Počet článků v archivu: 50
Další Poslední
 
Vztah k nato
Memorandum - dokončení

 

Za současné situace  ve světě a v Evropě je třeba poctivě, bez postranních úmyslů  jednat o nastolení  nového mezinárodního pořádku a vybudování spolehlivého systému kolektivní, nedělitelné bezpečnosti pro všechny. To považujeme za nejpřijatelnější cestu k ochraně a obraně bezpečnostních zájmů ČR a jejích občanů na mezinárodním fóru.

 

Z pověření Republikové rady  o.s. Vojáci proti válce

 

V Praze 12. listopadu 2010

 

 

Genpor.vv. Oskar  MAREK v.r.        plk.vv. Jiří BUREŠ v.r.              plk.vv. Otakar  VESELÝ 

      Člen Rady VPV                               předseda VPV                             člen Rady VPV

 

Toto MEMORANDUM bude rozesláno předsedovi vlády ČR, ministrům obrany a zahraničí a dalším ústavním činitelům ČR, sdělovacím prostředkům, občanským iniciativám v ČR, prezidentovi Světové rady míru a Evropského mírového fóra.

 

My níže podepsaní   podporujeme text tohoto MEMORANDA:

Plk.v.z.Ing.V.Remek-letec kosmonaut, genpor.Ing. J. Činčár-předseda Společnosti L.Svobody, emeritní prorektor Vysoké školy letecké profesor plk.v.v.Ing.B.Svoboda DrSc, RNDr.M.Bayerová snátorka PČR, RSDr.A.Černý poslanec PČR-výbor pro obranu, Doc. PhDr M.Grebeníček CSc poslanec PS PČR, JUDr. S.Grospič poslanec PS PČR, JUDr. V. Jumr diplomat v.v., profesor PhDr J.Keller CSc., profesor Ing. V.Kubánek DrSc.,Doc.RNDr.J.Minář DrSc., PhDr J. Skála CSc., Ing. K.Sýs předseda Unie Českých spisovatelů, Ing.L.Vacek sociolog,, JUDr.V.Vajnar diplomat v.v.

 

Organizace

Odborový svaz Čech Moravy a Slezska, Slovanský výbor ČR, Levicový klub žen, Společnost Julia Fučíka, Společnost Česko-Kubánského přátelství, Klub společenských věd,

Založeno dne: 12.11.2010