Počet článků v archivu: 35
Další Poslední
 
Mezinárodní styky
Washington sa vyhýba profesionálnej výmene názorov
Sergej  Lavrov 
exkluzívne  pre  Pravdu: 
Washington  sa  vyhýba 
profesionálnej  výmene  názorovRuská  zahraničná 
politika  nemá  ideologické 
sfarbenie  a  hlavným 
kritériom,  podľa  ktorého 
hodnotíme  našich  partnerov, 
je  stupeň  ich  ochoty  rozvíjať 
rovnocenné  a  obojstranne 
výhodné  vzťahy  s  Ruskom,  povedal 
ruský  minister  zahraničia 
Sergej  Lavrov  v  exkluzívnom  rozhovore 
pre  denník  Pravda 
uskutočnenom  korešpondenčnou  formou.V  Európe 
sa  zreteľne  upevňujú 
pozície  populistov,  o  čom  názorne 
svedčia  napríklad  výsledky 
volieb  v  Taliansku 
alebo  v  Rakúsku. 
Nehrá  to  do  karát  Rusku?Viete, 
my  sa  snažíme 
neuvažovať  týmto  spôsobom 
a  v  tejto  sústave  pojmov. 
Z  praktického  hľadiska 
je  dôležité  pochopiť, 
že  ruská  zahraničná 
politika  nemá  ideologické 
sfarbenie  a  hlavným 
kritériom,  podľa  ktorého 
hodnotíme  našich  partnerov, 
je  stupeň  ich  ochoty  rozvíjať 
rovnocenné  a  obojstranne 
výhodné  vzťahy  s  Ruskou  federáciou 
na  základe  dodržiavania 
medzinárodného  práva  a  vzájomného  rešpektovania 
záujmov.  V  tomto  zmysle  pre  nás  nehrá  veľkú  rolu  stranícka  alebo  ideologická  príslušnosť 
tých  alebo  oných  politických  síl,  ktoré  prišli 
k  moci  v  dôsledku  demokratického  prejavu 
vôle  občanov.Rusko 
je  otvorené  pre  konštruktívnu  spoluprácu 
so  všetkými  partnermi, 
a  to  nielen 
v  Európe,  ktorí  prejavia  ústretový 
záujem.  Pritom  sme  pripravení  na  súčinnosť  v  tom  rozsahu, 
s  ktorým  súhlasia 
naši  partneri.  Na  tomto  základe 
vítame  vôľu  vlád  celého  radu  európskych  krajín, 
medzi  ktoré  patrí  aj  Slovensko, 
udržiavať  s  Ruskom 
vzájomne  rešpektujúci  dialóg. 
Som  presvedčený,  že  prevažná  väčšina 
obyvateľov  Európy    záujem  na  mierovom  a  prekvitajúcom  kontinente 
a  vôbec  si  neželajú,  aby  sa  vrátila 
konfrontácia  z  čias  studenej  vojny.Myslím, 
že  netreba  hovoriť 
o  tom,  že  samotné  Rusko  je  tiež  európskou  krajinou 
a  Európska  únia  nie  je  len  naším  susedom,  ale  aj  veľmi  dôležitým  obchodným 
a  hospodárskym  partnerom. 
Preto  samozrejme  veľmi  pozorne  sledujeme 
politické  a  sociálne 
procesy,  ktoré  prebiehajú 
v  európskych  štátoch. 
Isteže  nám  nie  je  jedno, 
čo  sa  deje  „pred  našimi 
dverami“.Rusko  je  otvorené  pre  konštruktívnu  spoluprácu 
so  všetkými  partnermi, 
a  to  nielen 
v  Európe,  ktorí  prejavia  ústretový 
záujem. Čo 
sa  týka  toho,  že  v  otázke  boli  niektorí  politici 
označení  za  populistov, 
tak  ja  by  som  sa  radšej  určite 
vyhol  takémuto  nálepkovaniu, 
namiesto  toho  by  som  hovoril 
o  tom,  že  ide  o  politikov,  ktorí  vo  voľbách 
dostávajú  hlasy  mnohých 
občanov  európskych  krajín. 
To  znamená,  že  títo  politici 
svojimi  myšlienkami  a  akčnými  programami 
dokázali  vystihnúť  nádeje 
voličov,  a  teda  aj  ponúknuť 
svoje  recepty  na  vyriešenie  problémov, 
s  ktorými  dnes  zápasí  Európa.Rusko  je  obviňované,  že  zasahuje  do  vnútornej  politiky 
iných  štátov  (vrátane 
predvolebnej  kampane  v  USA),  pričom 
využíva  sociálne  siete, 
napríklad  aj  Facebook. 
V  západných  médiách 
sa  objavujú  správy, 
že  v  tom    prsty  petrohradská  Agentúra 
pre  internetové  výskumy.Hneď 
chcem  povedať,  aby  nevznikli  nijaké 
pochybnosti:  nikdy  nezasahujeme 
do  vnútorných  záležitostí 
iných  štátov.  To  nie  je  naša  metóda. 
V  tom,  mimochodom, 
spočíva  náš  zásadný 
rozdiel  od  tých  krajín,  pre  ktoré  sa  takáto  prax  stala  hádam  najobľúbenejším  nástrojom 
na  presadzovanie  vlastných 
geopolitických  záujmov.  Stačí  ako  príklad 
spomenúť  vonkajšie  zasahovanie 
do  udalostí  „arabskej 
jari“  alebo  vyprovokovanie  protiústavného  prevratu 
na  Ukrajine.  Mimochodom, 
  mnoho  rokov  zaznamenávame  neustále 
pokusy  o  zasahovanie 
do  vnútropolitických  procesov 
v  Rusku.  Takže  tí,  čo  nás  z  niečoho  obviňujú, 
majú  sami,  ako  sa  hovorí, 
maslo  na  hlave.Čo 
sa  týka  protiruskej 
informačnej  kampane,  ktorá  sa  v  poslednom  čase  roznecuje  v  nebývalom  rozsahu, 
chcel  by  som  poznamenať,  že  obvinenia  z  „ruského  zasahovania“ 
do  prezidentských  volieb 
v  USA  sa  šíria    dva  roky.  Možno  odôvodnene 
tvrdiť,  že  táto  kampaň    výlučne  vnútroamerický  pôvod, 
lebo  demokratická  stranícka 
špička,  ktorá  ju  rozpútala,  prehrala 
voľby,  a  namiesto 
toho,  aby  to  uznala  a  potichu  sa  stiahla,  vytiahla 
na  ospravedlnenie  svojho 
krachu  tromf  s  akýmisi  imaginárnymi 
„ruskými  hackermi“  a  začala  spoločenskému 
vedomiu  podsúvať  myšlienku 
o  neexistujúcom  „sprisahaní 
s  Ruskom“  zameranú 
proti  víťaznému  republikánskemu  kandidátovi. 
Čestné  slovo,  úprimne 
sa  čudujem,  ako  ľahko  sa  podarilo  dosiahnuť, 
aby  sa  debata 
o  tejto  téme,  ktorá  nemá  racionálny  základ, 
dostala  do  centra 
vnútroamerickej  spoločensko-politickej  diskusie.Po 
celý  čas  naliehavo 
žiadame  amerických  kolegov, 
aby  nám  poskytli 
nejaké  faktické  dôkazy. 
Lenže  dôkazy  jednoducho 
neexistujú.    druhý  rok  navrhujeme 
Američanom  vytvoriť  dvojstrannú 
pracovnú  skupinu  pre  kybernetickú  bezpečnosť, 
kde  by  sa  prediskutovávali  a  zdolávali  vzájomné 
obavy,  ktoré    okrem  iného  spojené  aj  s  ovplyvňovaním 
elektorálnych  procesov  v  oboch  štátoch. 
Washington  sa  však  profesionálnej  výmene 
názorov  vyhýba    viesť  vecný  dialóg  podľa  všetkého  nie  je  ochotný.Čo 
sa  týka  petrohradskej 
Agentúry  pre  internetové 
výskumy,  o  ktorej 
ste  sa  zmienili, 
tak  táto  spoločnosť 
sa  v  Amerike 
súdnou  cestou  bráni  proti  obvineniam 
vzneseným  proti  podnikateľovi 
Jevgenijovi  Prigožinovi  a  jeho  spolupracovníkom.  Na  túto  tému  sa    verejne  vyjadril 
aj  prezident  V.  V.  Putin. 
Po  prvé,  ruský  štát  s  tým  nemá  nič  spoločné. 
Keby  sme  to  porovnali  s  americkými  reáliami, 
tak  napríklad  taký  pán  George 
Soros    aké  všelijaké  aktivity. 
Skúste  sa  na  to  spýtať 
amerického  ministerstva  zahraničných 
vecí,  a  ono  odpovie,  že  to  je  jeho  súkromná 
vec,  že  americká 
vláda  s  tým  nemá  nič  spoločné.  Okrem  toho  údajne 
nerobí  nič,  čo  by  bolo  v  rozpore 
so  zákonom.Po 
druhé,  vari  niekto 
vážne  verí,  že  ruský  majiteľ 
reštaurácie  pridávaním  nejakých 
postov  na  sociálne 
siete  môže  ovplyvniť 
voľby  v  takej  veľmoci  ako  Spojené  štáty? 
Samotný  predpoklad,  že  by  sa  to  mohlo  stať,  podľa  mňa  obracia 
na  posmech  celý  politický  systém 
Spojených  štátov,  lebo  podáva  tamojšiu 
demokraciu  ako  „domček 
z  karát“.K 
tomu,  čo  som  povedal,  by  som  chcel  ešte  dodať, 
že  Rusko    pred  20  rokmi  vystúpilo 
s  iniciatívou,  aby  sa  o  problematike  informačnej 
bezpečnosti  diskutovalo  na  pôde  Organizácie 
Spojených  národov.  V  súčasnosti  naša  krajina  na  rôznych  platformách 
naliehavo  vyzýva  svetové 
spoločenstvo,  aby  počas  nastávajúceho  zasadnutia 
Valného  zhromaždenia  OSN  bola  prijatá 
rezolúcia,  ktorá  bude  upravovať  zásady 
zodpovedného  správania  štátov 
v  informačnom  priestore. 
Vychádzame  z  toho,  že  práve  taký  dokument 
bude  spoľahlivou  ochranou 
pred  pokusmi  o  porušovanie  štátnej 
suverenity  v  digitálnom 
prostredí.Po  dlhom  očakávaní  sa  v  Helsinkách 
uskutočnilo  stretnutie  Vladimira 
Putina  a  Donalda 
Trumpa,  pričom  si  títo  dvaja  (ako  sa  sami  priznali) 
nie  celkom  navzájom 
dôverujú.  Rokovania  sa  však  napriek 
tomu  konajú.  Čo  sa  reálne 
zmení  po  takých 
stretnutiach  v  dvojstranných 
vzťahoch  a  vo  svetovej  politike?Skutočne  by  bolo  naivné 
predpokladať,  že  po  summite  medzi  Ruskom  a  USA  nastane 
úplná  dôvera.  Je  celkom  prirodzené, 
že  každý  z  prezidentov  obhajuje 
záujmy  svojho  štátu, 
čo  V.  V.  Putin  aj  spomenul  na  tlačovej  konferencii 
o  výsledkoch  rokovaní 
s  D.  Trumpom 
v  Helsinkách  16.  júla.  Ale  máme  bezpochyby 
aj  zhodné  záujmy 
tak  v  otázkach 
bilaterálnej,  ako  aj  medzinárodnej  agendy. 
Je  tiež  zrejmé, 
že  negatívna  dynamika 
vzťahov  škodí  obom  krajinám,  vytvára 
nové  riziká  pre  celú  architektúru 
medzinárodnej  bezpečnosti.Skutočne  by  bolo  naivné 
predpokladať,  že  po  summite  medzi  Ruskom  a  USA  nastane 
úplná  dôvera.  Je  celkom  prirodzené, 
že  každý  z  prezidentov  obhajuje 
záujmy  svojho  štátu. V 
Helsinkách  čelní  predstavitelia  štátov 
potvrdili  obojstrannú  snahu  o  hľadanie 
styčných  bodov  a  možností  na  prekonanie  existujúcich 
rozporov.  Zhodli  sa,  že  v  celom  rade  oblastí  je  veľmi  potrebná 
rusko-americká  spolupráca  na  konštruktívnom  a  vzájomne  výhodnom 
základe.  Konkrétne  sa  to  týka  zachovania  strategickej 
stability,  boja  proti  medzinárodnému  terorizmu 
a  iným  súčasným 
výzvam,  urovnania  regionálnych 
krízových  situácií,  rozvoja 
dvojstranných  obchodných  a  hospodárskych  stykov. 
V  súčasnosti  sa  rozpracúvajú  konkrétne 
kroky,  ktoré  by  bolo  možné  podniknúť  za  účelom  nadviazania 
efektívnej  spolupráce  v  rozličných  smeroch.Problémom  je  však  to,  že  na  vzťahoch  sa  rovnako  ako  predtým  veľmi  odzrkadľuje  vnútropolitická  konjunktúra 
v  USA.  Ako  som    spomínal,  isté  sily  vo  washingtonských  mocenských 
štruktúrach  rozpútavajú  rusofóbsku 
hystériu  a  usilujú 
sa  zablokovať  akékoľvek 
pozitívne  zmeny  v  bilaterálnych  záležitostiach.  Nie  je  náhoda, 
že  D.  Trump  sa  okamžite 
po  helsinskom  stretnutí 
stal  terčom  kritiky 
zo  strany  oponentov 
a  v  Kongrese 
sa  pustili  do  prípravy  nových 
iniciatív  zameraných  proti  Rusku.V  tejto  situácii  sa  americká  vláda  správa  nie  celkom  dôsledne. 
Napriek  ubezpečeniam  Američanov 
o  tom,  že    ochotní 
viesť  dialóg,  máme  rovnako  ako  predtým  do  činenia  s  nepriateľskými  krokmi, 
ktoré  vyhrocujú    beztak  zložitú 
situáciu  v  našich 
vzťahoch.  8.  augusta 
boli  napríklad  vyhlásené 
nové  protiruské  opatrenia 
pod  zámienkou  našej  údajnej  účasti 
v  „kauze  Skripaľovcov“.  Zároveň 
nemeškali  a  začali 
sa  nám  vyhrážať, 
že  nátlak  sa  bude  stupňovať, 
ak  Spojené  štáty  nepresvedčíme,  že  chemické  a  biologické  zbrane 
  nepoužívame.  Také  požiadavky  sa  nedajú  brať  vážne.    čudné,  najmä  ak  vezmeme 
do  úvahy,  že  my  sme  náš  chemický 
arzenál  na  rozdiel 
od  Spojených  štátov 
úplne  zlikvidovali,  čo  potvrdila  aj  Organizácia  pre  zákaz  chemických 
zbraní.  Čo  sa  nás  týka,  budeme  aj  naďalej  postupovať 
pokojne  a  pragmaticky, 
pričom  budeme  reagovať 
na  všetky  útoky  v  súlade 
s  princípom  vzájomnosti. 
Pochopiteľne,  snaha  rozprávať 
sa  s  Ruskom 
jazykom  ultimát  nemá  perspektívu.  Zároveň 
zostávame  otvorení  pre  budovanie  normálnych 
vzájomne  rešpektujúcich  vzťahov 
s  Washingtonom  na  základe  reálneho 
zohľadnenia  obojstranných  záujmov.Ukrajina  vo  vzťahu  k  Rusku  je  pre  západné 
krajiny  jednou  z  najzložitejších  tém.  Tie  chápu  pripojenie  Krymu  k  Rusku  ako  anexiu, 
a  preto  zaviedli 
protiruské  sankcie.  Moskva 
zareagovala  na  tento  krok  zavedením 
vlastných  odvetných  opatrení. 
Je  možné  vrátiť 
Krym  Ukrajine  za  účelom  urovnania 
vzniknutých  rozporov?Táto 
téma  je  definitívne 
uzavretá.  Krym  je  neoddeliteľnou  súčasťou 
Ruskej  federácie.  V  súčasnosti  je  úplne  dovŕšený 
proces  integrácie  polostrova 
do  celoruského  politického, 
právneho,  sociálno-ekonomického  priestoru. 
Podľa  plánu  sa  budujú  kľúčové 
objekty  regionálnej  infraštruktúry.  Na  obyvateľov  polostrova 
sa  vzťahujú  všetky 
vymoženosti  sociálneho  zabezpečenia 
a  podpory  stanovené 
ruskou  legislatívou.  Na  Kryme  panuje 
atmosféra  národnostného  súladu, 
a  to  najmä  vďaka  tomu,  že  sa  zohľadňujú  záujmy 
všetkých  národností.Chcem 
zdôrazniť,  že  pripojenie 
Krymu  k  Rusku  prebehlo  prísne 
v  súlade  s  medzinárodným  právom. 
Obyvatelia  polostrova  realizovali 
svoje  právo  na  sebaurčenie  zakotvené 
v  Charte  Organizácie 
Spojených  národov  po  tom,  čo  v  Kyjeve 
došlo  k  protiústavnému  prevratu 
a  zo  strany 
ukrajinských  ultranacionalistov  začali 
zaznievať  otvorené  hrozby 
na  adresu  po  rusky  hovoriacich 
obyvateľov  Krymu.  Vôľa  obyvateľov  polostrova 
vyjadrená  v  referende 
im  zaistila,  že  sa  vyhli  bratovražednej  vojne, 
akú  kyjevská  vrchnosť 
rozpútala  proti  vlastným 
občanom  na  juhovýchode 
Ukrajiny  v  Donbase. 
Predstavitelia  zahraničných  spoločensko-politických  a  podnikateľských  kruhov, 
a  to  aj  európskych,  ktorí  prichádzajú  na  Krym,  sa  môžu  na  vlastné  oči  presvedčiť,  že  Krymčania  neľutujú 
svoju  voľbu,  vďaka  ktorej  v  marci  2014  spojili  svoj  osud  s  Ruskom.  Využívam 
túto  príležitosť  a  pozývam  čitateľov 
novín,  aby  prišli 
na  Krym  a  sami  sa  presvedčili,  ako  dnes  polostrov 
žije  a  ako  sa  reálna 
situácia  líši  od  tých  prapodivných 
opisov,  ktoré  občas  čítame  v  európskej  tlači.Rusko  vojensky 
podporuje  vládu  sýrskeho 
prezidenta  Bašára  Asada, 
ktorý  podľa  informácií 
z  mnohých  zdrojov 
neváhal  použiť  proti  vlastným  občanom 
otravné  látky.  Čo  vedie  Moskvu 
k  tomu,  aby  podporovala  režim  v  Damasku?Ruskí 
vojaci  sa  na  území  Sýrie  nachádzajú  na  pozvanie  legitímnej 
vlády  tejto  krajiny 
a  pomáhajú  sýrskemu 
ľudu  v  jeho  boji  proti  medzinárodnému  terorizmu. 
Pripomeniem,  že  v  polovici  roku  2015  ISIS  veľmi  intenzívne 
rozširoval  svoj  „kalifát“ 
a  pod  jeho  nadvládou  bolo  v  uvedenom 
čase  takmer  70  %  sýrskeho 
územia.  Zločinné  aktivity 
teroristických  zoskupení  presiahli 
hranice  Blízkeho  východu 
a  nadobudli  globálny 
charakter.  V  rozličných 
častiach  sveta  vrátane 
európskych  miest  boli  spáchané  krvavé 
teroristické  činy.  Európu 
zaplavili  prúdy  utečencov. 
Opatrenia  takzvanej  koalície 
proti  Islamskému  štátu  na  čele  s  USA,  ktorá  bola  vytvorená  bez  súhlasu  Bezpečnostnej 
rady  OSN  a  pôsobila  bez  koordinácie  so  sýrskou  vládou, 
boli  len  veľmi  málo  účinné. 
Vďaka  rozhodnému  pôsobeniu 
ruskej  armády  a  s  podporou 
energických  diplomatických  krokov 
bol  zasadený  zdrvujúci 
úder  tak  prívržencom 
Islamského  štátu,  ako  aj  iným  teroristickým  zoskupeniam, 
ktoré,  opakujem,  predstavovali 
naozaj  vážne  ohrozenie 
pre  celé  svetové 
spoločenstvo.  Najdôležitejšie  je,  že  sa  podarilo  zachovať 
sýrsku  štátnosť.Hlavným 
zámerom  našich  úsilí  v  Sýrii  dnes  aj  naďalej  zostáva 
prispieť  k  dosiahnutiu 
čo  najrýchlejšieho  urovnania 
na  základe  Rezolúcie 
č.  2  254  Bezpečnostnej  rady  OSN  s  prihliadnutím  na  závery  Kongresu 
sýrskeho  národného  dialógu 
v  Soči.  Rusko  spolu  s  partnermi  vyvíja 
iniciatívu  na  návrat 
sýrskych  utečencov  a  vnútorných  presídlencov 
do  miest  ich  pôvodného  bydliska. 
Teraz  je  na  rade  veľká  práca  na  obnove  zničenej 
infraštruktúry  a  hospodárstva 
krajiny.Čo 
sa  týka  obviňovania 
vlády  Sýrskej  arabskej 
republiky  z  používania 
chemických  zbraní,  tak  doteraz  neboli 
predložené  nijaké  dôkazy, 
a  to  ani  v  kauze  široko  pertraktovaného  incidentu 
v  meste  Dúmá,  ku  ktorému 
došlo  7.  apríla 
tohto  roku.  Na  mieste  neboli 
zistené  ani  stopy  použitia  chemických 
zbraní,  ani  obete  alebo  poškodení, 
ani  svedkovia.  Zato  sa  našli  tí,  čo  sa  zúčastnili 
na  nakrúcaní  záberov 
z  údajnej  „záchrany 
obetí  chemického  útoku“, 
ktoré  zinscenovali  smutne 
známe  Biele  prilby.Napriek 
absencii  dôkazov  dňa  14.  apríla 
Spojené  štáty  a  ich  spojenci, 
porušujúc  základné  princípy 
medzinárodného  práva,  v  rozpore  s  duchom  a  literou  Charty 
OSN,  masívne  zaútočili 
na  sýrske  územie 
raketami  a  ohrozili 
tak  celý  proces 
urovnania  v  tejto  krajine.  To  je  názorný 
príklad,  kto  a  ako  pôsobí 
v  Sýrii.Prezident  USA  D.  Trump  vyhlásil,  že  projekt  ropovodu 
Nord  Stream  2  z  Ruska  do  Nemecka 
rozdeľuje  Európu.  Podľa  vás  ide  o  politické 
alebo  o  ekonomické 
argumenty?Špekulácie  o  tom,  že  Rusko  sa  údajne  snaží  oslabiť  alebo  rozbiť  Európu, 
  absurdné.  Stále  sme  za  rozvoj  širokej 
rovnoprávnej  spolupráce  na  celom  európskom 
kontinente  na  základe 
princípu  rovnakej  a  nedeliteľnej  bezpečnosti. 
Práve  riešenie  tejto  úlohy  sledovala 
známa  iniciatíva  prezidenta 
V.  V.  Putina 
zameraná  na  vytvorenie 
jednotného  hospodárskeho  a  humanitárneho  priestoru 
od  Atlantického    po  Tichý  oceán.Nord  Stream 
2    výlučne 
komerčný  charakter.  Realizácia 
projektu    za  cieľ  diverzifikovať  trasy  dodávok  plynu, 
eliminovať  tranzitné  riziká 
a  v  konečnom 
dôsledku  uspokojiť  rastúci 
dopyt  ekonomík  európskych 
štátov  po  energetických 
zdrojoch,  posilniť  energetickú 
bezpečnosť  celého  európskeho 
kontinentu. Nord 
Stream  2    výlučne  komerčný 
charakter.  Realizácia  projektu 
  za  cieľ  diverzifikovať  trasy  dodávok  plynu, 
eliminovať  tranzitné  riziká 
a  v  konečnom 
dôsledku  uspokojiť  rastúci 
dopyt  ekonomík  európskych 
štátov  po  energetických 
zdrojoch,  posilniť  energetickú 
bezpečnosť  celého  európskeho 
kontinentu.    mimochodom 
aj  zvýšiť  úroveň 
pozitívnej  vzájomnej  ekonomickej 
závislosti  medzi  Ruskom 
a  Európskou  úniou, 
na  ktorej  spočívajú 
obojstranne  výhodné  vzťahy 
a  stabilita  na  európskom  kontinente.Čo 
sa  týka  vami  spomínaného  vyhlásenia 
prezidenta  Spojených  štátov, 
je  nám  jasné, 
čo  bolo  jeho  cieľom:  presadzovanie 
amerických  ekonomických  a  energetických  záujmov 
v  Európe.  Konkrétnym 
cieľom  je  donútiť 
členské  štáty  Európskej 
únie,  aby  financovali 
výstavbu  drahej  infraštruktúry  a  začali  nakupovať 
od  Spojených  štátov 
skvapalnený  zemný  plyn,  ktorého  cena  je  o  30    40  %  vyššia,  ako  cena  plynu  dopravovaného  plynovodom 
z  Ruska.  Je  na  Európanoch, 
ktorý  variant  sa  im  lepšie 
páči.Slovensko  podporuje 
protiruské  sankcie  Európskej 
únie,  ale  zároveň 
v  súvislosti  s  tzv.  kauzou 
Skripaľovcov  nevykázalo  ani  jedného  ruského 
diplomata  a  zastáva 
v  tejto  otázke 
zdržanlivé  stanovisko.  Aké  miesto    Slovensko  v  ruskej  zahraničnej 
politike  a  ako  sa  vyvíjajú 
naše  bilaterálne  vzťahy?Tohto 
roku  si  pripomíname 
dvadsiate  piate  výročie 
nadviazania  diplomatických  stykov. 
V  priebehu  minulých 
rokov  naše  štáty  dosiahli  vysokú 
úroveň  vzájomnej  dôvery. 
S  uspokojením  konštatujem 
obojstrannú  vôľu  naďalej 
rozvíjať  bilaterálnu  spoluprácu.Stále 
pretrváva  vzájomne  rešpektujúci 
politický  dialóg.  Vysoko 
si  cením  dobré  vzťahy  so  svojím  slovenským 
kolegom  M.  Lajčákom. 
Upevňujú  sa  medziparlamentné  styky, 
konkrétne  v  novembri 
minulého  roka  sa  uskutočnila  oficiálna 
návšteva  predsedu  Národnej 
rady  Slovenskej  republiky 
A.  Danka  v  Rusku.Úspešne 
sa  rozvíjajú  medziregionálne  výmeny. 
Dnes  platí  viac  než  50  dohôd  uzavretých 
medzi  subjektmi  Ruskej 
federácie  a  miestnymi 
samosprávami,  ako  aj  s  Ministerstvom 
hospodárstva  SR.  Intenzívnu 
činnosť  v  oblasti 
upevňovania  stykov  medzi  regiónmi  a  partnerskými  mestami 
vyvíja  Medzinárodná  asociácia 
družobných  miest  a  Združenie  miest  a  obcí  Slovenska.Slovensko  je  dôležitým  obchodným 
a  hospodárskym  partnerom 
Ruska  v  Európe. 
Rastie  tovarový  obrat, 
ktorý  za  minulý 
rok  dosiahol  5,3  miliardy  dolárov. 
Ku  kladnej  dynamike 
určite  prispeje  aj  lokalizácia  výroby 
slovenských  firiem  v  Rusku.Rusko-slovenské  vzťahy 
sa  tradične  vyznačujú 
bohatou  kultúrnou  a  humanitárnou  súčinnosťou. 
Sme  pripravení  aj  naďalej  podporovať 
príslušné  projekty,  a  to  aj  tie,  ktoré  sa  v  súčasnosti  realizujú, 
na  základe  programu 
spolupráce  medzi  ruským 
a  slovenským  ministerstvom 
kultúry  na  roky  2018    2022,  ktorý  bol  podpísaný 
v  marci  2018.Naše 
národy  spája  nielen 
kultúrna  blízkosť,  ale  aj  slávne 
stránky  spoločného  boja  proti  nacizmu. 
Sme  úprimne  vďační 
slovenskému  vedeniu,  miestnym 
úradom  aj  občanom 
za  úctu  k  pamiatke  sovietskych 
vojakov,  ktorí  položili 
život  za  oslobodenie 
vašej  krajiny  aj  celej  Európy 
od  hrôzy  „hnedého 
moru“,  za  starostlivosť 
o  ruské  vojenské 
cintoríny  a  pamätníky 
na  území  Slovenska.https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/481962-sergej-lavrov-exkluzivne-pre-pravdu-washington-sa-vyhyba-profesionalnej-vymene-nazorov/  
Založeno dne: 04/09/2018 10:07:14