Počet článků v archivu: 35
Další Poslední
 
Mezinárodní styky
Výzva k zákazu jaderných zbraní

Při  vzpomínce na  oběti  atomových bomb  svržených  na  Hirošimu  a  Nagasaki  vyzýváme k  zákazu  jaderných zbraní                         

 

Spolu  se  vzpomínkou  na  6.  a  9.  srpna  1945,  kdy  Spojené  státy  americké  jako  první  použily ničivé  jaderné  zbraně, které  explodovaly  nad  japonskými  městy  Hirošimou  a  Nagasaki,  vyjadřuje Světová  rada  míru  solidaritu  japonskému lidu,  oběti  katastrofy způsobené  imperialistickou  mocností, která  při  dosahování svých  cílů  na  následky  nehledí. 

 

Při  příležitosti 73.  výročí,  kdy  uctíváme  památku více  než  200  000  obětí  atomového  útoku  na  Hirošimu a  Nagasaki  a  odhodlání  těch,  kteří  přežili a  neváhali  bojovat proti  nukleárním  zbraním, musíme  zdůraznit  odmítavý postoj  všech  mírumilovných sil  vůči  devastaci a  masakrování  národů jako  způsobu  vyhrožování.

 

Stejně  jako  v  případě svržení  atomových  bomb  na  shora  uvedená  japonská města,  o  čemž  Spojené  státy  americké  stále  hovoří  jako  o  útoku  s  tak  destruktivní  silou, který  donutil  Japonsko se  vzdát  a  ukončit  druhou světovou  válku,  pokus  zodpovědných  ospravedlnit použití  těchto  strašlivých smrtících  zbraní  musí  být  striktně odmítnuto.   

 

Jak  již  bylo  zmíněno, tragédie  způsobená  japonskému lidu  svržením  prvních atomových  bomb  byla  nehorázným  útokem na  celé  lidstvo, a  tak  se  do  boje  proti  opětovnému použití  atomové  bomby  musí  lidstvo jako  celek  zapojit. Kromě  toho  v  prostředí  hrozeb, jaderného  vydírání  a  bezprostředně  hrozící úplné  zkázy  nelze  nikdy  dospět k  míru,  ale  pouze  k  teroru  a  nadvládě  nebo  k  devastaci, pokud  budou  takové zbraně  použity.   

 

Avšak  jaderné testy  a  šíření jaderného  arzenálu  na  celé  naší  planetě  jsou  špatnou  zprávou, a  tudíž  problémem, kterému  musíme  čelit, zatímco  počet  konfliktů a  sporů  v  různých  regionech narůstá  a  ohrožuje národy  totální  válkou bezprecedentního  rozměru. 

 

Zhruba  před  sedmdesáti  lety  Světová  rada  míru  zveřejnila svoji  Stockholmskou  výzvu  k  boji  proti  těmto  a  dalším zbraním  hromadného  ničení, výzvu,  kterou  schvalují stovky  miliónů  lidí  na  celém  světě.  Nicméně v  přímé  konfrontaci s  vůlí  národů imperialistické  síly,  zvláště ty,  které  jsou  součástí  Severoatlantické  aliance (NATO),  podporují  teze  založené  na  anachronistických  předpokladech konfrontace  a  hrozby úplné  zkázy,  snaží  se  modernizovat a  rozšiřovat  arzenály tak,  že  je  činí  agilnějšími, ničivějšími  a  pravděpodobně více  kontrolovatelnými,  usnadňujícími nebo  snažícími  se  učinit  jejich použití  triviálním. 

 

Argumentovali  jsme  tím,  že  kromě  skutečnosti, že  je  tempo  snižování  arzenálů extrémně  pomalé  tváří  v  tvář  závazkům,  přijetí kterých  se  dožadují národy  celého  světa, a  že  toto  snižování  je  pouze  iluzorní, protože  zbraně  jsou  modernizovány  tak,  aby  mohly  zasáhnout  vzdálenější oblasti  nebo  způsobit větší  koncentrované  škody. V  rámci  svého  nukleárního  programu NATO  rozmístilo  jaderné hlavice  po  celé  Evropě.  Vlastní program  Izraele,  který  vyrobil  20    80  jaderných  hlavic, dosud  není  monitorován; přitom  se  Izrael všemožně  snaží  rozpoutat válku  proti  Iránu.

 

Proto  je  zde  nyní,  jak  již  bylo  řečeno, naléhavá  potřeba  posílit boj  všech  mírumilovných sil  na  celém  světě  za  úplný  zákaz  jaderných  zbraní a  zbraní  hromadného ničení.  Cíl  spravedlivého mezinárodního  řádu  v  oblasti  spolupráce a  společného  pokroku je  naprosto  neslučitelný s  řádem  nadvlády a  hrozby  totální zkázy  hrstkou  mocností vlastnících  jaderný  arzenál, které  vyvíjejí  a  rozmisťují  tyto  zbraně  podle  svých  geostrategických  zájmů. 

 

Vyzýváme  k  maximálnímu  zesílení iniciativ  vedoucích  k  přijetí  dalších závazků  nešíření  a  úplného  zákazu všech  zbraní  hromadného ničení.  Požadujeme  jejich splnění  v  celém  rozsahu,  s  velkou  naléhavostí a  za  podmínek řádného  monitorování  tohoto plnění.  Současně  budeme posilovat  náš  společný boj  za  mír  a  spravedlivý mezinárodní  řád  založený na  přátelství  a  spolupráci  mezi  národy.

 

Při  příležitosti tohoto  výročí  znovu  stvrzujeme  naši  solidaritu  s  japonským  lidem, stejně  tak  jako  naši  rozhodnou podporu  jejich  boji  za  uznání a  odškodnění.   

 

Ukončete  hrozby devastace  a  totálního zničení,  zakažte  zbraně hromadného  ničení! 

 

  žije  přátelství  mezi  národy  a  boj  za  mír! 

 

Socorro  Gomes

 

Prezident  Světové rady  míru     

Založeno dne: 16/08/2018 22:29:24