Počet článků v archivu: 9
 
Náš vztah k válkám
Zpráva předsednictva odborových federací v Donbasu (Luganská oblast)

Všem nevládním  organizacím
Všem  lidem  dobré  vůle!
   
Zpráva  předsednictva odborových  federací  v  Donbasu  (Luganská   oblast)
Vážení  kolegové, lidé  dobré  vůle!
 
Velké  lidské utrpení  a  neštěstí panuje  v  naší  zemi.  Po  mnoho  dní  a  nocí  lidé  zabíjejí jiné  lidi. 

S  tichou  pasivitou světového  společenství  jsou  děti,  staří  lidé,  ženy  zabíjeni,  stříleni. 

Kyjevský  režim  i  nadále  úmyslně ničí  infrastrukturu  Donbasu. 

Výsledkem  jsou  desítky zničených  škol,  školek a  nemocnic  i  celých  čtvrtí lidských  sídel. 

A  toto  krvavé šílenství  se  děje  v  srdci  Evropy.
Není  možno  si  toho  nevšímat!    Chcete dále  mlčet  k  tomuto  zločinu?
Ukrajinská  vláda  dává  rozkazy k  zabíjení  nevinných civilistů  v  Gorlovce,  Doněcku a  nedalekém  Lugansku. Využívá  těžké  dělostřelectvo,  letectvo k  ničení  měst  a  vesnic, k  ničení  života v  celých  regionech. 

V  předvečer  svátku požehnání  vody  zahájila ukrajinská  armáda  palbu  na  obytné čtvrti  takových  městech jako  Pervomajské,  Almaznaja, Stachanov  i  v  Slavjanoserbské    oblasti. 

Nevinní  lidé  nadále umírají  i  teď,  právě  v  této  chvíli! Neexistují  žádné  hranice pokrytectví  ukrajinských  orgánů!
Je  dobře  známo,  že  komplexní  ochrana práv  pracujících  je  hlavním  cílem  odborového  hnutí. Dnes  ale  jsou  odbory  nuceny usilovat  o  ochranu nejdůležitějšího    ze  všech  lidských  práv  -  práva  na  život! Toto  právo  je  zakotveno  ve  všech  mezinárodních a  evropských  smlouvách   a  úmluvách  o  lidských  právech.
Apelujeme  na  všechny  mezinárodní organizace,  organizace  na  ochranu  lidských práv,  odbory,  matky  a  otce  aby  pomohli chránit  dětí,  které  se  staly  rukojmími  krvavé politiky  Kyjeva.  Zamyslete se  nad  tím,  a  pomozte zastavit  ty,  kdož  chtějí  zabíjet!
V  současné době  je  nutné  sjednotit  úsilí  evropského  a  mezinárodního  společenství, aby  se  zastavila válka  a  masakr civilistů.  Aby  všichni vládní  představitelé  vyzvali prezidenta  a  vládu  Ukrajiny  k  zastavení  krvavého šílenství!    Zastavte  válku! Společně  to  můžeme dokázat!
 
Zpráva  byla  přijata  na  zasedání  předsednictva Luganských  odborových  federací.
Lugansk

Založeno dne: 02/03/2015 22:37:34