Počet článků v archivu: 9
 
Náš vztah k válkám
Koalice ANSWER reaguje na projev presidenta Obamy
 

Hluboké pokrytectví projevu presidenta  Obamy o Středním východě

 

„Americký prezident Barack Obama večtvrtek 19. května nečekaně podpořil vznik budoucího státu Palestina vhranicích z roku 1967. Měl by zahrnovat část palestinského území, které tehdyIzrael zabral po takzvané šestidenní válce.“ (tiskali.cz)

 

Obamův projev, zdá se, nadchl kdekoho. I když také naštval(současnou izraelskou politickou reprezentaci). Nevěřme ale na zázraky. Obamaneprozřel. Následující stať nás velice věcně podpoří. 

President Obama se dnes (19. května 2011) uchýlilk rozhlasovým vlnám, aby diskutoval o revoltách a konfliktech, šířících seStředním východem. Nadvláda USA nad touto strategickou a na ropu bohatouoblastí je osou zahraniční politiky USA po celá desetiletí. S využitím systémuzmocněneckých a klientských režimů, a k tomu navíc své obrovské vojenskésíly, podporují Spojené státy po desetiletí síť brutálních diktatur a izraelskýrežim. Teď, když se tento systém imperiální kontroly otřásá pod lidovýmipovstáními, jež začala v Tunisku a rozšířila se do Egypta i jinam,president Obama dnes promluvil na ministerstvu zahraničí USA v rámci snahypotvrdit vůdcovství USA nad rychle se měnící oblastí.      

S použitím rétoriky demokracie a svobody k zamaskovánízodpovědnosti imperializmu USA ve vytrvalém útlaku a utrpení národů Středníhovýchodu byl projev presidenta Obamy ukázkou silného pokrytectví.

Pokrytectví: PresidentObama řekl, že „největším nevyužitým zdrojem na Středním východě av severní Africe je talent jejich (místního) lidu.“  

Realita: StrategieUSA je založena na kontrole nejvyhledávanějšího zdroje na Středním východě: dvoutřetin celosvětových zásob ropy. Vláda USA dává po desetiletí brutálnímdiktaturám Středního východu miliardy dolarů a vyzbrojuje je, a Obamovaadministrativa v této praxi pokračuje. Vláda USA nikdy nepokrátila dotaceMubarakovu režimu, dokonce ani když tento režim zavraždil přes 850 pokojněprotestujících. V Egyptě bylo po procesech, vedených egyptskou vojenskoumašinérií od 25. ledna, odsouzeno a uvězněno přes 5000 civilistů. Spojené státyi nadále poskytují egyptské vojenské moci obrovské částky, navzdory pokračujícírepresi vůči lidu. 

Pokrytectví: PresidentObama prohlásil: „Politikou Spojených států bude prosazovat reformyv oblasti a podporovat přechod k demokracii.“

Realita: Jedinévlády na Středním východě, jež byly pro vládu USA terčem invaze, ekonomickýchsankcí a svržení, jsou ty, jež soustavně provádějí politiku, jaká je nezávislána ekonomické, politické a vojenské kontrole USA. USA nikdy neuvalily sankce naMubarakovu diktaturu a proti Mubarakovi vystoupily veřejně až když se přílivurevoluce nepodařilo zabránit. Stejně jako u brutální saúdskoarabské monarchie.

Pokrytectví: PresidentObama bojoval pro lid Středního východu za „základní právo říkat, co si myslí,a na přístup k informacím“, s konstatováním, že „pravdu nelze skrýt;a legitimnost vlád bude nakonec záviset na aktivních a informovaných občanech.“

Realita: Obamovaadministrativa se vydala na svoji vlastní cestu k potrestání těch, kteříinformovali veřejnost, když vrhli světlo na činnost vlády USA. Bradley Manning (obviněnýze zveřejnění tajných dokumentů na WikiLeaks) zůstává ve vězení, s hrozboudoživotí v drastických podmínkách, což vyvolalo žádost Zvláštníhozpravodaje OSN o přešetření. Ministerstvo spravedlnosti pracuje naplno nahledání způsobu, jak obžalovat Juliana Assangeho (WikiLeaks) za veřejnéodhalení vládních dokumentů, z nichž mnohé odhalují úlohu USA na Střednímvýchodě. Obamova administrativa rozvinula intenzivní kampaň, agresivnější nežkterákoli předešlá státní správa, za soudní obžalobu těch statečných, kteříodhalili pravdu o nezákonných akcích vlády.  

Pokrytectví: PresidentObama prohlásil: „Spojené státy jsou proti použití násilí a represí proti liduv oblasti.“  

Realita: Spojenéstáty za Obamy jsou zapleteny do invaze, okupace a bombardování čtyř převážněmuslimských zemí najednou: Iráku, Afghánistánu, Libye a  Pákistánu. Nadto hlavou státu, která bylanejvětším porušovatelem základních lidských práv Arabů a zvěčnitelem násilív oblasti, je George W. Bush, jehož protizákonná invaze do Iráku stálaživot nejméně miliónu lidí. Invaze z 19. března 2003 byla agresivní válkouproti zemi, jež nepředstavovala žádnou hrozbu vůči Spojeným státům nebo liduSpojených států. Přepadení a okupace Iráku vedly ke smrti více Arabů, než kolikjich bylo zabito ve všech diktaruchách v oblasti dohromady. PresidentObama dnes nazval Usámu Bin Ládina masovým vrahem. 11. září 2001 bylo skutečněvelkým zločinem, jenž připravil o život tisíce nevinných pracujících, ale kdyžto porovnáme s množstvím zabitých obětí, je Bushův zločin masové vraždyv Iráku nepřekonatelný. George W. Bush za masové zabíjení Iráčanů uvězněnnebyl, ale Obamova administrativa mu vyjadřuje úctu.  

Pokrytectví: Ve snaze uchlácholitarabské veřejné mínění president Obama ve svém projevu předstíral, že Spojenéstáty naléhají, aby se Izrael vrátil do svých hranic před rokem 1967. Obama prohlásil:Právě kvůli našemu přátelství je důležité, abychom řekli pravdu: status quo je neudržitelné, a Izraeltaké musí konat odvážně ve prospěch zachování míru.“

Realita: Izraelskáválka proti Palestincům by nebyla možná bez trvale pokračující podpory USA. StátIzrael je zdaleka největším příjemcem zahraniční pomoci USA, s použitímtří miliard USD ročně na obléhání Gazy, pokračování protiprávní okupaceZápadního břehu a bránění návratu rodin 750 000 Palestinců, kteří byli vyhnánize svých domů a vesnic v historické Palestině v roce 1948. OSN odsoudilav různých rezolucích izraelskou invazi z roku 1967 a okupaci Gazy, Západníhobřehu a syrských Golanských výšin. Dalek uvalení ekonomických sankcí, presidentObama slíbil Izraeli pro příštích 10 let nejméně 30 mld. $ na vojenskou pomoc,čili zafungoval jako partner v okupaci. Obamův projev také objasnil, že Spojenéstáty podpoří, aby Izrael udržel rozsáhlé plochy Západního břehu. To je to, coznamenal odkaz na „výměnu půdy“. V nadcházejících dnech se Obama setká vsoukromí s Benjaminem Netanyahu a je ohlášeným řečníkem na conferenci Výborupro americko-izraelské veřejné záležitosti (AIPAC). Nepochybně zesílíamericko-izraelské vojenské vazby a finanční podporu ze strany USA.  

Pokrytectví: PresidentObama prohlásil: „Podporujeme soubor všeobecných práv. Tato práva obsahují svoboduprojevu; svobodu pokojného shromažďování; svobodu vyznání; rovnost mužů a ženpodle zákona; a právo zvolit si vlastní předáky- ať žijete v Bagdádu čiDamašku, Saaně či Teheránu… Nadále trváme na tom, aby tato všeobecná právaplatila pro ženy i pro muže“.

Realita: V době,kdy vláda USA- spolu s Británií a Francií (bývalými kolonizátory Středníhovýchodu a Afriky)-  bombardujínejmodernějšími bombami a raketami Libyi ve jménu „ochrany civilistů“ a„prosazování demokracie“, Obamova administrativa předkládá nejvlažnější  formální kritiku bahrajnské monarchie, když taspolu se saúdskou monarchií zabíjí a uvězňuje pokojně protestujícív Bahrajnu. Ani náznak nějakých sankcí vůči Bahrajnu nebo Saúdské Arábii.Saúdská monarchie je rozhodnou negací demokracie, odpírá veškerá práva ženám,odpírá pracujícím právo zakládat odbory a odpírá všem složkám obyvatelstvajakékoli právo svobodného projevu, shromažďování nebo tisku. V SaúdskéArábii nikdy nebyly volby. Ale Saúdská monarchie funguje coby klient vlády USAa jako taková není terčem ekonomických sankcí nebo „změny režimu“, jakými jsouvlády Sýrie a Libye. Bahrajnská monarchie funguje taktéž coby klient USA anechává americkou 5. flotilu, aby používala Bahrajn jako domovský přístav, cožje důvodem, proč se o monarchii zmínil jako o „dlouholetém partnerovi“.  Pokrytectví: PresidentObama pranýřoval íránskou vládu s konstatováním, že „budeme nadále trvatna tom, že si íránský lid zaslouží svá všeobecná práva“, a odsoudil to, conazval íránským „pokoutním jaderným programem“.  

Realita: Nedokázalse ani zmínit, že to byla CIA spolu s jejím britským partnerem, kdo zinscenovalv roce 1953 svržení íránské demokratické vlády a znovunastolil šáhovumonarchii. Svrhli íránskou demokracii, když Írán znárodnil svoji vlastní ropuod AIOC/British Petroleum. USA přerušily své vztahy s íránskou vládou ažkdyž šáha svrhla lidová národní revoluce. Co se týče jaderných zbraní,izraelská vláda odmítla podepsat smlouvu o nešíření jaderných zbraní asoustředila 200 „zakázaných“ jaderných zbraní. Těch mají Spojené státy tisíce azůstávají jedinou zemí, která je použila, zničila jimi v roce 1945Hirošimu aNagasaki.  

Pokrytectví: PresidentObama oznámil světu, že Spojené státy sdílejí cíle arabské revoluce, že„represe nebudou úspěšné, že tyrani padnou, a že každý muž a žena jsou obdařeniurčitými nezadatelnými právy“.  

Realita: VládaUSA, jedno zda ji vedou Demokraté či Republikáni, vnímá na ropu bohatý Střednívýchod přes objektiv impéria. Operujíce pomocí sítě zástupných režimů včetně Izraele,Saúdské Arábie, Mubarakovy diktatury v Egyptě, íránského šáha do jeho svrženív roce 1979 adalších režimů v oblasti - a doplněných o desetitisíce vojáků USA,usazených na základnách USA po celé oblasti, a o letadlové lodě - Spojené státymíří k ovládnutí a kontrole oblasti, jež vlastní dvě třetiny světovýchzásab ropy. Musí a nadále bude financovat síť brutálních klientských diktatur,a financovala izraelskou válečnou mašinérii a opakovaně inscenovala invaze,bombové útoky a okupace vůči lidem v oblasti.  

KoaliceODPOVĚĎ (Coalition ANSWER) vznikla v USA 14. září 2001 na protest protivměšování USA v zahraničí.

---------------------------

Brian Becker a Mara Verheyden-Hilliard

překlad Vladimír Sedláček

Založeno dne: 01/06/2011 16:46:39