Počet článků v archivu: 9
 
Náš vztah k válkám
K Osudu pomníku rudoarmějce – Památníku osvobození“

Vážená paní primátorko města Pardubice. 

  

  Obracím se na Vás s informací, nebo spíše s upozorněním veden důvěrou, že máte dobré demokratické smýšlení a nejste zatížena politickými čachry a nebo nějakou ekonomickou korupcí v souvislosti s níže citovanou akcí „přestavby“ Tyršových sadů.  Napsat Vám tento dopis jsem se rozhodl po přečtení Radničního zpravodaje č.1 – leden 2011, zejména Vašeho úvodního slova a také ankety vyhlášené k „Osudu pomníku rudoarmějce – Památníku osvobození“. Úvodem také oznamuji, že plně souhlasím s názorem historika Františka Šebka, který je uveden jako součást ankety, kterou vyhlásil Pardubický deník.cz. a chci jeho názor jen doplnit o můj. Doufám, že se mi podaří Vás a většinu zastupitelstva města Pardubice přesvědčit, že moje obavy jsou oprávněné. Já jen skládám tu mozaiku příčin, důsledků  a následků  poněkud z jiného, také si myslím historického pohledu, i když nejsem historik, ale bývalý voják z povolání. 

  Kategoricky proto nesouhlasím s návrhem projektantů  a hlavní architektky města Pardubice Petry Nacu. Mám zato, že navrhovaná destrukce Památníku osvobození je produktem neonacistického myšlení a jednání !!  Mám také za to, že jde o vrchol hloupého antikomunismu, ideologické předpojatosti zejména  protislovanského myšlení, vyplývající nejen z neznalosti historie města Pardubice, výsledků  II.světové války a osvobozování území východních Čech . Pomník rudoarmějce byl vybudován jako symbol vděčnosti  za osvobození od fašismu a jeho nekrutější odnože nacismu (nacionálního socialismu Německa). Nemusím snad Vám a některým občanům Pardubic připomínat  činnost po heydrichiádě přímo v Pardubicích, v obci  Ležáky , na Zámečku a tak dále. Jsou o tom napsány nejen knihy.  

  K tučně uvedenému názoru mě vedou osobní zkušenosti.  Je mi 75 let a narodil jsem v Trpišově, dnes Slatiňany.  Od roku 1956 jsem občanem Pardubic.  Dobře si pamatuji kde jsem byl s matkou a viděl dým hořících z Ležáků. Pamatuji ten strach rodičů, zejména matky, kdy mě a bratra posílala  schovat se k babičce do Šiškovic, když němci přijeli na nákladních autech do Trpišova. Bylo to několikrát. Zpravidla odešli  do Kochánovicko-Libáňské obory hledat parašutisty. Velmi dobře si pamatuji jak naší vesnicí od 8.5. do 11.5.1945 projížděly kolony Schörnerovy armády, která utíkala z Moravy na Prahu a nejela směrem na Chrudim a Pardubice. Mám i hodně smutné vzpomínky na zemřelých pět kluků  kamarádů, kteří si hráli s municí odhozenou těmito vojsky při úprku. Byl jsem účastníkem dne 5.11.1957 při odhalování památníku a živě si pamatuji tu atmosféru ve které byl odhalován. Bylo nás tam asi 30 tisíc, při tom v Pardubicích tehdy žilo asi 60 tisíc obyvatel.

  Jsem až emocionálně zatížený na Pardubice a asi nikdy nepochopím myšlení současných pardubických architektů. Před dvěma lety byl na Dukelském náměstí vystavěn pomník, jako úcta a na památku Letců a parašutistů padlých za II.světové války. Je to správná symbolická stavba. Nechápu proč mnohem obsažnější, historicky důležitější a hodnotnější má být na průčelí náměstí Republiky zlikvidován. Jeho historická hodnota je mnohem vyšší než pomníku letcům, především v tom, že je zde vyjádřen dík za osvobození statisícům padlých a milionům živých, kteří se účastnili  osvobozování naši vlasti a tím i Pardubic..  Už několikrát jsem u obou pomníků pokládal ve výročních dnech květiny za Občanské sdružení Vojáci proti válce a Společnost  Ludvíka Svobody a také Svazu letců. V minulosti  jsem byl mnohokrát při kladení květin u Památníku osvobození a rád bych tak činil nadále na. původním místě.

  V životě  mě nenapadlo, že se mohou v Pardubicích najít lidé, kteří budou  tento Památník chtít zlikvidovat. Souhlasím s Františkem Šebkem (i jinými), že argumenty, které jsou uváděny  jako důvod k odstranění jsou účelově vynalézavé, docela až kuriózně hloupé a já dodávám, že je mohl komponovat jen fašisticky smýšlející člověk, tedy neonacista .

    Cílem tohoto návrhu odstranění sousoší  (a možná uložení do „depozitářů“) je „vypláchnout další mladé generaci mozky“, a podle starého přísloví:  „Co oči nevidí, to srdce neželí.“ a s pomocí Goebbelsovské metody: „100x opakovaná lež se stává pravdou“, přepisovat dějiny.  Zejména ty dějiny II.světové války a 40ti let budování socialismu

  Pokud na prosazování likvidace pomníku měl a má vliv antikomunismus, (a je zřejmé že ano,) pak jde jen o pokračování a naplňování  nacistických - Hitlerových i Goebbelsových záměrů, které byly vyjádřeny větou :  „Zlikvidujeme tu židobolševickou pakáž!“ Jak víme, podařilo se zlikvidovat jen 6milionů židů a více jak 20 milionů bolševiků, hlavně Slovanů. Historie je nezměnitelná !  Pomocí překroucených historických faktů a doplňkových lží lze měnit jen morálku lidí, kteří tvoří přítomnost a budoucnost.   Což už se „vesele“ děje nejen v televizi, třeba v souvislosti s obsahem pojmu „vyhánění“, atd.  Je mi velmi líto, že architekti (asi ne všichni)  neumějí zakomponovat tuto až posvátnou stavbu, posvátnější než vedlejší kostel, do nového konceptu Tyršových sadů a náměstí Republiky. Buď nemají dostatek vzdělání, nebo spíše jim schází rozum! (Stále platí, že funkce a vzdělání nikomu nedává patent na rozum.)

  Vážená paní primátorko. Míním, že je velmi potřebné, aby  Zastupitelstvu města Pardubice a zejména nám občanům byla otevřeně vysvětlena celá tato kauza od zadání projekčních prací  minulým zastupitelstvem, jestli v tomto zadání byla zakomponována likvidace pomníku. Jsem přesvědčený, že ano, zejména ideologicky i když  třeba skrytě, ale z návrhu to zapáchá výrazně.  K tomuto závěru mě vede znalost (sice jen povrchní) o korupčních skandálech v minulém období právě v oblasti výstavby Pardubic. Doporučuji proto provést audit, nebo jiné šetření, které by zveřejnilo nakolik hrála roli ekonomická a politická korupce a hlavně, jaký (asi korupční) penězovod z „rekonstrukce Tyršových sadů“ je architekty vytvořen. Zejména v souvislosti s odstraněním pomníku. K právě uvedenému návrhu mě nabádá především ta bezbřehá hloupost uváděná v odstavci „Negativa zachování…….“, která mne jako občana uráží,  ale také korupční situace v celé ČR,  ve vládě a její ministerstvech a ve všech politických stranách, které si říkají „demokratické“. Nejsem členem žádné politické strany. Mám k tomu své důvody, ale klidně se nechám značkovat, že jsem bolševik -  komunista. Jsem totiž hrdý na období socialismu kdy jsem byl jako většina pracující člověk. O naši poctivé práci i architektů svědčí tehdy vybudovaná sídliště Dukla, Polabiny,Slovany a tak dále, nádraží, zimní stadion, letiště, oba hlavní mosty a tak dále. Celý další popis by nebyl stručný. Město se tehdy rozrostlo o 50 tisíc obyvatel. K uváděným hodnotám přímo dodávám: Stále mě „fascinuje“  volání které bylo dominantní v „sametové revoluci 1989“: „Co jste nakradli vraťte!!!“ Kam se podělo to „nakradené a vrácené“od této doby?. Kam ??  Kam se poděly fabriky TMS, TESLA, PLYNOSTAV  a řada dalších, které byly zdrojem pro městskou pokladnu?  Dnes vím jen, že i každé novorozeně má  dluh už možná 150 tisíc Kč, že musím platit ve zdravotnictví poplatky, a tak dále.  Vůbec se nedivím Vašemu stesku, že Pardubice mají málo prostředků na „obnovu“města. Poohlédněte se, proč a kolik malých stavebních firem zkrachovalo při výstavbě AFIpaláce, vysokoškolského areálu a jiných stavbách pro město. Vůbec Vám osobně nezávidím funkční pozici do které jste byla zvolena. Přeji Vám v této těžké a zodpovědné  práci úspěch, především ve prospěch Pardubic.  

   Na závěr Vás prosím:  Nepodlehněte ekonomickým, politickým a lidským deviacím, které se vyvíjí k rozpočtům města, nebo se jich alespoň  snažte oprostit. Poskytujte nám veřejnosti k posouzení všechny návrhy k rozvoji města.  Pokud si nebudete vědět rady jak řešit problém, vyvolejte k této veřejné věci referendum. Věřím v to, že většina  pardubických občanů má zdravý  rozum.  Platí staré přísloví: „Více hlav - více rozumu!“

     

    V Polabinách 11.1.11              Plukovník v.v.  Ing  Bohumil  Novák   

                                               Člen republikové rady a předseda pobočky Pardubice

                                                    Občanské sdružení  Vojáci proti válce

Doplňující poznámka na závěr.

Iniciativa byla úspěšná. Na přelomu únor/březen Zastupitelstvo Pardubic odmítlo jakékoli plány hýbat s pomníkem.  

Založeno dne: 14.3.2011