Počet článků v archivu: 45
Další Poslední
 
Vztah k nato
Hrozicí střet USA a Ruska

 

  Mike Whitney:  Hrozicí  střet  USA  a  Ruska 

http://www.novarepublika.cz/2017/04/mike-whitney-hrozici-stret-usa-ruska.html 

8.  4.  2017  Counter  Punch  a  PaulCraigRoberts 

Trumpův  raketový  útok  na  šajratské letiště  v  západní Sýrii  byl  amatérskou ukázkou  imperiálního  předvádění svalů,  které  přineslo opačný  účinek,  než  jaký  byl  zamýšlen.  Zatímco džihadisté,  bouřící  nešťastnou Sýrii    po  dobu  šesti  let,  jistě  zajásali,  strategickou hodnotu  útok  určitě neměl.  Letiště  utrpělo újmu  jen  zanedbatelnou,  a  o  tom,  že  by  útok  pohnul situací  na  bojišti, lze  úspěšně  pochybovat. 

Nicméně    čtyři  syrští  vojáci byli  při  útoku  zabiti,  což  znamená,  že  americké  jednotky   nemohou  být  brány  za  část  mezinárodní koalice,  bojující  v  Sýrii  proti  terorizmu.  Naopak, USA  se  stávají nepřátelskou  silou,  která  pro  zákonnou syrskou  vládu  představuje existující  hrozbu.  V  důsledku  těchto faktů  zmrazilo  Rusko  veškerou  spolupráci se  Spojenými  státy. K  čemuž  list  New  York  Times  uvedl: „Rusko  zmrazilo  svoji  účast  na  paktu  o  koordinaci  vzdušných operací  nad  Sýrií, jehož  cílem  bylo  zabránit  náhodným střetům  letadel  obou  mocností.  Rusko  navíc  prohlásilo, že  posílí  syrské obranné  systémy  a  do  Středozemního moře  vyšle  fregatu, která  bude  kotvit u  ruské  logistické základny  poblíž  přístavu Tartus“.  A  Dmitrij Peskov,  mluvčí  prezidenta Putina,  řekl,  že  americký  raketový útok,  který  byl  proveden  pod  falešnou  záminkou, je  citelnou  ránou  americko-ruským  vztahům a  představuje  vážné  porušení  mezinárodního práva.  „Syrská  armáda nemá  k  dispozici žádné  chemické  zbraně,“ prohlásil  D.  Peskov. 

Předmětný  raketový útok  ukončil  pochopitelně i  veškerý  hovor  o  „normalizování“  vztahů s  Ruskem.      byl  motiv  jeho  činu  jakýkoli, prokázal  jím  Trump  zcela  viditelně způsob,  jakým  chce  vést  svůj  úřad.  To  je  samozřejmě jeho  privilegium,  ale  bylo  by  pošetilé  mít  za  to,  že  se  právě  takovýto způsob  obejde  bez  následků. 

Ruský  ministr obrany  generál-major  Konašenkov vydal  toto  prohlášení: „Všechna  obvinění  Damašku, že  porušil  konvenci o  chemických  zbraních z  roku  2013,  které  USA  uvedly  jako  ospravedlnění  svého  útoku,  nemají oporu  ve  faktech. Ruské  ministerstvo  obrany   několikrát  vysvětlilo, že  syrská  armáda chemické  zbraně  nepoužila. Je  třeba  zdůraznit, že  v  letech 2013-2016  podnikla  syrská vláda  všechny  kroky  k  tomu,  aby  se  zbavila  nejen  všech  chemických zbraní,  ale  i  výrobních  zařízení potřebných  pro  jejich výrobu.  Ty  byly  ze  Syrské arabské  republiky  přepraveny do  podniků  ve  Spojených  státech, Finsku,  Velké  Británie a  Německu,  kde  byly  zlikvidovány“.  Racionální přístup  nyní  tedy  vyžaduje,  aby  OSN  vyslalo na  místo  incidentu tým  expertů,  kteří  by  zjistili, co  se  tam  skutečně  stalo. Trump  ovšem  rozhodl, že  se  nebude takovýmito  trivialitami 

obtěžovat.  Takže  se  zdá,  že  se  víc  zajímá  o  vykreslení  sama  sebe  jako  silného  vůdce, který  nejdřív  střílí a  teprve  pak  klade  otázky. Však  také  sklidil za  „svou  ránu“  potlesk  vůdců  téměř  celého světa  včetně  Merkelové, Hollanda,  Erdogana  a  též  představitelů Saudské  Arábie  a  Izraele.  Nikdo  z  nich  nemá  zřejmě za  to,  že  by  snad  měly  USA  získat  pro  svůj  plánovaný čin  nejdřív  souhlas OSN  a  teprve pak  suverénní  zemi  bombardovat. 

Nevím,  kdo  je  za  chemický  útok  v  Sýrii  odpovědný,  ale  zajímavé  interview na  Scott  Horton show  naznačuje,  že  věci  nemusí být  vždy  takové, jak  se  někomu zdají  být.  Interview poskytl  Scott  Hortonovi někdejší  pracovník  CIA  a  nynější ředitel  Výboru  pro  národní  zájem  Philip  Giraldi. Vysvětlil,  co  se  děje  za  scénou  na  Středním  východě, kde  „vojenský  a  zpravodajský  personál“, „důvěrně  obeznámený“  se  zpravodajskými  informacemi tvrdí,  že  všechny řeči  o  chemickém útoku,  provedeném  Asádem či  Ruskem,  jsou  „podvod“. 

Zde  jsou  nejpodstatnější  výseky uvedeného  interview: 

Giraldi:  Slyším ze  zdrojů  zde,  přímo  na  území  Středního východu,  že  lidé,  důvěrně  seznámení se  zpravodajskými  informacemi, tvrdí,  že  řeči,  podle  nichž  syrská  vláda  či  Rusové použili  chemické  zbraně proti  nevinným  lidem, jsou  podvod.  Zpravodajové totiž  potvrzují  to,  co  Rusové říkají    od  včerejší  noci.  Že  totiž  letadla  zasáhla sklad,  ve  kterém Al-Kájda  uchovávala  chemikálie, které  po  zasažení pumami,  explodovaly,  což  si  vyžádalo lidské  oběti.  Názor  všech  zpravodajců je  v  této  záležitosti  zcela  jednotný. 

Scott  Horton: Řekněte  mi,  prosím, vše  o  zdrojích, ze  kterých  jste  se  toto  dověděl. 

Giraldi:  Dobrá. Jsou  to  zdroje, které  stojí  na  samém  vrcholu armádních  a  zpravodajských  agentur. A  jsou  to  též  lidé,  kteří  jsou  velmi  udiveni, jak  s  celou  touto  záležitostí nakládá  administrativa  a  jakou  hru  s    hrají  média. A  řeknu  vám  též,  že  v  několika případech  uvažují  tito  lidé  dokonce o  tom,  že  se  svou  pravdou  půjdou na  veřejnost,  aby  tak  věc  uvedli  na  pravou  míru.  Protože  tím,  jak  je  dnes  interpretována,  jsou  znepokojeni. 

Horton:  Takže  současní  činitelé CIA  chtějí  vystoupit před  veřejnost    v  těchto dnech? 

Giraldi:  Ano,  protože  jsou  iritování,  kam  se  celá  ta  věc  dál  pohybuje. Šlo  o  útok  konvenčními  zbraněmi   bombami.  A  ty  bomby  vznítily  chemikálie, které  tam  uložily teroristické  skupiny  spojené s  Al-Kájdou. 

Nuže,  tolik  tedy  k  interview  Philipa Giraldiho,  jehož  přečtení nebudeme  jistě  považovat za  ztracený  čas. 

Z  článku  M.  Whitneyho,  zveřejněného na  Counter  Punch  a  převzatého do  webu  P.C.  Robertse,  vybral a  přeložil  Lubomír Man 

Vystavil  Ivan David  v  22:17:00

Založeno dne: 09/04/2017 22:35:43