Počet článků v archivu: 8
 
Náš vztah k armádě
gen. Vacek

Generál Vacek účtuje: Havel? Ubožák, bál se mě. Čalfa?Smetí. O Dlouhém ani nemluvím

28.06.2019 18:55

ROZHOVOR Česká armáda je při svémpočtu nepatrná a téměř nefunkční. Zasáhnout proti lidem by ale mohla. Řadapolitiků i představitelů armády pracuje totiž v cizím zájmu. To uvádí vrozhovoru pro ParlamentníListy.cz bývalý ministr národní obrany, první porevolučníarmádní generál Miroslav Vacek. Vzpomíná na telefonáty Václava Havla, všímá siosoby Vasila Mohority, Jiřího Dienstbiera, Vladimíra Dlouhého nebo MariánaČalfy. Svoje působení v roce 1989 hodnotí především z toho důvodu, že bylozabráněno občanské válce. Tehdejší protesty by podle něj armáda potlačila. Aleco by bylo dál? Na Andreje Babiše kupodivu nedá dopustit…

Jak vidíte současnou mezinárodněpolitickou situaci? Je tu další studená válka?

Názory můžeme mít různé, ale jedenfakt zůstává, že to, co se odehrává v ozbrojených silách tu i onde, je odněkudpromyšleně řízeno. Je těžké předvídat, protože běžní lidé mají nedostatekinformací. Já se držím jedné zásady – nekritizuji, aby si nikdo nemyslel, že sidělám nějaké zásluhy. Chyby dělá každý. Co se odehrává teď, to je smutné. Kčemu by Armáda ČR byla, kdyby k něčemu došlo? Armáda by nic při těch jejíchpočtech nesvedla.

A sledujete tu hybridní válku?

Má to svůj účel. Dezorientuje tourčité skupiny lidí. A působí to tak, aby to bylo ku prospěchu toho, kdo tupolitickou scénu v republice nebo v Evropě udává.

Když dnes slyšíte o těch protestech,napadá vás asociace s rokem 1989?

Faktem je, že co se v dané zemiodehrávalo a odehrává i nyní, je od někoho řízeno. Vnitřní politické síly,které tady máme, mají své zájmy, které jsou spojeny s ekonomickými zájmy. A tose přenáší na to, co se tu odehrává. Někdo chce dezorientovat lidi.

Samozřejmě, že vzpomínám na událostina podzim roku 1989. Otázka ale byla, co by armáda dosáhla a pro koho? Vždyťpokud není jednotné politické vedení, je to těžké. Byl jsem ve styku snejvyšším vedením tehdejší KSČ, ale byly různé názory. A to je složité. Kdotvrdí, že se vyzná, tak kecá. To musí stát o trochu výše.

Nechtěl jsem prostě dopustitobčanskou válku. Kdybych chtěl, tak bych do toho řízl tak, že tehdy by armádapořádek udělala. Ale na jak dlouho? Na rok, na dva, na pět let? To všechnosouviselo s tím, že se hroutila situace v Sovětském  svazu. Čas ukáže, jakjste se rozhodl, a to není a nebylo jednoduché. Ne, že bych byl spokojen s tím,co se dnes děje, ale jsem rád, že to tehdy dopadlo bez občanské války.Kdybychom dostali befel, abychom udělali pořádek, tak bychom jej udělali. Aleza jakou cenu.

Faktem je, že situace byla taková,že jsem věděl, že na armádu se mohu spolehnout. A věděl jsem, kde v útvaru nebov divizi někdo začal získávat lidi proto, aby se udělal politický převrat.Vrtkavá situace v Sovětském svazu neumožňovala, aby oni přesně řekli, copodpoří. Bylo to prostě složité.

Dopadlo to tedy dobře…

No, dobře v tom smyslu, že nedošlo kobčanské válce. Pokud se týká politických a ekonomických otázek, dopadlo totak, jak to někdo z venku organizoval. Bohužel, mnohdy v tom hrál i osobnízájem jednotlivců, kteří se chtěli procpat nahoru, neměli na to, a najednouviděli příležitost. Hodnotit to pak můžete jen ze svého pohledu, který nemusíbýt zcela správný. Informace jsem měl, ale rozlišit informace a dezinformacenení jednoduché. Pak vám zbude jen vaše „myslivna“, která také není dokonalá.Mohlo to prostě skončit. To, co se stalo, to přece musí každý uznat, že šlo osvržení jednoho společenského zřízení. Lidé ze zámožných rodin, kteří mělifabriku nebo více továren, pak přišel osmačtyřicátý, a sebrali jim to. Myslítesi, že v Rusku je pořádek? Zase tam figurují lidé, kteří mají k těm dobrýmvěcem z minulosti strašně daleko. Lízli si finančně, cítí se spokojeni. Majeteki drobné peníze sehrávají svoji roli. To pak rozleptá politické spektrum.

Vím, že nechcete hodnotit vašenásledovníky a současné velení armády. Dnes jsme ale došli do profesionálníarmády. Jsme v době, kdy mladí kluci nechodí na „vojnu“ ani na těch pár měsícůjako třeba v sousedním Německu. A jsou hlasy, že by se něco takového mohlo vrátit.

Dnes Armáda České republiky,představující sílu asi 22 000 mužů, to je nula. Až bude potřeba, tak tu budoutakové síly, které by případně zabránily – zatím tedy není čemu – co by mohlosituaci nějak narušit.

V každém případě by měli mladí lidébýt tak informováni, aby se současným stavem společnosti ztotožnili, nebo ne.Ano, je mnoho věcí, které by se daly dělat jinak. Když sledujete některéfunkcionáře naší armády, tak je to ubohé. Ti dole, ti skákají stejně jako my,když jsme byli na nižších funkcích. Ale opakuji, je to všechno systematickyřízeno. Neznamená to, že se všechno může projevit okamžitě, ale je topřipravováno tak, aby bylo možno armádu přesměrovat tak, že by byla i ochotnajít proti lidem téhle zemi. Zatím to tak nepřipadá, ale to je zatím.

A když si vzpomeneme naosmašedesátý?

Některá rozhodnutí našichpředstavitelů byla ubohá. V politice je to bohužel tak, že jestliže se národozve a začnou jít proti, třeba řeknu generálnímu tajemníkovi, tak už je tamdalší, který čeká, aby se tím generálním tajemníkem stal on. Neptá se, co tobude pro něj znamenat, jestli má věci ujasněné. Ne! Většinou je to z neznalostivěci.

Těch rádců ze zahraničí, Západu,Ruska bylo mnoho. A těžko odhadnete, kdo co vlastně reprezentoval. Těch názorůbylo nepřehlédnutelné množství.

Nedávno v médiích vystoupil VasilMohorita, který tvrdil, že převrat v roce 1989 byl naplánován.

Samozřejmě, že v tom politika hrálaroli. Mohorita nepatřil k lidem, kterých bych si měl vážit. Pamatuji si, kdyždělal toho mladého svazáka, měnil názory podle toho, jak bylo třeba, a sám nato neměl, aby něco urejdoval.

O tom ostatně svědčí ten jehoposlední veřejný projev proti studentům, kde je vlastně bagatelizoval.

No jo, ale nevíme o tom zákulisí, akdo jej řídil… To můžeme odpozorovat od toho, kam to nakonec vedlo. Ale byli tolidé, kteří prodali svoje politické názory ku prospěchu někoho a věděli, žebudou za to peněžně odměněni. Musí být i takové síly, které získají ty, kteříjsou ochotni, co si přejí jejich vůdci nebo našeptávači udělat.

Takže to, co se dnes řeší kolem panaBabiše a jeho nástupu do vysoké politiky, bylo již dlouhodobě připravované?

Lidé, kteří se zvedají a stávají seekonomicky silnými, se dostanou do pozornosti těch, kteří se snaží ovlivňovat,co se v dané zemi děje. Co čekat od tak bohatého člověka? Abych vám řeklpravdu, mne ten Babiš ani tak moc nevadí. Dělá to pro peníze? Proč to ještědělá? Proč byl členem KSČ? Ale takových lidí najdete…

Chodíte k volbám?

Ano – vždy. Jen teď jsem nebyl ueurovoleb, protože jsem byl pryč. Víte, já jsem od svých patnácti let členemKSČM. Měl jsem při svých funkcích řadu nabídek. Každého jsem poslal českyřečeno do prdele. A řídil  jsem se svým rozumem, co jsem si myslel, žebude správné. Ne vždy jsem situaci odhadl. To samé u lidí. Někdo se chováslušně a najednou vidíte, jak se mění, že jej někdo dostal do područí.

Já jsem napsal deset knížek. V nichse snažím poctivě říci, jak jsem se na jednotlivé věci díval. Neříkám, že musímmít všude pravdu. První byla v roce 1990, jmenovala se Proč bych měl mlčet,vydalo to nakladatelství Naše vojsko. Vyšlo 80 000 výtisků a rozebralo se to zapřijatelnou cenu.

A v roce 1989 mne praštili do hlavytak, že jsem byl třicet dní v bezvědomí. Své názory jsem neměnil.

A co první český prezident VáclavHavel?

Havel? Ubožák! On měl ze mě takovýstrach, když byl prezidentem, a já nebyl nic. Říkal jsem mu: „Pane prezidente,vyserte se na mne, dělejte si to svoje. Já vás v tom nepodpořím a uvidíte, žeděláte chybu.“ Někdy si nechal poradit.

Přesto na vás občas dal a bylo mezivámi takové nevyhlášené příměří. Nebo se mýlím?

Jemu radili různí lidé. Řekli mu –povyšte Vacka na armádního generála. Byl jsem tříhvězdičkový generál. Proti mévůli mne zavolal a vyhlásili, že jsem armádní generál. Říkal jsem mu: „Paneprezidente, kdybyste si mne předvolal, tak bych vám řekl, promiňte mi tyvulgarismy, že se na to vyseru. Tímto mne nezískáte. Ale nemám zájem, aby setato republika štěpila za každou cenu a byla tady občanská válka. A vy něcodělejte proto, aby k ní opravdu nedošlo.“

Víme také, že jeho poradce premiérMarián Čalfa, bývalý komunista, dnes sedí v dozorčí radě Plzeňské teplárenské.

To byl také tedy člověk! To jeprostě smetí! To jsou lidé, kteří na to sami neměli, a proto tancovali, jak jimnapovídali. Proč najednou hlásal tohle a nakonec byl jinde?

Sám člověk je v rozhodování nakonecosamocen. I když má informace ze zahraničí.

Já se setkal po roce 1989 s takovýmmnožstvím politiků – a někteří úplně bezcharakterní.  Když sem se třebasetkal s Dienstbierem, tak jsem jej nakonec „nacpal“ tam, kam jsem potřeboval.Po těch letech už mohu povídat. Prožil jsem toho hodně, někdy to bylo těžké. Jenesmysl tvrdit, že se za socialismu měli všichni lidé dobře. To je nesmysl,blbost. Kdyby moji rodiče měli dříve fabriku, tak bych asi nepropagoval, žeÚnor 1948 byl správný a nepodporoval Klementa Gottwalda. Každý se orientujepodle toho, jaké dopady to má na jeho osobní život, na jeho soukromí. Závisí tona tom, z jakých poměrů člověk pochází.

Kdybych vám líčil VladimíraDlouhého, tak byste ztratil veškeré iluze. Někteří prostě kličkovali, jak sejim to hodilo.

Existují ti, kteří vysbírávají lidi,které potřebují, i za cenu toho, že je přeplatí. Politika, jak se uplatňuje vsoučasné době, je jedno velké svinstvo. O některých lidech jsem ztratil zbytekdobrého mínění. Byli lidé, kteří sloužili Hitlerovi i komunistům.

Založeno dne: 02/11/2019 17:50:47