Počet článků v archivu: 45
Další Poslední
 
Vztah k nato
S D Ě L E N Í GŠ AČR

 

S D Ě L E N Í

 

GENERÁLNÍHO ŠTÁBU

ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

Datum:20. března 2017

Téma: Přesun příslušníků ozbrojených sil USA přes území České republiky

 

Ve dnech 25. a 26. března 2017 se v rámci koaličních opatření alianční Posílené předsunuté přítomnosti (EFP - Enhanced Forward Presence) uskuteční přesun příslušníků U. S. Army přes území České republiky. Součástí přesunu bude i několik příslušníků ozbrojených sil Velké Británie.

Jednotka v celkovém počtu 125 vozidel a téměř 550 osob se bude na území České republiky přesunovat po trase Rozvadov - Stará Boleslav - Náchod. Při přesunu budou v maximální míře využity dálnice a rychlostní komunikace.

Vzhledem k celkovému počtu osob a vojenské techniky bude kolona s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu rozdělena do 7 proudů.Plánovaný časový rozestup mezi jednotlivými proudy je stanoven na 30 až 60minut.

Přesuny po území České republiky budou doprovázeny a zabezpečeny příslušníky Vojenské policie v součinnosti s Policií České republiky.K realizaci přesunu byla navázána potřebná součinnost i se zástupci dotčených samospráv, které byly předem informovány. 

Přenocování jednotky je plánováno v areálu Jaselských kasárenv posádce Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Celková doba přesunu na území ČR nepřekročí 48 hodin.

Kontaktní osoba: plukovník Jan Šulc, odděleníkomunikace s veřejností, Generální štáb AČR, tel.: 973 216 042,724 033 396, e-mail: kangs@army.cz


Náš protest.

Jaká  jsou  fakta  k  průjezdu  U.S.  army  přes  naše  území:

-  přesun  kolony  se  neplánuje  ze  dne  na  den

-  sdělení  AČR  je  z  20.3.2017,  přičemž  vlastní  přesun    proběhne  25.-26.3.2017

-  z  125  vozidel  vojenské  techniky  nejsou  sděleny  jednotlivé  typy,  složení  kolony

-  víme,  že  se  nejedná  o  cvičení,  jde  o  plnění  čehosi,  co  je  v    rámci  koaličních  opatření  -  alianční  Posílené  předsunuté  přítomnosti  (EFP  -  Enhanced  Forward  Presence) 

-  podle  dohledaných  informací,  nebyl  tento  průjezd  s  pobytem    projednán  na  jednání  vlády.  Vláda  přijala  usnesení  bez  specifikace  jednotlivých  průjezdů  a  přeletů,  zrušila  svojí  pravomoc  a  předala  ji  do  rukou  Stropnického.

-  Parlament  ČR  zcela  rezignoval  na  svojí  kontrolní  a  rozhodovací  činnost,  co  se  děje  na  území  ČR  ho  nezajímá

-  bez  vědomí  Vlády  a  Sněmovny  ztratila  AČR  vlastní  rozhodovací  schopnost,  řídí  se  pokyny  vojenského  velení  NATO  v  Evropě,  rozhodnutím  Pentagonu,  a  nechala  se  zatáhnout  do  přípravy  válečného  konfliktu.

-  jaké  je  pravomoc    MO,  kdy  se  pohybuje  v  oblasti  trestního  práva  §  406

,,  Příprava  útočné  války  -  Kdo  připravuje  útočnou  válku,  na  které  se    podílet  Česká  republika  a  tím  přivodí  pro  Českou  republiku  nebezpečí  války,  bude  potrestán  na  dvanáct    20  let,  nebo  výjimečným  trestem" 

Závěr:

Přesto  že  si  občané  republiky  platí  zákonodárnou,  výkonnou  složku  moci,  platí  si  armádu,  jsou    informace  poskytovány  doložitelně  jen  omezené  a  pokud  možno  na  poslední  chvíli,  aby  nemohla  reagovat.  Jediný  důvod  takového  jednání  je  zatajit  skutečné  důvody  prováděných  operací,  přesunů  a  pobytů  cizí  armády    v  ČR  (kontrola  počtu  a  druhu  vozidel,  zda  ,,neuvízlo"  z  toho  něco  v  ČR?    Co  zde  bylo  ,,zapomenuto"?  V  předešlém  průjezdu  AČR  odmítla  přidělit  projíždějící  vojenské  technice  SPZ,  což    ukládal    zákon).

Komu  vlastně  patří  dálnice  a  silnice,  kdo  si  platí  jejich  údržbu?  

  právo  ten,kdo  si  platí  Parlament,  Vládu,  AČR,  dálnice  a  silnice    rozhodnout,  nebo  alespoň  sdělit,  že  s  jednáním  -  odevzdáním  suverenity  státu  do  rukou  jiné  mocnosti  -  nesouhlasí?


Odmítáme  tvrzení,  že  žijeme  v  demokratickém  státě.


 


Jaká  jsou  fakta  k  průjezdu  U.S.  army  přes  naše  území:
-  přesun 
kolony  se  neplánuje 
ze  dne  na  den
-  sdělení 
AČR  je  z  20.3.2017,  přičemž 
vlastní  přesun    proběhne 
25.-26.3.2017 
-  z  125  vozidel 
vojenské  techniky  nejsou 
sděleny  jednotlivé  typy,  složení  kolony
-    AČR  neuvádí, 
odkud  kolona  vyjíždí, 
kam  míří
-  víme,  že  se  nejedná  o  cvičení,  jde  o  plnění 
čehosi,  co  je  v    rámci 
koaličních  opatření  -  alianční  Posílené 
předsunuté  přítomnos
ti  (EFP  -  Enhanced 
Forward  Presence) 
-  podle  dohledaných  informací, 
nebyl  tento  průjezd 
s  pobytem    projednán 
na  jednání  vlády. 
Vláda  přijala  usnesení 
bez  specifikace  jednotlivých 
průjezdů  a  přeletů, 
zrušila  svojí  pravomoc 
a  předala  ji  do  rukou  Stropnického.
-  Parlament 
ČR  zcela  rezignoval
  na  svojí  kontrolní 
a  rozhodovací  činnost, 
co  se  děje  na  území  ČR  ho  nezajímá
-  bez  vědomí  Vlády  a  Sněmovny 
ztratila  AČR  vlastní 
rozhodovací  schopnost,  řídí  se  pokyny 
vojenského  velení  NATO  v  Evropě, 
rozhodnutím  Pentagonu,  a  nechala  se  zatáhnout  do  přípravy  válečného 
konfliktu
.
-  jaké  je  pravomoc   
MO,  kdy  se  pohybuje  v  oblasti  trestního 
práva  §  406
,,  Příprava 
útočné  války  -  Kdo  připravuje 
útočnou  válku,  na  které  se    podílet 
Česká  republika  a  tím  přivodí 
pro  Českou  republiku 
nebezpečí  války,  bude  potrestán  na  dvanáct    20  let,  nebo  výjimečným 
trestem" 
 
Závěr:
Přesto  že  si  občané 
republiky  platí  zákonodárnou, 
výkonnou  složku  moci,  platí  si  armádu,  jsou    informace 
poskytovány  doložitelně  jen  omezené  a  pokud  možno  na  poslední 
chvíli,  aby  nemohla 
reagovat.  Jediný  důvod  takového  jednání 
je  zatajit  skutečné 
důvody  prováděných  operací, 
přesunů  a  pobytů 
cizí  armády    v  ČR  (kontrola 
počtu  a  druhu  vozidel,  zda  ,,neuvízlo"  z  toho  něco  v  ČR?    Co  zde  bylo  ,,zapomenuto"?  V  předešlém  průjezdu 
AČR  odmítla  přidělit 
projíždějící  vojenské  technice 
SPZ,  což    ukládal    zákon).
 
Komu  vlastně 
patří  dálnice  a  silnice,  kdo  si  platí  jejich  údržbu?   
  právo  ten,
kdo  si  platí  Parlament, 
Vládu,  AČR,  dálnice 
a  silnice    rozhodnout,  nebo  alespoň  sdělit, 
že  s  jednáním 
-  odevzdáním  suverenity 
státu  do  rukou  jiné  mocnosti 
-  nesouhlasí?
Odmítáme  tvrzení, 
že  žijeme  v  demokratickém  státě.
 
Založeno dne: 22/03/2017 16:09:16