Počet článků v archivu: 50
Další Poslední
 
Vztah k nato
Před Lisabonským zasedáním NATO - dokončení
. Celkem s účetním přepočtem 124.080 Kč osoba/měsíc 1,489.160 Kč osoba/rok 1,410,234.520 Kč osoby mise/rok pouze náklady na platy a náhrady. Nejsou započítány provozní náklady tj. stravování, ošacení, výzbroj, doprava, údržba techniky, PHM, služby – léčení při zranění, náhrady v případě úmrtí apod. ( čerpáno z oficielních údajů MO ). Vláda samozřejmě nikdy nedozná, že tyto zahraniční mise nemají nic společného s bezpečností ČR ani s obranou jejích zájmů. Všechny slouží především zájmům USA, případně dalších států NATO. Náklady na ně však jdou na vrub občanů České republiky. Na základě uvedených skutečností považujeme další setrvání ČR ve vojensko-bezpečnostních strukturách NATO za škodlivé pro bezpečnostní zájmy ČR . Nepřijatelné je pro nás rovněž další vysílání příslušníků AČR do současných nebo budoucích zahraničních „ misí“ a operací USA/NATO. Odmítáme další podřizování bezpečnostních zájmů ČR a jejích občanů hegemonistickým, geostrategickým zájmům USA/NATO. Rozhodně odsuzujeme předem vyhlašovanou ochotu vlády vyjít vstříc požadavkům NATO, jež by mohly mít za následek pouze návrat k nebezpečné militarizaci mezinárodních vztahů. Stejně, jako požadavku USA na zřízení další cizí vojenské základny na území ČR bez řádného projednání Parlamentem ČR a zejména bez možnosti občanů vyjádřit se k celé záležitosti v referendu. Spolu s již existující základnou v Kosovu, která je jednou z největších základen USA v zahraničí, a se základnami v Polsku, Bulharsku a Rumunsku by se jednalo o další krok ohrožující křehkou, s velkými obtížemi budovanou důvěru ve vztazích mezi státy. Mlžení a klamání občanů politickými „elitami“ USA a ČR pokud jde o poslání, fungování, velikost a statut požadované základny (evropského centra systému PRO území USA, snad skrytého pod vlajkou NATO) dobře známe z období „přetahování“ o zřízení základny USA v Brdech. K zajištění bezpečnosti ČR a jejích občanů je možno a nutno hledat a volit jiné cesty než je členství v pochybných aliancích a zřizování cizích vojenských základen v Evropě, jež jsou jen zjevným anachronismem a škodlivým pozůstatkem minulosti. Se skončením studené války ztratila jejich existence jakékoliv opodstatnění. Za současné situace ve světě a v Evropě je třeba poctivě, bez postranních úmyslů jednat o nastolení nového mezinárodního pořádku a vybudování spolehlivého systému kolektivní, nedělitelné bezpečnosti pro všechny. To považujeme za nejschůdnější, nejpřijatelnější cestu k ochraně a obraně zájmů ČR a jejích občanů na mezinárodním fóru. V Praze 14. září 2010 Z pověření Republikové Rady Občanského sdružení Vojáci proti válce o.s. plk.vv. Jiří BUREŠ v.r Předseda VPV Genpor.vv. Oskar MAREK v.r. plk.vv. Otakar VESELÝ Členové Rady VPV
Založeno dne: 15.9.2010