Počet článků v archivu: 35
Další Poslední
 
Mezinárodní styky
Rakousko přistoupilo ke smlouvě o zákazu jaderných zbraní

Rakousko přistoupilo  ke  smlouvě o  zákazu  jaderných zbraní

01.08.2018  10:46

Rakousko  přistoupilo ke  smlouvě  o  zákazu  jaderných zbraní  a  k  uložení  ratifikačních listin  u  generálního tajemníka  OSN. 

Smlouva  se  týká  dosažení úplného  zákazu  používání jaderných  zbraní  a  jiných  zbraní hromadného  ničení  a  předcházení  ozbrojeným konfliktům.

Blahopřání  Rakouskému mírovému  hnutí:

Vážení  přátelé,

blahopřejeme  Vám  k  dosaženému úspěchu  -  přistoupení Rakouska  ke  smlouvě o  zákazu  jaderných zbraní  a  uložení ratifikačních  listin  u  generálního  tajemníka OSN.  Věříme,  že  budete  podporovat úsilí  dalších  států  o    dosažení stejného  úspěchu.  Zejména u  států  svázaných koaličními  dohodami.  Naše  činnost  je  totožná  s  vaší  -  t.j.  dosažení úplného  zákazu  používaní jaderných  zbraní  a  jiných  zbraní hromadného  ničení  a  předcházení  ozbrojeným konfliktům.

Obraz  současného světa  není  uspokojivý. Více  a  hlasitěji se  ozývá  válečný pokřik.  Dnes  a  denně  slyšíme a  čteme,  kde  se  zase  bojuje  a  bombarduje.  Častěji a  důrazněji  se  dozvídáme  o  nových  a  stále  ničivějších zbraňových  systémech.  Mezi  nimi  vynikají zejména  balistické  mezikontinentální  rakety nikoliv  s  klasickou výbušninou,  ale  s  jadernou  náloží. V  ničen  jsme  se  zřejmě nepoučili  z  minulých válečných  dobrodružství  s  desítkami  milionů obětí.

6.  a  9.  srpen  roku  1945  -  již  tři  měsíce po  ukončení  2  světové  války  v  Evropě je  svět  ohromen šokující  zprávou.  Spojenými státy  byla  použita zcela  nová  ničivá zbraň.    Pouhé  dvě  bomby  na  dvě  města  Japonského  císařství -  Hirošima  a  Nagasaki.  Výsledek? Hirošima  více  jak  200  000  obětí,  Nagasaki více  jak  120.000 obětí,  obě  města  totálně  zničená. To  byl  rok  1945.

Po  63  letech  mimo  globální  jaderné mocnosti    (USA  a  RF)  disponuje sice  omezeným  ale  stejně  nebezpečným jaderným  potenciálem  minimálně pět  dalších  států. To  představuje  několik tisíc  jaderných  náloží   a  několik  tisíc  balistických  raket. Kolik  set  milionů mrtvých  by  bylo  při  jejich použití,  si  nedovede nikdo  ani  představit. Více  jak  320  000  obětí  v  Hirošimě a  Nagasaki  nechtělo válku,  ale  mír!  Úplně  stejně jako  nyní  stovky   milionů  lidí  na  celém  světě.

Hrůza  z  následků  těchto dvou  bomb  zanikla v  euforii  vítězství nad  fašismem.  S  odstupem  času  a  v  situaci    hrozby nové  války  se  však  jeví  poněkud  jinak. Bylo  vůbec  nutné  na  civilní cíle  a  obyvatelstvo již  prakticky  poraženého státu  použít  tuto  ničivou  sílu?  Stále  častější a  důraznější  připomínání hrozby  nové  války  za  použití nejen  jaderných,  ale  i  dalších nových  ničivějších  zbraňových systému  zaznívá  k  politování  zejména ze  strany  západní části  světa.  Jsme  přesvědčeni,  že  je  nutno  společným  úsilím zabránit  vzniku  ozbrojeného konfliktu  s  nebezpečím použití  jaderných  zbraní. Zabránit  šílencům  ke  zničení  lidstva.

Praha  30.  července 2018
Asociace Vojáci  proti  válce, předseda  Plk.  v.v.  Jiří  Bureš
České mírové  fórum,  předseda PhDr.  Vladimíra  Vítová, Ph.D.
Českoslovenští  vojáci v  záloze  za  mír,  předseda   Pplk.v.z.Ing.  Ivan  Kratochvíl     
Klub  českého  pohraničí, předseda  JUDr..  Gustav Janáček

Založeno dne: 03/08/2018 17:37:15