Počet článků v archivu: 8
 
Náš vztah k armádě
Rozhovor s mjr. v. v. Stanislavem BalíkemRozhovor s mjr. v. v.
Stanislavem Balíkem, zakladatelem Masarykovsko – Baťovské akademie, někdejším
vojákem a pedagogemVálka proti Rusku je naprosté šílenstvíJméno Stanislav Balík je ve veřejném životě známo, ale občané
spíše znají, díky medializaci, politologa, vedoucího Katedry politologie
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity profesora Stanislava Balíka.
Tedy pro vyjasnění, jste dva lidé stejného jména, ovšem jiné odbornosti, shodou
okolností oba pedagogové Ano, pana profesora
Stanislava Balíka znám již dlouho. Setkali jsme se kdysi dávno na svatbě
jednoho našeho společného známého. Od té doby jsme se několikrát míjeli na
přednáškách a také máme oba přednášky na YouTube. Každý čtenář si může udělat
objektivní obraz o tom, jaké názory představujeme a jakou máme
sledovanost. Myslím, že mediálně je známější pan profesor Balík, protože
se stal režimním politologem v duchu rektorů Masarykovy univerzity pana
Zlatušky, pana Petra Fialy, s kterým jsem kdysi seděl v lavici na kurzu Základů
politologie, který v roce 1991 sponzorovalo ještě EHS. Během dvou měsíců se
člověk stal politologem. Poslední z povedených rektorů byl pan docent Bek, se
kterým jsem se střetl v boji o Senát v minulém roce. On vytvořil koalici čtyř
stran a díky tomu se stal senátorem. Již dlouho si myslím, že dnešní
vysokoškolští pedagogové na humanitních fakultách vysokých škol vychovávají
pátou kolonu, která je rozhodnuta naši zemi majdanizovat a v konečném
důsledku somalizovat.Patřil jste k vojenským pedagogům Univerzity
obrany, byl jste náčelníkem skupiny humanitních předmětů na Vojenské
akademii ve Vyškově, předtím odborným asistentem na Vojenské akademii
v Brně. Jak se proměnilo vojenské školství za uplynulých 30 let? Tedy
kromě toho, že se znaménka
 otočila o 180 stupňů, a z Varšavské
smlouvy se udělal bubák
.Armádu jsem zažil
za minulého režimu jako posluchač vojenské katedry při univerzitě. Bylo to v
roce 1989 a já jsem tehdy v říjnu odešel demonstrativně z vojenské katedry. Můj
otec byl voják z povolání, náčelník skupiny v hodnosti podplukovníka na
Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně. Byl jsem pro něho rebel a byla z
toho velká rodinná aféra. Přišel listopadový převrat, já byl velmi aktivní
student v boji proti minulému režimu, ale již po šílené Havlově amnestii jsem
si začal uvědomovat, jaký chaotický režim se to rodí. Bylo to děsivé
procitnutí, zvláště když jsem viděl demokratizaci armády v praxi.Můžete uvést příklady?Byl jsem
absolventem školy důstojníků v záloze a denně jsem zažíval anarchii, rozklad a
chaos, který na začátku devadesátých let v armádě panoval. Pamatuji si na
šílený řev v jídelně a másla na stropě. Vojáci základní služby byli jako
puštění ze řetězu. Musel jsem napnout všechny své síly, abych jako velitel čety
a zastupující velitel roty obstál. Spousta vojáků z povolání tehdy
odcházela z armády, masově se likvidovala vojenská technika a snižovaly počty.
Byla to naprosto šílená doba. Jednou o tom napíšu knížku. Vojáci nevěděli, čemu
mají věřit. Stále se všechno měnilo, přísahalo se na demokratickou Českou a
Slovenskou republiku, zanedlouho na Česko. Reforma stíhala reformu, a tak je
tomu již třicet let. Během té doby se z armády 220 000 vojáků, která
měla tisíce tanků a stovky letadel, stala armáda, která má přes dvacet tisíc
vojáků, ale fakticky několik tisíc bojovníků, kteří jezdí na zahraniční mise. Z
masové armády Varšavské smlouvy se stala armáda v podobě expedičního sboru,
který v roli »vládního vojska« dělá křoví v symbolických počtech americké
armádě. Lidé vlastně nevědí, čemu mají věřit. Lidé nemají patřičné znalosti, a
tak se stále dokola omílá, že naši vojáci bojují za svobodu a demokracii. Staré
politruky z dob minulých vystřídali noví liberálně socialističtí politruci v
roli velitelů, kaplanů, psychologů a tiskových mluvčích. Samozřejmě vždy záleží
na konkrétním člověku. Velkým zklamáním byl pro mě můj původní vzor vojenského
historika pan plukovník Stehlík. Vážil jsem si ho do doby, kdy na jedné
konferenci historiků začal hovořit o tom, že za rozvratem naší armády stojí Putinovi
agenti. Ten člověk se odepsal téměř před všemi, co byli v sále. Vůbec to
nemusel říkat, ale řekl to proto, aby byl vnímán jako člověk, který má ten
správný liberálně socialistický názor podle velení NATO, tedy pohled současného
politického manistreamu. Můj náčelník skupiny v Brně na univerzitě byl bývalý
kaplan a stále se mě ptal, jaký mám vztah k Rusku nebo k NATO. Hovořil o tom,
že vedení fakulty sleduje mé přednášky na YouTube a je znepokojeno. Ignoroval
jsem všechny tyto ústrky a vždy jsem přednášel pravdivě. Každý čtenář se o tom
může přesvědčit v mých knížkách a na internetu, kde je vše transparentní.
Víte, drtivá většina vojáků oficiálně neříkala pravdu, protože se bála o místo,
ale také se nechovala jako zmiňovaný pan plukovník Stehlík. Drtivá většina se
snaží přežít a ti velitelé, co rychle otočili a udělali si vojenské školy v
zahraničí na Západě, se stali velícími kádry a obhajují současnou politiku
intervenčních válek, které jsou nazývány humanitárními misemi. Myslím, že
jedinou skutečnou ideologií pro vyšší důstojníky je dnes oportunismus, ale ten
vládne v celém státě. Na druhou stranu drtivá většina vojáků volila za svého
prezidenta Miloše Zemana. Vlastenectví je v armádě stále silné a já dělal vše
pro to, abych ho posiloval. Jsem stále hrdý voják, který nosí uniformu na různé
přednášky především pro naše děti, abych posiloval vlasteneckou výchovu. O tom
především je naše Masarykovsko-baťovská akademie.Osobně mi není jasné, jak někteří
vojáci, kteří absolvovali vojenské gymnázium před listopadem 1989 a učili se
doktrínu Varšavské smlouvy, se velice rychle po Listopadu přeonačili na NATO.
Typickým příkladem je Petr Pavel, který to dotáhl hodně vysoko v NATO a možná
ho určité síly budou tlačit do kandidatury na prezidenta. Je možné tento ideologický
veletoč zvládnout bez ztráty osobní integrity?Všechny
nomenklaturní kádry se po listopadovém převratu otočily směrem k NATO, EU a
Západu jako celku. Plivat se začalo na vše minulé. S vaničkou se vylilo dítě.
Tím došlo k likvidaci naší národní tradice od počátku našeho národního
obrození. Bylo až tragikomické, jak se bývalí funkcionáři minulé armády snažili
za každou cenu udržet ve svých funkcích tím, jak zdůrazňovali svoji
připravenost ke vstupu do NATO. Spousta hlupáků se díky tomu v armádě udržela,
zatímco mnoho schopných lidí z armády odešlo, protože už neměli žaludek na to,
co se tam dělo. Odborná a morální degradace armády od převratu je
nepředstavitelná. Vzpomínám si, jak jsme si tehdy říkali, že jediná cesta, jak
ukončit chaos, rozkrádání, nemorálnost a nekompetentnost, je vstup do NATO.
Byla v tom taková naivní víra, že nám NATO pomůže vrátit do armády řád a
vojenské profesi prestiž, jaké se těšily tolik obdivované západní armády.
Pochopitelně šlo také o peníze. Naše armáda byla po všech stránkách Popelkou.
Také v armádě se plně obnažilo, že jsme se stali banánovou republikou. Čím více
jsme byli na dně, bez moderní výzbroje, bez maskáčů a dalšího logistického
vybavení, tím více se předstíralo. Stavěly se potěmkinovské vesnice.
V tomto směru byl jistě pan generál Petr Pavel největším mistrem, a proto
udělal tak závratnou kariéru. Již jako náčelník generálního štábu na mě udělal
velký dojem při jednom osobním setkání. Byl skutečně bezkonkurenčně
nejzdatnějším mediálním odborníkem mezi našimi generály. Nikdo nikdy nedokázal
tak předstírat jako pan generál Pavel. Měl ty nejlepší předpoklady k tomu, aby
se stal předsedou Vojenského výboru NATO. Ze všech generálů NATO měl
v tomto směru největší předpoklady. Přesně vyjadřoval jak obsahem, tak formou
to, co chtěli Američané slyšet. Byl jsem na studijním pobytu v Pentagonu a
program byl zaměřen na mediální komunikaci. Vím přesně, proč pan generál Pavel
přesně naplňoval americkou představu. Byl absolutně loajální a skvěle mediálně
disponován. Nikdo nebyl lepší. V minulosti jsme měli podobně nadaného
plukovníka, který se jmenoval Emanuel Moravec. Byl sice mnohem vzdělanější a
intelektuálně zdatnější než pan generál Pavel, ale byl stejně mediálně a
rétoricky disponován. Pan plukovník Moravec to dotáhl na ministra školství a
osvěty v protektorátní vládě. Pověstné jsou jeho projevy namířené proti Rusku.
Někdy podezírám pana generála, že pana plukovníka příliš kopíruje. Oba pánové
se snažili zalíbit zahraniční velmoci, seč mohli. Pan plukovník Moravec
v roce 1945 spáchal sebevraždu, protože věděl, že by byl popraven za
vlastizradu. Pan generál Pavel chce být prezidentem a já čtenářům slibuji, že
udělám všechno pro to, aby se jím nestal.Znáte z vlastní zkušenosti složky
bundeswehru, a jak jste uvedl, studoval jste mediální komunikaci v Pentagonu.
Tak nám povězte, proč došlo ke značnému ochlazení vztahů mezi NATO a
Ruskem, proč generální tajemník NATO dští síru na Rusko? Kritizovaná hybridní
strategie Ruska, příp. i Číny, se děje přece i v západních zemích, každá velmoc
má svou hybridní strategii. Nebo ne?Největším hříchem
Ruska je to, že se nestalo kolonií tak, jako jsme se stali my. Putin v roce
2000 zachránil Rusko za sekundu dvanáct. Už se tiskly peníze pro části Ruska,
které měly mít nezávislost. Rusko mělo být rozparcelováno asi jako Jugoslávie.
Místo Ruska mělo vzniknout asi deset státních útvarů, a tím by mohlo být
definitivně kolonizováno a vykořisťováno jako dnešní Ukrajina, která se již
začíná drolit. Rusko mělo být jako stát definitivně zničeno. Z Rusů se měli
stát bezprávní otroci, kteří by pracovali za žebráckou mzdu na západní
korporace hlavně z USA, Německa a Velké Británie. Takový plán už byl po první
světové válce, kdy Dohoda podporovala bílé generály, kteří se měli stát
nástroji při likvidaci Ruska. Jako vždy šlo o geopolitiku a nerostné bohatství.
Je úplně jedno, jaký je v Rusku režim. Západ vždy chtěl Rusko jako stát zničit.
Podruhé to zkusil Hitler, který by se bez pomoci Západu nestal tak silným a
neměl by takovou armádu, jakou měl. Hitlerův pokus také selhal za cenu více než
27 milionů mrtvých sovětských občanů. Dnes jsou nám ve všem, co se týká
historie Ruska, vymývány mozky. Rusko je vždy líčeno jako agresor. Na milost
byla brána pouze sebevražedná politika Jelcina. Vlastenecká politika prezidenta
Putina je líčena jako agresivní, která prý ohrožuje Evropu a celý svět. Víte,
bylo by to na celé přednášky, které také uveřejním na internetu. Je třeba našim
lidem říkat pravdu. Z Ruska nám žádná bezpečnostní hrozba nehrozí! Zato islámský
terorismus je skutečná bezpečnostní hrozba »díky« americké politice na Blízkém
východě a sebevražedné politice paní Merkelové, o tom všem také přednáším a
píšu knihy. Na trhu jsou dvě – Náš boj s Islámským
státem a Islamisté a soumrak Evropy. Naši občané musí být pravdivě
informováni o tom, kde jsou skutečné bezpečnostní hrozby. Z Ruska a Číny to
není. Čína provádí svou transformaci ve skutečnou velmoc, která již dnes vyrábí
více zboží než USA. Čína je velmoc na vzestupu a USA je upadající velmoc. Proto
je třeba ocenit politiku prezidenta Zemana, který usiluje o hospodářskou
spolupráci s Ruskem a Čínou. Naše země je malá a nemůže si dovolit izolaci od
dynamicky se rozvíjejících zemí. Největší tragédií pro naši ekonomiku jsou
ekonomické sankce proti Rusku. USA a Německo ve skutečnosti obchodují dál,
protože jsou to pokrytecké země, a naše protinárodní vláda dělá vše podle
Bruselu a Berlína.Je mnoho občanů ČR, kteří touží nebýt
v žádném vojenském paktu a nemít žádné cizí vojenské základny na svém
území. A hlavně – nechtějí se podílet na zvyšování napětí ve světě vedoucímu k
další válce, tentokrát poslední. Vnímají to naši vojáci?Je to o již
tolikrát zmiňovaném oportunismu. Velitelé chtějí své pozice, chtějí být
povyšováni, a to samozřejmě vede k chování, které je účelové. Říkají přesně to,
co jejich nadřízení chtějí slyšet, a druhou stránkou mince je velice nízká
morální a profesionální kvalita mnohých velitelů. V celé společnosti se
setkáváme s morálním marasmem. Jsem přesvědčen o tom, že je nutné si začít říkat
pravdu. Po skončení studené války měla být rozpuštěna jak Varšavská smlouva,
tak NATO. Rozpuštěn byl pouze jeden pakt, ten druhý zahájil své agresivní války
pod falešnou záminkou. Největším podporovatelem islámského terorismu se staly
USA, stejně jako to dělaly v době války v Afghánistánu v osmdesátých letech
minulého století. Celý příběh jsem pravdivě popsal. Na našem území nesmějí být
žádné vojenské základny a naše vláda by měla stáhnout naše vojáky z naprosto
nesmyslných válek, které zapříčinily migrantskou krizi, jako se tomu stalo v
Iráku, Afghánistánu, Libyi a v Sýrii kvůli tomu, že Západ podporoval
islamisty. Na Ukrajině je podporován pučistický režim, který svrhl v roce
2014 zákonnou vládu a prezidenta a od té doby se stal vojenským nástupištěm proti
Rusku a zdrojem nestability, která by mohla vyústit ve válečný konflikt. Svět
se pohybuje na hraně vojenského konfliktu. Ve skutečnosti od roku 2014 probíhá
třetí světová válka, která má charakter hybridního konfliktu. Nevede ho Rusko
proti NATO, ale NATO proti Rusku. Situace velice připomíná situaci před
vypuknutím první světové války. Naši předci nechtěli bojovat proti Rusku a
Srbsku, ale byli k tomu donuceni, protože sloužili v rakousko-uherské armádě.
Naše armáda je podřízena bundeswehru. Opět jsme ztratili naši suverenitu a
stali jsme se nástrojem stejných sil, které již dvakrát rozpoutaly světovou
válku. Americká administrativa balancuje na hranici horké války, která by se
stala jadernou. Neokonzervativci v USA mají pocit, že se taková válka dá vyhrát.
To je velice nebezpečná představa. Stejnou představu měli již dvakrát němečtí
vůdčí představitelé, kteří stáli v čele druhé a třetí říše. Bylo by
osudové pro náš národ, pokud by se Německo podílelo na rozpoutání třetí světové
války pro americké imperiální zájmy. Naši vojáci a civilisté by se stali obětí
těchto maniakálních představ některých kruhů v NATO. Naši vojáci nechtějí
bojovat za cizí imperiální zájmy. Drtivá většina z nich si je dobře vědoma
toho, že válka proti Rusku je naprosté šílenství a nikdo na této planetě by
takovou válku nepřežil. Prezident Putin dal dostatečně najevo, že nehodlá
kapitulovat
.Nemáte pocit, že se nenápadně upravují
dějiny? Třeba tím, že na půlkulaté výročí vylodění anglo-amerických vojsk v
Normandii v červnu nebyl pozván ruský prezident, vrcholný představitel země
protifašistické koalice, zato mezi státníky trůnila německé kancléřka.Paní kancléřka má
spoustu věcí obrácených vzhůru nohama. Němci podle ní jsou oběti druhé světové
války, nikoli viníci. Proto se u nás připravuje převrat, který má zničit naši
státnost podle ukrajinského vzoru. Němci se velice aktivně podíleli na převratu
na Ukrajině v roce 2014. Němci dělají stále stejnou politiku »rozděl a panuj«.
Není to nic nového a liberální socialisté to dělají v principu stejně jako
nacionální socialisté. Všichni víme, co dělali banderovci, a náhle se z nich
stali bojovníci za svobodu a demokracii. Všechno je vzhůru nohama. Za všechno
zlé ve světě může podle našich liberálně socialistických propagandistů Putin.
Rusko se podle této primitivní studenoválečnické propagandy opět stalo říší
zla, jak to propagoval prezident Reagan za studené války. To, že prezident
Putin nebyl pozván na výročí vylodění v Normandii, je bezprecedentní útok na
výsledky druhé světové války. Německo je nuceno ze strany USA, aby opět začalo
masivně zbrojit. Proti komu? No přece proti Rusku. Rusko je vnímáno jako
nepřítel a nová studená válka je mnohem nebezpečnější, než byla ta minulá.
Přitom Rusko vydává na zbrojení desetkrát méně než USA, a to nepočítám celé
NATO. Je to neuvěřitelná asymetrie a jasný signál, že bývalí nacionální
socialisté jsou viděni v lepším světle než Sovětský svaz a dnešní Rusko. V jiné
rovině se jedná o urážku celého ruského národa a všech 27 milionů sovětských
občanů, kteří zemřeli v boji proti Německu. Jako by Německo bylo na vítězné
straně, přitom tři čtvrtiny německých divizí byly zničeny na východní frontě. S
druhou frontou se otálelo do posledního okamžiku, kdy už hrozilo, že celou
Evropu od německého nacismu osvobodí Sovětský svaz.
Založeno dne: 12/09/2019 10:01:23