Počet článků v archivu: 8
 
Náš vztah k armádě
Rozhovor Haló novin s armádním generálem Miroslavem Vackem, posledním ministrem národní obrany ČSSR

Američané moc dobře vědí, co si mohou dovolit

Stává se vám, že vás někdo z bývalýchči současných vojáků pozná, zavede s vámi řeč a sdělí svůj názor třeba ina vývoj v armádě?

Stává. Někdy mě lidé pozdravují apřiznávám, že s odstupem doby je to jakési ocenění, které potěší. Posledníčtvrtstoletí bylo trochu obtížnější pro některé naše občany, takže podlepotřeby měnili své dřívější názory na život a lidi, se kterými měli něco dočinění. Dokazovat množství sympatií k sobě, to nemíním a ani by to proněkoho nemuselo působit pravdivě. V mém stařeckém věku mi to ale děládobře a svým počtem je toho až nadmíru.

Nemíním sám sebe líčit jako vojáka, kterýbyl vždy a ke všem spravedlivý. Vojenský režim byl více strohý oproti civilnímua to mohlo někdy vést i k chybnému jednání. Snažil jsem se vždy postupovatslušně a posuzovat podobně případné nedostatky v práci svých podřízených.Všechno mělo ale své meze. Ani chyby ve svém jednání však nemohu vyloučit.Nejednal jsem tak proto, abych snad ve stáří pociťoval nějakou velkou vděčnost.

Udržujete stále vazbu na Armádu ČR? Myslímto tak, zdali vás ministerstvo například zve na nějaké slavnostní akce?

V žádném případě se příslušníkům AČRnevnucuji, ani svými názory nebo radami. Po odchodu do zálohy jsem si užilvšechno možné, od výslechů před různými komisemi až po větší pozornost od nověvzniklých bezpečnostních orgánů. V AČR zastávají vrcholné funkce idůstojníci, kteří jsou absolventy našich vysokých vojenských škol a sloužili vČSLA, vhledem k věku, na funkcích nižších. Jsou to také pouze lidé, prokteré musí zůstat to hlavní - práce v armádě - na prvním místě.

Vztahy velení AČR k mé osobě sezměnily k lepšímu v době, kdy funkci náčelníka generálního štábu vykonávalgenerál Picek (snad mu tímto hodnocením už neublížím!). Jsem tedy zván na různéakce. Nejsem však Pražan, ale pouze přespolní, takže zdaleka ne všeho sezúčastňuji.

Znáte činnost iniciativy Čs. vojáciv záloze proti válce plánované velením NATO, v níž působí např. pan Obrtel?

Tato společnost se nově ustanovuje. Přivšem, co je dovoleno v naší demokratické společnosti, by neměla být jejíčinnost posuzována jako protizákonná. Já pro sebe hodnotím pplk. MUDr. MarkaObrtela jako odvážného občana, který při svých poznatcích, jež získal působenímv různých misích AČR, dovede říkat pravdu. To si zatím nedovolil taktootevřeně nikdo z našich asi 17 tisíc válečných veteránů. Vystupuje anezakrývá své názory ani při styku s některými svými vrstevníkyz NATO.

Je samozřejmě snaha o jakoukolivkompromitaci členů tohoto společenství a sdělovací prostředky toho už využily,když se nevhodně vyjadřoval k situaci jeden ze členů. Četl jsem i jejich Deklaracirady národní domobrany a s ní související zásady práce a organizačníotázky s uvedením, že jsou veřejnou apolitickou a nadstranickouiniciativou občanů. Je příznivé, že kromě MUDr. Obrtela jsou ve vedení i dalšímladší lidé, jako podnikatelka paní Lisková (v roce 2014 kandidátka zanezávislé na primátorku Ostravy), nebo poručík v. v. PhDr. František Krejča(který už v roce 1993 pracoval jako redaktor zpravodajství v ČT). Jedůležité, aby k zákonné ochraně svých členů byla registrována uministerstva vnitra, pokud tak již neučinila.

 

Když sledujete zpravodajství a poslouchátevýroky vysokých představitelů NATO, například Stoltenberga či »našeho« generálaPavla, nezahrávají si s ohněm?

Ve funkci ministra jsem měl příležitostjednat i s tehdejším generálním tajemníkem NATO Manfredem Wörnerem. Ani zatři hodiny jsme nedospěli ke shodě v tom, co chtěl prosazovat. Choval sevelmi slušně, ale pro sebe jsem dospěl k závěru, že to byl vlastně jenomnějaký »poštovní doručovatel« názorů vyšších míst NATO. Tento názor mi zůstaldoposud na ty osoby, které funkci generálního tajemníka NATO zastávají.

S generálem Pavlem se znám a není mipříjemné komentovat jeho názory v současné funkci předsedy náčelníkůGenerálního štábu NATO. Po dobu výkonu funkce náčelníka generálního štábu se mizdál celkem přijatelný. To, co hlásá dnes, je bohužel poplatné »přidělené«funkci. To byla vždy přednost NATO před postupy Varšavské smlouvy, když ivýznamnější funkce svěřovalo někomu ze členských států, ale přitom je dokázalonáležitě usměrňovat v tom, co si mohou dovolovat.

Tedy i generál Pavel je pouze hlasatelemněčeho, co mají pevně v rukou jiní. Pochybuji, že by on svými výroky mohl»zdolat« Ruskou federaci. Totiž Američané sami moc dobře vědí, co si mohoudovolit. A asi mají zatím větší obavy než český generál.

NATO deklaruje, že Rusko je pro něhonepřítelem. Generál Pavel loni dokonce připustil možnost, že by NATO stálo předrozhodnutím, zda jít kvůli případně Ruskem obsazenému Pobaltí do válkys Ruskem. Ta válka by mohla být i jaderná. Uvažovat o jaderné válceznamená přece uvažovat o konci civilizace. Jak to hodnotíte?

Myslím si to, co jsem už uvedl. Osobyv takové funkci, kterou zastává generál Pavel, jsou pouze hlasateléněčeho, co vyhovuje propagandě, ale nemůže vést k rozpoutání války. Na tojsou jiné osobnosti. Právě proto, že zasvěcenější lidé, kteří rozhodují, co byse ve světě mohlo nebo mělo stát, znají dobře rovnováhu ozbrojených silmocností, tak se raději vyhnou jejím důsledkům, které by zažily i po případnémvítězství.

Co říkáte masám uprchlíků, kteří směřují doEvropy?

Masu imigrantů raději nebudu komentovat mocobšírně, protože naše sdělovací prostředky mají své hody, že je - a bude - asidlouho o čem psát. Přikláním se však k názorům, že to je někým přece jenomvhodně zvolený způsob, jak ekonomicky oslabovat Evropu a vytvářet si prostorpro výhodnější podmínky pro sebe (pro USA). Mnohá fakta však hovoří přesvědčivěo tom, že dosavadní přístup může opravdu časem vyznít pro nás tragicky.

Když jste sledoval například invazi USA doIráku bez souhlasu Rady bezpečnosti, útok na Libyi nebo obecně tzv. arabskéjaro, tušil jste jako zkušený voják, že z toho vyplyne v krátkém čase»pro nás« průšvih?

Kdo připustí, že některé státy jsouoznačovány jako nedemokratické a nerespektující lidská práva, a zároveň nevezmev úvahu historický vývoj v těchto zemích, dopouští se jinéhobezpráví. Znal jsem trochu ze služebních cest Irák i Libyi a nebudu líčitvšechny jejich přednosti. Ale rozbít jejich státní aparát vojensky, a když sinevědí rady ti, co to způsobili, jak dál postupovat, tak raději zvolí odchodz takto rozvalené země? Bohužel to není jenom Irák a Libye, které zdědilypo takových zásazích dvojvládí nebo uchopení moci kmenovými náčelníky. A teprvepotom tam nastává ta »opravdová demokracie«.

Často se uvádí, že Američané zradili slibdaný v roce 1989 M. Gorbačovovi, že ke sjednocení Německa dojde zapodmínky, že se nebude NATO rozšiřovat dále na východ. Byl jste v té doběve vysoké politice, vzpomínáte si na tuto situaci?

Američané samozřejmě dodržují pouze to, cozůstává pro ně výhodné. Byl jsem jenom dvakrát v roce 1990s prezidentem Václavem Havlem v Moskvě na jednáních o NATO a Varšavskésmlouvě. Chybou Gorbačova a zvláště Jelcina bylo, že netrvali na stejnélikvidaci NATO, jaká byla provedena ve Varšavské smlouvě. V potřebné mířejsem byl však informován pouze do doby, než jsem z funkce ministra bylodstraněn.

Co vám proběhlo hlavou, když jste se předčasem dozvěděl o sestřelení ruské stíhačky Tureckem?

Ve světě se odehrává tolik událostívojenského charakteru, že sestřelení ruské stíhačky nemůže zůstat bezpovšimnutí a oprávněně z ruské strany je i využíváno. Litovat můžeme jenomruského pilota, ale umírá všude ve válkách už tolik lidí, že to bohužel u tétoruské stíhačky ztrácí onen lidský rozměr.

V ČR roste mezi částí občanů nechuť kNATO. Je možné z tohoto paktu vystoupit?

Chtěl bych odpovědět sarkasticky: Vlezlijsme tam, tak co nám zbývá, než držet »hubu a krok«… Víte, oni jsou velmichytří, NATO udrží. A vystoupit? To je tak posichrované a provázané, aby tonešlo. Uvědomte si, kdo řídí svět. Cílem NATO je nastoupit na Rusko. Vadí muv tom ruský prezident Vladimir Putin. Nebýt jeho, byla by Ruská federacejiž rozložená a rozdělená, a tím by vzniklo nástupiště pro válku s Čínou.Proto jde NATO cestou pokusů o odstranění Putina od moci. Avšak tato situace,tento tlak, vede v Rusku k tomu, že se národ sjednocuje a stmelujeprávě kolem svého prezidenta. Jinak platí, jak už jsem uvedl, že Američané sebojí jaderné války s Rusy. Vědí, že by to odskákali taky.

Vystupovat otevřeně proti našemu členstvív NATO může být pro naše občany dosti významné, bude-li podloženopravdivými důkazy, jak provedl MUDr. Obrtel. Možná, že by se nalezli a svůjnázor vyslovili i někteří další naši vojenští veteráni. K samotnémuzrušení členství však nemůže dojít, pokud některá z budoucích vlád ČR o tonepožádá. Ale na to nelze v příštích 20-30 letech spoléhat. Snaha řešit toreferendem - to by bylo možné, až by zákonně bylo uznávaným prostředkem i tam,kde se to dnes nehodí.

Očekávat, že by NATO samo sebezlikvidovalo, je více než iluzorní. Znovu připomínám, že USA jsou stálenejsilnější vojenskou supervelmocí. Své malé »přívěsky« (jako je i ČR)potřebují pouze k tomu, aby vše, co vojensky arogantně provádějí, bylozakrýváno právě tím »demokratickým postupem«. Vznikne-li silné vojenskéuskupení ve státech BRICS, potom se mohou USA dočkat i toho, jak ony sevypořádaly s Varšavskou smlouvou.

Monika HOŘENÍ

Založeno dne: 11/02/2017 21:09:38