Počet článků v archivu: 50
Další Poslední
 
Vztah k nato
Nato pro 21. století
Ministerstvo obrany Spojených států Tiskový servis Amerických sil 26. února 2010 USA doufá, že navržené reformy NATO budou letos připraveny John J. Kruzel WASHINGTON: Američtí představitelé doufají, že řada reforem aliance 28 zemí NATO bude k dispozici ke kontrole ze strany členských států na zasedání ke konci tohoto roku, řekl vysoce postavený úředník obrany. Tyto reformy, jak tento týden uvedl ministr obrany Robert M. Gates, zahrnují rozsáhlé změny v 61-let staré instituci trpící hlubokými problémy v tom, jak vnímá a reaguje na hrozby v době, kdy se oblast její působnosti rozšířila za hranice tradičních hranic Studené války. Alexander Vershbow, náměstek ministra obrany pro mezinárodní strategické záležitosti, dále upřesnil časovou osu těchto očekávání, když dnes řekl, že doufá, že navrhované změny NATO budou připraveny před zasedáním NATO v portugalském Lisabonu plánovaném na listopad. „Doufáme, že spojenci budou mít šanci na schválení balíku reforem, které nám pomohou splnit vize a cíle stanovené ve Strategické koncepci,“ řekl novinářům Vershbow v Tiskovém centru pro zahraničí. Tyto informace se tento týden objevily v době, kdy aliance přehodnocuje sama sebe, což vyvrcholí ve Strategické koncepci, jednou za deset let konaném procesu předefinování a formulování účelu a pravomocí aliance s ohledem na často rtuťovité bezpečnostní prostředí, ve kterém se organizace pohybuje. Přestože Gates sdělil, že nová koncepce nepřevrátí vše naruby, přiznal dramatické změny v oblasti bezpečnosti od koncepcí minulých desetiletí. Například hrozby jako mezinárodní terorismus pocházející z rozvrácených států byly většinou teoretické obavy, když je skupina kolektivní bezpečnosti v roce 1999 uvedla v koncepčním dokumentu. S ohledem na změněné bezpečnostní prostředí vysoce postavení úředníci obrany podrobně probrali, co bylo kvalifikováno jako nedostatky v úrovni závazku NATO na misi v Afghánistánu a zodpovědném sestavování rozpočtu. Ve svém projevu k zástupcům NATO na Univerzitě národní obrany o kultuře pacifismu, která se objevila v Evropě po druhé světové válce, Gates tento týden řekl: „Kontinent zašel příliš daleko jiným směrem.“ „Demilitarizace Evropy – kdy velké segmenty veřejnosti a politického spektra mají nepřátelský postoj k vojenské síle a souvisejícím rizikům – se z požehnání ve 20. století stala překážkou dosažení skutečné bezpečnosti a trvalého míru v 21.,“ řekl. Při vyjádření podobných obav Vershbow dnes řekl, že doufá, že členové NATO využijí nadcházející schůzce v Lisabonu k přehodnocení solidarity aliance. „Doufáme, že to bude příležitost, abychom se znovu zavázali k vzájemné obraně, lépe porozuměli pestrosti nových výzev, kterým aliance čelí, a připravili se sami na tyto výzvy, které před námi leží,“ sdělil. „Chceme být nástrojem pomáhajícím naší veřejnosti, našim parlamentům a zejména vyrůstajícím novým generacím lépe pochopit, co NATO znamená, jaký má účel, [a] co může dělat v 21. století.“ Ve svém vystoupení tento týden Gates pochválil závazek členských států posílit nasazení vojáků v Afghánistánu, kde se počet neamerických vojáků zvýší ze zhruba 30 000 loni v létě na 50 000. Nabádal NATO, aby vynaložilo stejné odhodlání a vůli ve svém přístupu k potřebné reformě svých současných institucionálních postupů. „Toto vše by mělo být budíčkem, že NATO potřebuje realizovat vážné, dalekosáhlé a okamžité reformy pro řešení krize, která se již roky připravují,“ řekl. „Pokud však Strategická koncepce nepovede k provozním a institucionálním změnám, jako těm, které jsem právě zmínil, nebude mít ani cenu papíru, na kterém je vytištěna.“ 5.4. 2010 Pramen: Rick ROZOF STOP NATO Překlad z angličtiny: Bc. Viktor Horák
Založeno dne: 7.6.2010