Počet článků v archivu: 7
 
Náš vztah k bezpečnosti
Zpráva převzata z deníku Al Ahram

Zpráva převzata  z  deníku Al  Ahram  mluví za  všechno. 

      Turecký  novinář Mehmet  Akhul  přinesl autentické  svědectví  o  plánech  a  jejich  realizaci přímo  z  centra bojů  takzvaného  Islámského státu  z  oblasti střední  Sýrie.  Rok  a  půl  tam  působil pod  jménem  Mohamed Akhe  jako  bojovník tzv.  Islámského  státu  (kalifátu).  Sám  označuje  tzv.  Islámský  stát  (ISIS)  jako  podvod  řízený zahraniční  tajnou  službou.

      Uprchlická  krize  je    podle Akhula  organizovanou,  připravovanou ISIS  na  převezení armád  ISIS  do  Evropy.  Všechny akce  s  dětmi  a  ženami jsou  zastírací  manévr, který    uklidnit veřejné  mínění  v  Evropě  a  zvednout  vlnu  solidarity.

      Cílem  mají  být  samozřejmě nejvyspělejší  ekonomiky  EU.  Bojovníci  ISIS  mezi  sebou  komunikují  prostřednictvím  mobilních GSM  telefonů  v  síti  Spojených Arabských  Emirátů  Etisalat, které  mají  zaplacené přímo  z  ISIS.  Tím  je  také  vyřešena záhada,  jak  mohli  takzvaní  chudí  uprchlíci  komunikovat mezi  sebou  z  moderních  smartphonů celé  týdny  v  roamingovém  režimu, přičemž  neměli  peníze údajně  na  nic.

      Příkazy  a  velení  jde  přes  velitele skupin,  které  tvoří  převážně  obyvatelé Sýrie  a  Iráku  a  jedna  skupina  je  vedena  třemi  muži  za  předpokladu,  že  jsou  na  jednom  místě. Proto  se  takzvaní uprchlíci  domáhali  sami  rozhodovat,  kde  budou  umístěni. Jejich  taktika    začít  tak  zvanou  guerillovou válkou,  což  je  v  podstatě partyzánský  způsob  boje  a  to  bráněním  veřejného pořádku,  infiltrací  domácího obyvatelstva  a  kontaktem s  již  žijícími skupinami  v  EU.

      Toto  je  důkaz,  že  celý  systém v  EU  reprezentován zrádci  jako  Merkelová, Hollande,  Junckers,  Faymann a  ostatní  totálně zradili  Evropu  a  nechali  ji  nepřipravenou  na  totální  válku  vedenou  zvnitřku. Akhul  podrobně  popsal organizační  strukturu  bojovníků tzv.  Islámského  státu  (kalifátu)  (ISIS) v  Evropě.  Takzvaní uprchlíci  z  válečných oblastí  jsou  ve  skutečnosti  bojovníci ISIS,  maskovaní  rodinami a  dětmi,  kteří  navazují  kontakty s  již    existujícími  strukturami, které  v  Evropě již  působí.

      "Válka  v  Evropě  se  začala"  prohlásil operační  důstojník  policejního velitelství  v  jižním Hesensku  po  rozsáhlé akci  odhalující  rozsáhlou síť  muslimských  vojenských struktur  v  Německu.

      "Toto  je  výsledek  ranní  mimořádné  porady ředitelství  tří  sousedních   spolkových  zemí",  dodal. Jeho  britští  kolegové podnikli  po  Akhulově svědectví  operativní  zásah, odhalující  síť  muslimských partyzánů  v  oblasti Midlands.  Připravovali  teroristické útoky  a  sabotážní akce  po  celé  zemi,  což    být  začátek  přenesení bojů  z  Blízkého východu  do  Evropy.

      Jak  Akhul  uvádí  ve  svém  příspěvku v  Al  Ahram  z  dnešního rána,  tzv.  uprchlíci komunikují  většinou  přes  dubajského  operátora firmy  Etisalat,  která  do  dnešního oběda  zablokovala  několik desítek  tisíc  účtů,  které  komunikovaly neustále  jen  a  výhradně  přes  roamingové  partnery v  Evropě..  Kontrola a  odposlouchávání  telefonátů začalo  policejními  orgány v  německé  spolkové zemi  Hesensko,  kde  je  nejvíce teroristických  buněk,  i  ve  Velké  Británii.


Podle  svědectví  Akhula je  v  Evropě odhadem  více  než  450  tisíc  bojovníků  ISIS,  z  nichž  je  přibližně 80%  aktivních.  Ostatní se  skrývají  nebo  jsou  mimo  kontrolu  velitelů ISIS.  "Maďarská  armáda je  ve  stavu  pohotovosti  a  připravena  na  násilný  zásah  v  případě narušení  hranic",  prohlásil premiér  Orbán.  Mehmet Akhul  je  momentálně (situace  o  18:30) na  policejním  ředitelství v  Ammánu  a  podle  mluvčího policejního  ředitelství  se  stále  neví,  kdy  a  za  jakých okolností  bude  propuštěn. Informace  čerpáme  ze  zdrojů  ammánské pobočky  Al  Jazeera i  od  spolupracovníků  v  Káhiře  a  Ammánu.

 

DO  EVROPY  NEJDOU  ŽÁDNÍ  ZOUFALÍ  IMIGRANTI,  PRCHAJÍCÍ  PŘED  VÁLKOU,  ALE  OTROKÁŘI  A  VRAZI  NÁS,  NAŠICH  DĚTÍ  A  NAŠICH  VNOUČAT!!!

Založeno dne: 23/08/2016 12:12:17