Počet článků v archivu: 8
 
Náš vztah k armádě
Podpísanie zmluvy medzi RF a Arménskom

Vážení priatelia,  prosíme  Vás  aby  ste  venovali  pozornosť tomuto  materiálu.

s  úctou
Veľvyslanectvo  Ruskej  federácie 
v  Slovenskej  republike

  Podpísanie zmluvy  medzi  RF    a  Arménskom

Moskva  14.  novembra.  INTERFAX.RU    Prezident  RF  Vladimír  Putin  podporil  návrh  vlády  na  podpísanie  zmluvy medzi  Ruskou  federáciou a  Arménskom  o  spoločnom  zoskupení vojsk  Ozbrojených  síl  dvoch  krajín,   oznamuje  sa  v  správe uverejnenej  na  Portáli právnych  predpisov. 

Prezident,  v  súlade  s  pokynmi,  dal  príkaz  ministerstvu obrany  Ruska,  aby  uskutočnili  rokovania za  účasti  Ministerstva zahraničných  vecí  RF  s  arménskou stranou  a  aby  po  dosiahnutí dohody  v  mene  Ruskej  federácie podpísali  predmetnú  zmluvu, ako  aj  súhlas so  zapracovaním  zmien, ktoré  nie    zásadné  a  schválila  ich  vláda.. 

                       Bola  zverejnená  správa, že  Rusko  a  Arménsko  plánujú vytvoriť  spoločné  vojenské zoskupenie  v  Kaukazskom regióne  kolektívnej  bezpečnosti. Príslušný  dokument  bol  zverejnený  v  utorok  na  oficiálnom  webovom portáli  právnych  predpisov. Projekt  zmluvy  medzi  oboma  krajinami predkladá  Ministerstvo  obrany RF,  odsúhlasilo  ho  Ministerstvo  zahraničných vecí  RF  a  ďalšie  zainteresované  federálne orgány  výkonnej  moci. 

                       Medzi  základnými  úlohami spoločnej  armády  sa  uvádza  predovšetkým ochranu  suchozemskej  časti  štátnych  hraníc RF  a  Arménska, spolu  so  ozbrojenými silami  a  prostriedkami systému  kolektívnej  bezpečnosti (ODKB). 

                       S  cieľom  veliť  vojenskému  zoskupeniu vzniká  spoločné  velenie, za  veliteľa  bude  môcť  vymenovať a  uvoľniť  tejto  funkcie  hlavný najvyšší  veliteľ  Ozbrojených síl  Arménska  po  súhlase  najvyššieho veliteľa  Ozbrojených  síl  Ruskej  federácie. V  čase  mieru  sa  veliteľ podriaďuje  náčelníkovi  Generálneho štábu  Arménska,  v  čase  bezprostredného  ohrozenia a  v  čase  vojny    v  závislosti od  aktuálnej  situácie   sa  podriaďuje veliteľovi  vojsk  Južného vojenského  okruhu  ruskej armády  alebo  náčelníkovi Generálneho  štábu  podľa  rozhodnutia  najvyšších veliteľov  Ozbrojených  síl  oboch  krajín. 

 

Založeno dne: 20/11/2016 11:34:21