Počet článků v archivu: 7
 
Náš vztah k bezpečnosti
Proč dnešní mocní tolik balamutí

Roman  Veselý:  Kondolence rodinám  zabitých  vojáků

Soukromý  názor  MUDr.  Romana  Veselého k  nedávné  tragické události.

Foto:  Armáda  ČR

  Popisek:  Vojáci se  v  Afghánistánu loučili  s  padlými spolubojovníky

Události  posledních  dnů  mne  přiměly k  napsání  těchto řádků.    to  v  těch  novinách  nemůžu jen  tak  číst.  Jako  lékař  vojenské  nemocnice nutně  přicházím  v  ambulanci  osobně do  kontaktu  s  vojáky  odjiždějícími na  zahraniční  mise.  Za  ty  roky  jsem  se  ještě  nikdy  nesetkal s  vojákem  ,  který  by  se  upřímně domníval,  že  přiváží obyvatelům  např.  Afghánistánu nebo  Iráku  demokracii. Proč  o  těchto věcech  píší  stále  dokola  zcela  nezasvěcení  novináři opak?? 

No  asi  jde  o  nějakou placenou  propagandu,  jinak  si  to  soudný  člověk nemůže  vysvětlit.  Proč  se  nezeptají přímo  těch  prostých vojáků?  Proč  se  ptají  výhradně pomýlených  nevědomých  a  mnohdy  vysloveně hloupých  a  neinformovaných  politiků?   se  s  těmi  obyčejnými "pěšáky"  občas  do  řeči  dám.  Ve  světle posledních  nešťastných  opakovaných úmrtí  našich  bojovníků v  Afghánistánu  jsem  se  rozhodl o  tom  napsat. 

Za  ty  roky  mi  postupně mnohokrát  potvrdili  to,  co  jsem  si  začal  myslet    dávno  zahraniční mise  prostě  NIC  neřeší...  Uvedu  příklady.  Tak  třeba:  pilot  vrtulníku  v  Afghánistánu  o  výcviku  a  úrovni  Afghánců (jméno  znám,  ale  neuvedu  ho)  -  pane  doktore,  představte si,  že  máte  za  úkol  naučit  skupinu šimpanzů  řídit  vrtulník.. technik  vrtulníku  v  Afghánistánu  o  výcviku  Afghánců (jméno  znám,  ale  neuvedu  ho)  -  pane  doktore,  představte si,  že  když  jsme  odešli, nebyli  Afghánci  schopni se  o  technickou údržbu  vrtulníků  postarat, přestalo  se  létat.. vojenský  lékař  od  vojenské  policie v  Iráku  (jméno znám,  ale  neuvedu ho)  -  vycvičíme vojenského  policistu  včetně základů  čtení  a  psaní,  v  tu  ránu  jde  o  nejvzdělanějšího  člověka v  rodné  vesnici...po slavnosntím  vyřazení  a  nafasování  vlastní zbraně  okamžité  zběhnutí k  těm,  proti  kterým  jsme  jej  cvičili voják-  ženista-člen  několika misí  v  Afghánistánu a  Kosovu  (jméno znám,  ale  neuvedu ho)  -  mnozí  Američani  jsou  zbabělci,  kolikrát nechali  v  ohni  naše  vojáky, sami  se  schovali...zvláště  Hispánci chtějí  jen  přežit misi,  mají  slíbené občanství  USA  po 1. návratu,  o  nic  jiného jim  nejde  politolog -  mocnosti  -  spojenci  chtějí odejít,  ale  chtějí si  zachovat  tvář  (a  to  je  hlavní důvod  ,  proč  obyčejní  vojáci umírají!!!!  )

ABY  SI  POLITICI ZACHOVALI  TVÁŘ,  UMÍRAJÍ NEJEN  NAŠI  VOJÁCI !!!  CHÁPETE  TO?  To  jsou  ale  hovada, ti  politici,  říkám  si  v  duchu...  Druhdy mne  to  donutilo trochu  studovat  korán  a  alespoň orientačně  si  udělat jasno  stran  islámu, šíitů,sunnitů  apod.  Myslíte si,  že  většina politiků  včetně  těch,  co  zastávají vysoké  posty  v  Evropě,  umí  definovat  islám  a  alespoň zběžně  četla  korán  ,  zná  rozdíl  mezi  šíitským  a  sunnitským  islámem,   které  státy  jsou  převážně sunnitské  a  které  šíitské  atd?  Jsem  přesvědčen, že  je  jich  jen  několik málo. 

Hodně  se  jich  však  k  těmto  věcem  v  médiích "zasvěceně"  vyjadřuje..  Stejně smutné  je  i  to,  že  úplně  stejně je  na  tom  většina  novinářů -  to  poznáte podle  toho,  že  se  ptají  politiků  tak  naivně  a  nezasvěceně,  že  hned  na  začátku  rozhovoru poznáte  ,  že    nemá  smysl  čist  dál  ,  protože  další  otázky  jsou  zcela  irelevantní.. Korán  přikazuje  bránit své  území  proti  vetřelcům,  jinak  vám  prostě hrozí,  že  se  nedostanete  do  ráje...  Když  vám  tohle  budou  do  hlavy  vtloukat od  školky,  tak  to  prostě tak  budete  brát  bez  velkého uvažování...  tak  to  prostě  je,  jako  do  nás  vtloukali, že  jsme  ateisté... Jak  se    někdo  integrovat, když  se  opravdu bytostně  bojí,  že  integrace  bude  znamenat  věčné  zatracení!?  Korán  přeci  přikazuje, že  tam,  kde    někdy  vládl  islám, je  území  islámské...Muslimové  jsou  prostě  povinni toto  území  získat zpět,  ne  se  na  takovém území  integrovat....Oni  jsou  frustrováni  naší  životní  úrovní, když  jsme  vlastně neznabozi,  kteří  si  ji  nezaslouží ...  Proto  námi  v    závisti  bytostně pohrdají...  První  Afghánci, kteří  v  Německu znásilňovali  se  ani  neskrývali  před  policií,  vůbec  nechápali,  že  znásilnění  nemuslimky je  něco  špatného! Nevěřící  občané  Evropy jsou  pro    nikdo...prostě  nic  Na  internetu se  lze  dočíst, které  státy  jsou  sunnitské  a  které  šíitské nebo  smíšené..  Ale  pro  hrubou orientaci  je  třeba  vědět,  že  wahábistickou  Saudskou Arábii  a  další  sunnitské  země  obývá    85%  všech  muslimů,  zatímco z  98%  šíitský Írán  (  obývaný hlavně  Peršany,  nikoli Araby)  spolu  s  ostatními  šíity  představuje  jen  cca  15%  z  celkového počtu  cca  2-2,5  mld  všech  světových  muslimů. 

Ale  třeba  v  Libanonu  žije  krom  muslimů   30%  křesťanů ,  z  nichž  něktří  pěstují vinnou  révu,  produkují vynikající  víno  apod.  Kdo  z  novinářů  a  politiků    a  chápe, že  v  Sýrii  byla  před  její  destrukcí prakticky  vymýcena  negramotnost, děti  dostávaly  ve  škole  pomůcky zdarma  a  když  byla  delší  zima,  dostávaly potřebné  rodiny  topnou naftu  od  státu  také  zdarma?? Co  např  právě  Sýrii  vývoz  naší  "demokracie"  přinesl? Přeci  nebudu  sprostý, že…  A  ta  syrská  "opozice"  se  v  podstatě rozpadla  ještě  než  se  dala  dohromady...  a  dohromady  se  nebyla  schopna dát  .  Jen  když  přiteklo trochu  peněz  ze  Západu  ,  zahrála  krátké divadýlko  a  zase  se  rozpadla (po  nedohledatelním  rozpuštění finanční  injekce). 

Kdo  z  novinářů a  politiků    a  chápe, že  v  Afghánistánu žije  více  národností a  společnost  je  rozkastovaná  na  Paštúny  ,  kteří  se  cítí  nadřazeni jiným  jako  jsou  třeba  Uzbeci, Tádžikové,  Turkmeni,  Hazárové (vyznávající  šíitský  islám) apod.  I  kdybychom tam  nebyli  ,  mají  tu  hierarchii  dost  složitou  a  okamžitě  po  našem  odchodu se  do  sebe  pustí  stejně jako  po  skončení někdejší  sovětské  okupace...Tak to  prostě  bude  a  nedá  se  tomu  uniknout  Myslím, že  toto  povědomí   z  novinářů jen  hrstka.  Chytří jsou  však  ,  jak  se

říká,  jak  rádio. Je  naivní  lež  ,  že  v  Afghánistánu se  bojuje  za  Prahu...  Když  si  člověk uvědomí  výše  uvedené souvislosti  ,  musí  dojít  k  závěru,  že  je  třeba  naše  vojáky stáhnout.  Tvář  přeci    dávno  USA  a  NATO  v  Afghánistánu  ztratily ...Buďme  tedy  alespoň první,  kteří  najdou odvahu  k  odchodu a  buďme  tak  ostatním  příkladem. Historie  by  tento  krok  jednou ocenila  jako  opravdové hrdinství”.

Založeno dne: 16/11/2018 09:46:31