Počet článků v archivu: 45
Další Poslední
 
Vztah k nato
Dopis Trumpovi

        

                                   

                          Association 

                SOLDIERS AGAINST WAR  z.s.

                           Czech  Republic

                         e-mail: vojaci.protivalce@email.cz

  

  White House

1600 Pennsylvania Ave NW

Washington, D.C. 20500

United States of America

Prezident Spojených Států Amerických

 

Pan

Donald  TRUMP                                                                                             

 

Vážený pane prezidente,

      obracím se na Vász pověření Republikové Rady Asociace Vojáci proti válce, jehož jsem předsedou a které sdružujezainteresované generály a důstojníky Československé armády a České armády ve služběi mimo službu, usilující na základě svých životních zkušeností a praktickýchodborných znalostí o řešení mezinárodních sporů mírovou cestou, odvrácení váleka upevnění světového míru v souladu s Chartou OSN.

 

Obracím se na Vás v naléhavé záležitosti, tj. ohrožení světovéhomíru, stupňování mezinárodního napětí, nedůvěry a obnovení studené válkyv daleko širších a nebezpečnějších rozměrech a  reálného nebezpečí vzniku válečného konfliktus nedozírnými následky. Musím bohužel konstatovat, že toto ohrožení jedůsledkem neprozíravé politiky zejména minulé administrativy USA. Takto bylapraktikovaná již v podstatě od rozpadu bipolárního uspořádání světa. Musímbohužel opět konstatovat, že v některých podstatných směrech přetrvávádosud, i navzdory Vašim pozitivním prohlášením v nedávné minulosti. Vtomto směru jsem ochoten vést i diskusi. Kritika této politiky se ozývá iu realisticky, demokraticky a lidsky uvažující části občanů a politiků USA,mezi něž si dovoluji zařadit i Vás. Proto si dovoluji obrátit se na Váss tímto problémem. 

 

Plnění  priorit přijtých naSummitu NATO ve Vašavě 2016 prakticky znamená přípravu na válku se všemidůsledky. Celá východní, severní i jižní Evropa se stává jedním obrovskýmvojenským táborem s neusále se přemisťujícími vojenskými jednotkami. Zvýšila sepřítomnost Vašich vojsk na Evropském kontinentě. K hranicím Ruské federace jsoupřisunovány mnohonárodní ozbrojené síly NATO včetně těžké bpjové techniky araketových systémů.   Obyvatelstvo je systematicky připravováno naválku. Jako hlavní nepřítel je označováno Rusko – Váš hlavní spojenec v bojiproti fašismu ve 2. světové vílce. To vše vzbuzuje obavy u vedení Ruské federace , eskaluje napětí a zvyšujehrozbu vzniku konfliktu. Vzrůstají obavy z výsledků Summitu NATO v Bruselu.

 

Dovoluji si Vaši pozornost obrátit k některým faktům

- z celkového počtu cca 60,000.000 obětí za 2  světové války bylo 43,440.600 Evropanů a418.000 občanů USA.  Z Evropských obětíbylo 23,200:000 z bývalého SSSR. (Chtějí snad jejich potomci rozpoutatzničující válku ?);

- téměř 80%infrastruktury včetně kulturních a historických památek na území Ruska  (ale i Německa) bylo zcela zničeno a zeměvrženy zpět do doby kamenné. Chtějí snad tyto země opakovat historii vdaleko zničujécí podobě?;

- je obcházena ahrubým  způsobem porušována Charta OSN,Závěrečný akt Helsinské konference a také Zakládací smlouva  NATO - “řešení mezinárodních sporů mírovýmiprostředky”, “zdržení se použití síly, nebo hrozby silou”, “nezasahování dovnitřních záležitostí jiných států”;

- občané přestávajímít důvěru k sílící protiruské propagandě a to i na základě zkušeností zfalešných, nepravdivých informací o příčinách vzniku a průběhu Vašich válek vJugoslávii, Afghanistánu,, Iráku, Líbii, Sýrii a podílem na destabilizaci režimůjiných států posledně Ukrajiny;

- jakékolivrozmístění cizích, včetně Vašich vojenských jednotek, nebo vojenských základenve Východní Evropě bude občany považováno za akt provokace a na území ČR za aktokupace ( i když formálně posvěcený souhlasem vlády )a to i na základěhstorických  zkušeností.

 

Připomínáme, že jakýkoliv “preventivní”úder, by vyvolal okamžitou silnouautomaticky iniciovanou jadernou odvetu. Ukončení případné nové války, která jeEvropským státům stále silněji vnucována administrativou Spojených států, budemít zcela odlišné parametry v počtu obětí i materiálních škodách. Výrazně budezvýšen jejich objem a citelně se dotkne mimo Evropy, také území a občanůSpojených států. Pokud zůstane někdo, kdo bude moci tyto oběti a škody spočítat.

 

Vážený  pane prezidente,

Na základě Vašich nedávných prohlášení apeluji na Vás nejen jakopředstavitele světové velmoci, ale i jako reálně uvažujícího politika, kterýmůže vzhledem ke svému postavení a důvěře občanů své země, posunout myšlenírozhodujích sil směrem k nastolení důvěry mezi státy a zastavenírealizace všech akcí, které vyvolávají nebezpeší vniku ozbrojeného konfliktu.Spojené státy by v mysli občanů měly zůstat osvoboditeli od fašizmu v roce 1945 a ne okupanty.

 

Praha  22 května 2017

 

Z pověření Republikové Rady

Asociace Vojáci proti válce z.s. -  Česká republika

 

Plukovník v.v. Jiří  Bureš-Předseda VPV

 

Potvrzuje člen Republikové Rady VPV:

      Generál-poručík v.v.                  PhDr     Oskar Marek

Generál-major v.v.                     Ing.        Michal Gondek

Plukovník v.v                             Prof.Ing BohumilSvoboda DrSC

Založeno dne: 02/06/2017 11:48:02