Počet článků v archivu: 7
 
Náš vztah k armádě
Informace podle INTERNETU

České tažení na Rusa?
-Autor není uveden, ale hodně to zavání pravdivostí!

Českétažení na Rusa? Jsme jen poskoci Severoatlantické aliance? Ano, jsme!

Musíme ctít své členství v NATO a musíme protojít na Rusa, hřímá v den, který si musíme pamatovat, to je ve středu 12.července 2017, od řečnického pultu na poslance české sněmovny herec a ministrnárodní obrany z hnutí ANO Stropnický.

Ano, je absolutně nepředstavitelné, abychomnesplnili svou povinnost a netáhli na ruskou hranici, jak se to od nás žádá,bouří ze stejného místa ministr zahraničí Zaorálek z České strany sociálnědemokratické, a celá kohorta poslanců pravicových stran ze strany lidovecké, zTOP 09 a z ODS tomu nadšeně přizvukuje a tleská.

Ano, mají pravdu všichni tihle spokojení atleskající pánové z poslaneckých lavic i od řečnického pultu sněmovny, kteřínetuší, že právě v tento okamžik přestávají být lidmi a navlékají na sebe kůživlčí. Kůži stáda, které je hnáno tam, kde je chce nejvyšší lancknect zpozaAtlantiku mít, což je momentálně ruská hranice v sousedství Litvy a Lotyšska.Ale co! Zradili jsme Husa i Masaryka už když jsme mu dovolili přelet jeholetadel k bombardování Jugoslávie, takže proč bychom neměli zrazovat dál? Pročbychom, když už jsme na chodníček pohůnků a kompliců a zločinu jednouvstoupili, z něj měli scházet někam, kde to tak dobře neznáme? Proč bychom siměli lámat hlavu, kdo má pravdu, je v právu a kdo lže a touží po cizím, kdyžstokrát jednodušší je zařadit se tam, kde je houf nejhustší, kde se mačká celáEvropa a vlastně skoro i celý svět?

No a co? Že dnes máme zvednout zbraň proti zemi, která nás před více nežpůlstoletím vyrvala ze spáru nejděsivějšího vraha historie? Proti zemi, bezjejíhož boje a milionových obětí bychom nežili, protože život našich otců amatek či našich dědů a babiček by vyhasl na stejných místech, kde skončiližidé?

Kdo se nás, prosím vás, na tohle, kromě našehosvědomí, dnes ptá? Nikdo! Jde se na ruskou hranici prý proto, abychom země naBaltu chránili proti možnému útoky Ruska. Což je, jak jistě všichni chápete,bouda. Protože se tam zcela logicky jde proto, aby se z té ruské hranicepronikalo i dovnitř Ruska, k Moskvě, Leningradu, na Sibiř a tak dále. Jde sezkrátka na zatraceného Slovana Rusa a my na něj, coby slovanská kapka vgermánskoanglosaském moři, se vším, co bouchá a zabíjí, musíme (podlerozhodnutí naší sněmovny z 12. července t. r.), mašírovat též.
A proč že se tam vůbec jde?

Za prvé: Rus nechce úplně ve všem ty nejvyššízpoza Atlantiku poslouchat. A prezident Obama to přece všem řekl dostatečněsrozumitelně: MUSÍME, PŘÍLEŽITOSTNĚ, ZKROUTIT RUCE ZEMÍ, KTERÉ BY NEDĚLALY TO,CO MY POTŘEBUJEME, ABY DĚLALY.

Nu, a jestliže Rusko dělá, že tahle slovaneslyší, či nechce slyšet – to už po několikáté – je třeba mu ty ruce už nejenzkroutit, ale i přerazit.

I s důvodem druhým, pro který též i my máme užpříští rok nastoupit na ruskou hranici, se za Atlantikem nedělají žádné štráchya osoba o nic méně významná než tehdejší ministryně zahraničí MadleneAlbrightová jej vyřkla dokonce dvakrát: RUSKO MÁ PŘÍLIŠ MNOHO NEROSTNÉHOBOHATSTVÍ, COŽ NENÍ SPRAVEDLIVÉ. A při jiné příležitosti totéž v podobě mírněobměněné:
ZA URALEM LEŽÍ NEROSTNÉ BOHATSTVÍ PŘÍLIŠ VELKÉ NA TO, ABY PATŘILO JEN JEDNÉZEMI. Takže už víte, kdo se na hranici mezi Litvou a Ruskem a Lotyšskem aRuskem chystá loupežně zaútočit? A to i za účasti naší armády a tedy i našehostátu, národa a tedy nás všech Čechů, jak 12. července tohoto roku odhlasovalana návrh naší české vlády naše česká sněmovna? Sněmovna, kterou jsme si vdobrém duchu sami zvolili a která ten dobrý duch zlovolně i zrádně včeradopoledne zabila.

Založeno dne: 03/08/2017 11:59:49