Počet článků v archivu: 4
 
Náš vztah k bezpečnosti
Kdo chce měnit Ústavu ČR a proč

Rozhovor  s  generálmajorem  Michalem Gondekem,  bývalým  pracovníkem ve    velitelských  strukturách Varšavské  smlouvy

 

K návrhu  na  změnu  Ústavy  ČR  a  jiným  hloupostem

 

*      Podle  poslaneckého návrhu  Tisk  956/0  poslanců  Martina Stropnického  z  ANO,  Jany  Černochové z  ODS,  Jana  Hamáčka  z  ČSSD,  Ivana  Gabala  z  KDU-ČSL,  Marka  Ženíška  z  TOP  09  a  Davida Kádnera  z  Úsvitu na  změnu  Ústavy České  republiky  v  článku  43  dojde  k  potlačení  suverenity ČR.  Navrhovatelé  požadují odstavce  a)  a  b)  článku 43  Ústavy  ČR  formulovat  v  obecnější  podobě tak,  aby  rozhodnutí vlády  nepodléhalo  schválení demokraticky  zvoleného  Parlamentu ČR.  Co  tomu  říkáte?

 

        Navrhovatelé  si  snad  ani  neuvědomují,  při  jejich  politické zkušenosti  se  tomu  však  nedá  věřit,  důsledky, které  mohou  požadovanou změnou  Ústavy  nastat. Jde  v  podstatě o  přípravu  půdy  pro  umožnění rozhodování  vlády  nebo  jednotlivých  ministrů při  přípravě  Armády ČR,  členského  státu  NATO,  na  válku.  Je  více  než  možné,  že  to  dělají úmyslně,  aby  ČR  ztratila  svou  suverenitu,  svrchovanost, a  dostala  se  zcela  do  područí  Německa a  velitelství  agresivního paktu  NATO.  A  plnila  úkoly, které  budou  vydávané našim  jednotkám  zvenku.

 

*        Je  to  skutečně  tak  nebezpečné?

 

Uveďme  si  příklady.  Myslím, že  vysvětlují  všechno. V  roce  2016  proběhlo  na  území  ČR  několik  desítek vojenských  cvičení  armád  NATO.  Při  těchto  cvičeních se  po  republice pohybuje  velké  množství ozbrojených  skupin.  Pohybují se  po  městech, vesnicích,  výcvikových  prostorech a  dalších  objektech. Při  tom  mohou  být  způsobeny značné  škody  na  majetku  nejen  státu,  ale  také  občanů. Dochází  při  tom  k  návyku občanů  na  přítomnost cizích  vojsk,  což  není  dobré. Špatné  ale  je,  když  cizí  ozbrojené  vojenské jednotky  provokují  svou  přítomností  jiné  státy  a  tím  vytvářejí podmínky  pro  vyvolání ozbrojeného  konfliktu.

 

Špatné  a  nebezpečné  také  je,  že  přelety  bojových letadel  přes  naše  území  nejsou povolovány  samostatně  jednotlivě, ale  pro  každou akci  zvlášť.  Přelety vojenských  letadel  vyzbrojených raketovými  zbraněmi,  mohou  při  nehodách způsobit  škodu,  ztráty na  životech  lidí  a  neštěstí pro  celý  region. Proto  musí  být  každý  přelet vojenských  letadel  přes  naše  území  posuzován  a  povolován  individuálně, podle  deklarovaného  cíle,  který  letadlo plní.

 

V současné  době  dochází k  soustřeďování  cizích vojsk  ke  hranicím Ruska.  Tento  pohyb  vojsk  NATO,  který  probíhá přes  území  ČR,  vyvolává  u  ruských  vládních činitelů  znepokojení,  a  ti  připravují odvetná  opatření.  To  znamená,  že  v  případě válečného  konfliktu  nebudou čekat,    se  další  vojska NATO  přesunou  k  ruským  hranicím, ale  budou  je  ničit  na  dalekých  přístupech. To  znamená  také  na  našem  území.  To  také  znamená, že  území  ČR  bude  zasaženo raketami,  bombami,  možná  také  zbraněmi hromadného  ničení.

 

*        Co  proti  tomu  dělat?

 

Udělat  vše,  aby  naše  republika  neprovokovala a  nezavdala  příčinu ke  vzniku  válečného konfliktu.  Musí  se  proto  velmi  pečlivě  a  zodpovědně  zvažovat povolení  jakéhokoliv  pohybu cizích  vojsk  NATO  přes  naše  území  a  přelety  vojenských letadel  cizích  armád  naším  vzdušným prostorem.  Tato  zodpovědnost je  svěřena  poslancům Poslanecké  sněmovny  a  senátorům  Senátu Parlamentu  ČR.

 

*        A  co  lidé,  občané České  republiky?

 

Zájmem  občanů ČR  je  především život  v  míru.  K  tomu    vláda  a  parlament od  nich  zmocnění, zmocnění  k  tomu,  aby  nepřipustili válečný  konflikt.  Ústava ČR  zaručuje  právo  občanů  na  svobodný  život  v  míru  a  bez  válek.  Navrhované změny  Ústavy  berou  občanům  svobodu, mír  a  suverenitu nad  svým  vlastním územím.  Občané  by  byli  znovu  prodáni,  jak  tomu  již  v  historii bylo.  Ale  to  by  si  právě  tito  občané  měli  uvědomit  a  nenechat  si  vnutit  jakoukoli podobnou  ústavní  změnu.

 

*        Co  říkáte tomu,  že  pan  ministr  Stropnický přidružil  4.  brigádu rychlého  nasazení          pod velení  německé  obrněné divize?

 

Nejde  jenom  o  Stropnického. Nebezpečné  pro  naši  republiku  jsou  činy  některých dalších  jednotlivců,  kteří  zastávají  vládní funkce.  Ale  to,  že  právě  vámi  jmenovaný ministr  Stropnický  přidružil 4.  brigádu  rychlého nasazení  pod  velení německé  obrněné  divize, je  přímo  porušení naší  suverenity.  Toto  rozhodnutí  ministra obrany  je  špatné, trestuhodné  a  vykazuje znaky  vlastizrady.

 

Každá  vojenská jednotka  nebo  svazek musí  být  vždy  v  míru  i  ve  válce  pod  velením  vlastního státu.  Česká  republika se  nemůže  zbavit odpovědnosti  za  činnost vlastních  organizovaných  a  ozbrojených  občanů. Velitel  německé  divize nemá  nic  společného s  vládou  České  republiky,  plní  pokyny  a  rozhodnutí  vlády  SRN.  Velitel německé  divize  vydá  pokyn  veliteli české  brigády,  který  může  vyvolat počátek  válečného  konfliktu. Kdo  ponese  odpovědnost (??)    vláda  ČR!!  A  konflikt  způsobila česká  brigáda.

 

Tím,  že  ministr  obrany předal  velení  naší  brigády  pod  německé  velení, se  vlastně  dopustil trestného  činu  vlastizrady a  je  třeba  zasáhnout.  Není  přece  možné  předávat  do  podřízenosti  ani  velvyslanectví  ČR  jinému  státu, tak  není  ani  možné  předávat do  podřízenosti  vojenské jednotky.

 

*        Není  to  další  krok  k  naší  podřízenosti  Německu?

 

My  opravdu dovolujeme  Spolkové  republice Německo  vše.  Ovládá z  padesáti  procent naši  ekonomiku.  Podřídili jsme  naše  továrny Němcům,  naši  lidé  na    vydělávají.  Mají  v  rukou  naše  hospodářství, průmysl,  jejich  policie může  zasahovat  na  našem  území. Podle  vyjádření  zástupců německých  levicových  organizací je  německý  imperialismus nejnebezpečnější.

 

Němci  nikdy  nedodržovali  mezinárodní smlouvy.  Porušili  smlouvy uzavřené  po  prohrané první  světové  válce. Porušili  smlouvu  o  neútočení,  kterou podepsali  se  Stalinem, a  začali  druhou světovou  válku.  Nejnovější smlouva  o  spojení dvou  německých  států    SRN  a  NDR    na  rovnoprávném  základě dopadla  tak,  že  teprve  nyní  doznívají  rozdíly, které  byly  činěny ze  strany  úřadů. Zejména  v  rozdílném přístupu,  možnostech  prakticky preferovat  ve  všech  oblastech  života tzv.  staré  spolkové země  na  úkor  nových  spolkových zemí  (bývalá  NDR).  Německý  národ  byl  velmi  dlouho  pod  vlivem  ideologie, která  označovala  německý národ  jako  nadlidi. Vštěpovala  jim  takové vlastnosti,  které  je  předurčovaly  jako  »nadčlověka«,  který  bude  vládnout světu.  Část  této  ideologie  jim  »zůstala  v  krvi«  dosud. Nesmířili  se  s  tím,  že  prohráli  válku  s  Ruskem. Proto  je  jejich propaganda  a  činnost v  souladu  s  NATO  zaměřena proti  Rusku.  Němci  chtějí  opět  vládnout,  hrají  si  s  válkou,  chtějí vytvořit  velký  eurostát, jimi  ovládaný  a  řízený.  Část  našich  poslanců a  vláda  jim  v  tom  svým  jednáním a  ústupky  pomáhá i  za  cenu  ztráty  vlastní suverenity.

 

A proti  tomu  se  postavit.  Chceme mír,  ne  válku, chceme  suverenitu,  ne  podřízenost.  Je  čas  některé tyto  nebezpečné  hlouposti napravit  v  blížících se  volbách.  Snad  jsme  se  již  dostatečně poučili  a  nesedneme na  lep  planým slibům.  Těch    bylo  za  27  let  dost.  Rozhodujeme o  naší  budoucnosti a  bezpečí.

 

Jaroslav  KOJZAR

Založeno dne: 02/06/2017 11:52:10