Počet článků v archivu: 7
 
Náš vztah k bezpečnosti
Kdo jsou nepřátelé národa a státu a jak bojují za jeho zničení
PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno
 
Třicet let od mocenského převratu,
který nový režim urputně a nepravdivě nazývá “sametovou revolucí”, se spojily
všechny staré i  některé nové síly, aby zničily nejen český stát, ale i
český národ. A to na dobu velmi dlouhou. Tak, jak se to zdařilo Habsburkům na
tři století.
Kdo jsou ty staré síly? Máme je před očima
jako na dlani. Především jsou to všichni rentiéři národa, kteří mají užitek
z převratu r.89.
 Za první.
V první řadě jsou to církve a z nich
ta nejsilnější, římská církev. Proč?
 Od Bílé Hory nikdy neměly
takový majetkový prospěch z převratu 89 jako nyní. Převrat církvím
uzákonil i to, co jim nikdy ani ze zákona nepatřilo, čeho byly pouhými správci
a ne majiteli. Nyní slyším hlasy odpůrců: “Církve jsou přece potřebné pro
morálku a charitu – to je ale krutý bolševismus, co hlásáš! Pak by ale za
prvního bolševika musel být prohlášen Josefa II., jenž zrušil řády žebravé a
mystické a určil, že fungovat budou pouze řády nemocniční a školské!
 Co vidíme dnes,na to si
odpověz čtenáři sám. Divák britského seriálu by si připomenul “manažery
v slušivých šatech”, co se starají v první řadě ne o víru a věřící,
ale o majetky – počínaje pivovary a konče lesy. A  někdy  vyhánějí i
důchodce z restituovaných starobinců… (když jako kulisu zřídí něco málo
jiných) . Tím neurážím slušné kněze v církvích, co jako šafrán se obětují
pro věřící. Jako šafrán.
 Za druhé.
Další takový  rentiér je – již dávno před sto
lety – 
zákonem u nás zrušená šlechta. TGM i Beneš se
obracejí v hrobech jako turbiny. Nemyslitelné se stalo myslitelným.
Prosadili to
především  lidovci zákonem o vracení hlavně pozemkového (tzv.
zemědělského) majetku, de facto proti dekretům.
Tak se tu strhl
třicet let trvající boj o miliardové majetky, které za protektorátu patřily
nepřátelům republiky. Nejhroznější případ uhájený jen stěží, byl argentinský
Ulrich Franz Kinsky, na Moravě zatím Dietrichsteinová – a na obzoru vyvstávají
Liechtensteinové a němečtí rytíři. Pokud stát selže a zahodí důkazy, pak
Liechtensteinové seberou “tři čtvrtiny země moravské”.
---- A 
řada dalších případů, se soudy trvajícím skoro třicet let.
A soudy drží
meč nad hlavami českých občanů, kteří nemají jistotu,zda nepřijdou o pozemky, o
majetky a o práci. Stát tak přestává být státem a stává se soudním protektorem.
 Za třetí.
Teprve na tomto místě nastupují tzv.privatizátoři. Proč? Protože
média oblbující národ na první místo kladou tyto kauzy, zatímco předchozí dva
případy lživé předkládají veřejnosti k věření jako jakousi “nápravu křivd
bolševismu” (pěkná hloupost – majetky církvi sebralo už Rakousko a šlechtě
zhusta I.republika, páni neznalci dějin!). Zde je ovšem pěkná řádka příkladů
počínaje Koženým a jeho ukradeným loďstvem republiky a konče Bakalou a
oloupenými horníky OKD.
Všichni se tvářili málem jako
dobrodinci státu a výsledkem byla nejrychlejší akumulace kapitálu – loupež.
Takové, že si
toho všimla někdy i vláda. Pouze všimla ! – A proto byl vybrán obětní beran
zřizovatel Čapího hnízda k odvrácení pozornosti na kauzy daleko
závažnější.
 Za čtvrté.
K nejzuřivějším likvidátorům republiky ze zahraničí
patří
tzv. Sudetoněmci, neustále
bažící po třech věcech. První věc je pomsta za odsun. Druhá věc je navrácení
konfiskátů – majetků. Třetí věc je usurpování pozice druhého státního “národa”
v republice. Zatímco pro národ jsou tyto věci zničující a nepřijatelné,
pro pátou kolonu zrádců a kolaborantů (Bělobrádků, Hermanů, Sobotků, Roučků,
Marksových-Tominových a dalších) přijatelné jsou.
 Za páté.
K ničitelům státu, jež na první pohled vyhlížejí
jako “přátelé lidu a přírody”, patří strany jako Piráti a Zelení, monarchisté i
anarchisté všech typů. Dále tzv. demytizátoři dějin státu.
( Páni
Pithartové, Peheové, Krystlíci, atd.) 
Ne nadarmo pan
president svého času
hovořil o ekoteroristech, kteří pro své
ideologické mýty neváhají ničit celé pralesy kůrovcem, kteří zakazují výstavby
přehrad a zdymadel, zaplavili by zemi solárem a jiným zdroji a po vypnutí
atomových elektráren by zemi ponořili do jeskynní tmy s výhradou draze
placených dodávek do bohatých čtvrtí v zahraničí.
To jsou ti,
kteří kulturní krajinu pokládají za škůdcovství a divočinu za pravý ráj
(protože v ní nebydlí). A radovali by se, jaká je tu konečně pěkná tma
k pozorování hvězd…    Hnutí chvilkařů je pak názorným
příkladem vzpomínek na III.reich a na vznik hord SAmanů, jež rozbily výmarskou
republiku.
 Všechny tyto skupiny vedou
již tři desetiletí urputný boj s republikou a o republiku. Boj o to , kdo
zde bude mít moc a vládu nad občanstvem, kdo toto občanstvo konečně opět jako
za starého mocnářství porobí do podřízeného postavení a učiní z českého
národa druhořadé obyvatele , jako za protektorátu. Některé skupiny ovšem se
tváří jako “správní hospodáři a ochránci práv a svobod” – a přitom činí vše,
aby tato práva a svobody potlačili na minimum.
 Jejich cíl je jasný – po
rozbití společného státu učinit ze zbytkové republiky území s těmito
vlastnostmi:
 A) Protektorát Evropské
unie
B) Kolonii Německa
C) Vojenského federáta NATO
 Druhé dva body se již
téměř zdařilo naplnit. Bojuje se tedy o ten bod první – aby republika skončila
i státoprávně, aby zrušila svůj právní řád, především dekrety, a aby se konečně
jako protektorát začlenila bezvýhradně pod novou vládu evropské vrchnosti.
 Občané zatím mají jedinou
legální možnost, jak se bránit proto tomuto útoku na republiku. Volby.
Musí volit tak, aby z řízení státu a společnosti
– a to i v komunální politice! – Vyloučili ty strany a hnutí, které
usiluji o zbourání republiky a její poddání se cizí moci.V opačném případe
se  dokonce i “řeporyjci” mohou propracovat k vedení měst a nakonec i
státu.

Založeno dne: 19/01/2020 00:39:56