie  od  nových vojnových  utrpení. 

Plnenie  záväzkov  zakotvených v  základných  dokumentoch OBSE  bude  prejavom úcty  voči  tým,  čo  bojovali za  mier,  slobodu, demokraciu  a  ľudskú dôstojnosť  a  umožnili vybudovanie  sveta  bez  vojen  a  násilia.

Mier  v  21.  storočí stojí  za  to,  aby  sme    bojovali rovnako  cieľavedome  a  vytrvalo,  ako  to  robili ľudia  v  storočí minulom.  Musíme  sa  vážne  a  zodpovedne  zamyslieť nad  budúcnosťou  našich detí  a  vnukov.

 

Založeno dne: 13/05/2018 10:10:54