Počet článků v archivu: 9
 
Náš vztah k válkám
Analytik Martin Koller pro ParlamentníListy.cz

ROZHOVOR Analytika Martina Kollera pro ParlamentníListy.cz, kdy  rozebíránejnovější dění na světové scéně. Nebezpečí prý stále stoupá.

Německem se šíří jistá panika z přítomnosti tureckých tajných služeb v jejichzemi. Věci se chce věnovat i spolkový sněm. List Bild am Sonntag tvrdí, žeturecká tajná služba MIT má v Německu větší síť informátorů, než vytvořilaStasi. Co byste Němcům vzkázal a doporučil ohledně tohoto problému?  

O tom, že Turecko disponuje v celé EU slušnou sítí agentů, kterouzačalo budovat už po druhé světové válce s pomocí kurdských uprchlíků atureckých gastarbeiterů, jsem psal už dávno. Jestliže to německým tajnýmslužbám došlo až v současnosti, je namístě otázka, za co braly desítky letplaty a komu vlastně slouží? V naší republice je situace podobná, předevšímdíky všemožným protinárodním a multikulturním politikům a neziskovkám, kterézpívají pro toho, kdo platí 

Jen blbec by si mohl myslet, že Turecko nevyužije svoji několikamilionovoumuslimskou komunitu v Německu i méně početnou jinde ke špionáži apropagaci islámu. Němci propadlí pod americkou taktovkou zbabělosti amultikulturalismu jsou schopni multikulturně blbnout až do vlastní záhuby. Abohužel i do záhuby dalších evropských národů. Kde je to skvělé Turecko,ekonomická posila Evropy a pilíř NATO, o němž nám bájili všemožní politici,neziskovkáři a turkologové v ČT

Doporučení pro Německo je stále jen jedno a platí pro všechny země EU.Z bezpečnostního hlediska preferovat vlastní zájmy a přestat se chovatjako vyděšená americká kolonie. A samozřejmě, a to především, zbavit seprotinárodních politiků připravujících genocidu Evropanů pod prapory humanity,pravdy a lásky. 

Do konce roku se mohou státy EU připravit na vojenské odražení další vlnyislámské invaze z Turecka. Zároveň je třeba bezohledně zastavit invazi zeseverní Afriky. Všechny ilegály soustředit na neobydlených ostrovech mimoEvropu. Vytvořit bezpečnostní karanténu vůči islámu, stejně jako protinebezpečné nakažlivé infekci. Místo idiotského vyvolávání napětí cvičeními NATOna hranicích Ruska bychom se konečně měli připravit na obranu před reálnýmnebezpečím. 

Tvrzení, že muslimská invaze do Evropy je historická realita, které senevyhneme, je prolhané a zrádné tvrzení ubožáků, sluhů cizích zájmů a nepřátelevropské civilizace, pravděpodobně na objednávku Saúdské Arábie a Bruselu.Porazili jsme Avary, Tatary, Mongoly, Turky i nacisty. Odrazíme i muslimskouinvazi. Chce to jen chtít se postavit zlu a nebát se bojovat za svoje zájmy asvoji civilizovanou budoucnost. Nebude to hned, snadné, lehké, zadarmo a bezeztrát. Ale my to zvládneme, a to jinak, než by chtěla soudružka Merkelová ajejí šéfové.

Je třeba, abychom jí to jasně sdělili. Přijede s americkými rozkazynašemu „vlasteneckému“ premiérovi a jemu podobným, ale i pokryteckým vládnímpolitikům na téma podpory islamizace, koloniální smlouvy TTIP, setrvání v korupčníma otrokářském žaláři EU a války proti Rusku. Určitě uvidíme v ČT opravdovévládní, a nejen vládní, olympijské hry v lezení do zadku.

Jestliže se Německo chce stát afroislámským státem, je to jeho věc. Pokud seNěmci neproberou ze zbabělého syndromu viny bílého muže a nezbaví americkéhodiktátu, postupně vyhynou ve stále primitivnější, násilnější, hnědší a chudšímultikulturní společnosti připomínající současné USA.

Důležité jsou naše zájmy. Řešení pro naši zemi je pouze jedno a záleží navlastenecké občanské většině. Především je třeba odmítnout protinárodní vládníStrategii 2030 a její islamizaci naší země. Dále odmítnout jakékoli kvóty adotace z EU na přesouvání ilegálních migrantů z Německa a ubytovávání nanašem území. To musí být jasně řečeno v letošních i dalších volbách.

Poté prosadit zákony zaměřené na obranu vlasti a národa bez ohledu na nikýmnevolené eurokomisaře a další sluhy cizích zájmů. Provést postupně opevněníhranic s Německem, případně později i s Rakouskem technickými prostředky aženijními zátarasy. V problematických úsecích nasadit co nejdříveozbrojené hlídky se psy a patřičnou pravomocí. A v neposlední řaděvytvořit dobrovolnický sbor, který ochranu hranic posílí, než se znovu vytvořípohraniční policie. Ilegály nechytat, ale vyhánět zpět, odkud přišli. Opakovaněnavrhujeme vytvoření Stráže obrany státu pro ochranu hranic a strategickýchobjektů, ale reakce vládních politiků na občanské iniciativy jsou stálenegativní. Oni mají strach z vlastních občanů, ale zároveň chtějí, aby jevolili. A najdou se takoví, kteří to zase udělají. Zde bych připomněl krásnépořekadlo jednoho disidenta: „Voli volí voly.“ Naši politici podporují pouzeaktivní zálohy pro naši armádu, které by mohli zneužít poslat na Ukrajinu doválky proti Rusku místo bránit vlast.

Oficiální hraniční přechody pro autodopravu a vlaky se dají uzavřít velmirychle zásahovou jednotkou, která by měla působit na místě, nejlépe už včera.Ale tam je ohrožení minimální. Migranti nepřijedou kamionem s německýmijogurty nebo turistickým autobusem. A pokud výjimečně ano, lze je poměrně lehcezastavit a poslat zpět k Merkelové. Je nutné ukončit finanční podporupolitických neziskovek a dalších protinárodních parazitů a propagandistů cizíchzájmů, například ČT, zrušit zbytečné protinárodní ministerstvo pro lidská právaa takto ušetřené peníze využít na ochranu a obranu vlasti.

Distancovat se od Lisabonské smlouvy, programu EuroMed, dublinských dohod avšemožných dohod OSN, které vedou ke zničení Evropy islamizací. Když nebudemožné se účinně bránit islamizaci v rámci multikulturní EU, bude to možnémimo ni. Stejně na svoje členství jen doplácíme.

Obecně může být zajímavé, že ještě v březnu Německo s Tureckem přátelskyvyjednávalo, a najednou se vztahy komplikují. Jak by měla německá diplomaciepostupovat? Zase to nesmí s tvrdostí vůči Turkům přehnat, jinak Erdogan otevřestavidla a máme zde statisíce syrských uprchlíků. Výhrůžek z Ankary přibývá.

Z bezpečnostního hlediska se vztahy pravděpodobně nezlepší hodnědlouho. Turecko se rozhodlo vykročit po cestě nezávislé velmoci ke vzkříšeníosmanské říše. Bude se snažit získat politickou a bezpečnostní nezávislost naUSA, EU a NATO. Ale zároveň bude gangstersky vydírat Evropu a neodejdez NATO, pokud nebude vyhozeno.

Lze konstatovat, že Turci se poučili. Jejich zahraniční politika je stejněpokrytecká a bezohledná jako americká. Kombinace podvodu, lži, vydírání anásilí. Svoje zájmy a cesty do budoucna se rozhodli hájit bez stupidníchideologií, komedií a otročení Američanům rovněž reprezentanti Ruska a Číny. Jennevolení komisaři v EU a někteří politici v členských zemích stáleneprosazují zájmy svých občanů.

Současná EU připomíná potápějící se přeplněný záchranný člun s děravýmdnem. Část posádky vylévá vodu a vesluje do bezpečí. Naopak komisaři, Merkelováa neziskovkáři tahají do člunu uprchlíky a prorážejí další díry do dna.

Tureckému vyděračství je třeba se postavit na odpor včetně použití síly. Napřípravu k boji je času dost. Je třeba jen chtít, vzít osud do vlastníchrukou, odmítnout cizáckou propagandu a politickou korektnost, udělat krok vpředa postavit do čela národů vlastence, nikoli americké sluhy, prolhané pokrytce ašašky v civilu i uniformách.

Dojde ještě někdy ke zlepšení vztahů mezi USA a Tureckem? Erdogan s Putinemvyjednával ohledně surovin, obchodní výměny a dokonce i zbrojní spolupráci. Ktomu přistupuje rýsující se aliance Moskva – Ankara – Teherán, ze které vy asimoc nejásáte. Ztratili Američané Turecko jako svého spojence? Osa Moskva –Teherán – Ankara je pořádný strašák pro americké světovládné zájmy, protože setáhne až do Pekingu. Když se podíváme na státy, které ji tvoří, vidíme narozdíl od EU fungující multikulturní unii. Navíc jde především o spojenectvíekonomické, které si nesedne na zadek před nějakými sankcemi EU nařízenými zWashingtonu. Politici a finančníci ze „slavného“ Západu pana Fialy (ODS) šoupounohama a mačkají klobouky ve frontě před čínskými bankami. Obchodní výměnaRuska a Turecka má být bez amerických dolarů. Na Blízký a Střední východ sevrací politika zavražděného Kaddáfího.

Svět už nechce být americkou kolonií. Jen komisaři v EU a někteří politiciv takzvané západní Evropě jsou výjimkou. Kladu si otázku, zda příslušnostk takzvané západní Evropě řízené bandou neomarxistických amerických sluhůa prolezlé korupcí, politickou korektností, zlodějnou, drogami, parazitováním,zbabělostí a multikulturalismem není pro nás spíš ostudou? Což být sami sebou,prosazovat vlastní zájmy a nepodlézat a neotročit nikomu? Což být hrdá abezpečná země stojící rovně a na vlastních nohách?

Osobně jsem toho názoru, že ortodoxním muslimům, ať již jsou z Íránu,Saúdské Arábie, Palestiny nebo Turecka, se nedá věřit ani pozdrav. Nicméně idočasné účelové spojenectví je pro Rusko výhodné. Každopádně zhoršuje možnostiamerické agrese vůči Rusku z jihu, čímž komplikuje možnost vyvoláníjaderné války silami NATO. Bez Turecka se nehnou proti Rusku aniv Ázerbájdžánu, Gruzii nebo Čečensku. Rovněž Kazachstán je ekonomickyzávislý na Číně a Turecku. Následky případné americké agrese proti Rusku protoponesou výhradně země EU a Ukrajina. Jenže i v zemích EU je nadšení propodporu americké agrese a jaderné války stále slabší. Nelze vyloučit, že vznikuvedené osy Moskva – Teherán – Ankara – (Peking) zachraňuje Evropu před třetísvětovou válkou! Ovšem nezachrání ji před americkým multikulturalismem,koloniální smlouvou TTIP, vlastními politiky, politickými neziskovkami akorektností a islámskou invazí. Těmto hrozbám se musíme postavit sami.

Situace je aktuálně zajímavá i z vojenského hlediska. Turecko zadalovýrobu 1 000 moderních tanků, Saúdská Arábie si objednala 800 americkýchtanků M1 Abrams. To je víc, než má dohromady celá EU. Dodávky ruské výzbrojeÍránu zhorší pozici amerického loďstva v tamním regionu. Je to velkášachovnice a ruskému mistru Putinovi jdou šachy evidentně dobře.

Německá armáda nedávno odprodala značné množství tanků Leopard II obchodnímspolečnostem. Aktuálně jich sto kupuje zpět, k válce proti Rusku. Kromětoho objednala 300 těžkých kolových obrněných transportérů Boxer. Polsko sinechalo v Německu modernizovat 125 svých tanků Leopard II. Po dlouhémobdobí bezpečnostního parazitování na NATO nakupují moderní výzbroj i státečkyv Pobaltí. Američané přisouvají do Evropy stovky tanků. Ve srovnánís uvedenými čísly je údajné ruské agresivní a nebezpečné zbrojení úplnálegrace. Ruský vojenský rozpočet je podle důvěryhodných britských zdrojů nižšínež v minulém roce.

Jak odborně nahlížíte na spekulace, že USA přesouvají své taktickéjaderné zbraně do Rumunska? Bylo by to po 50 letech. Když se podíváte na mapu,co by taková relokace všechno měnila?

Přesun jaderných bomb, byť zastaralých, pryč z Turecka jez hlediska USA logický. Zítra by mohly být v rukách Erdogana a Saúdů.Něco takového si nemůže přát žádný duševně zdravý Evropan. Američané majísamozřejmě s Tureckem a Saúdskou Arábií a jejich podporou islámskéhoterorismu mnoho společného, ale zároveň jim nevyhovuje silný a nezávislý spojenecobhajující vlastní zájmy.

Američané potřebují kolonie osídlené bezprávnými otroky bez vlasti a národa,které mohou vysávat, nikoli rovnoprávné spojence. Jejich přístup ke spojencůmje podobný německým nacistům a jejich vztahu k Ukrajincům za druhé světovéválky. S výjimkou nepočetných ukrajinských zrádců a zločinců typutakzvaných banderovců a dalších kreatur zvěrsky vraždících Rusy, Ukrajince,Čechy, Poláky i Židy se jim Ukrajinci hodili jen jako otrocké pracovní síly. Vsoučasnosti se plánuje taková transformace pro celou Evropu.

Americké jaderné zbraně z Turecka se sice přiblíží k evropské hraniciRuska, ale stále je zde ještě území Ukrajiny. Tyto bomby podle mého názorunehrají velkou roli z hlediska vojenského ohrožení Ruska americkým útokempod prapory NATO a EU a s heslem potřeby ochrany současných ukrajinskýcholigarchů a pohrobků banderovských fašistů. Zato by mohly tvořit dobrý cíl pronějakou ruskou raketu k potěšení Rumunů. Každopádně si je Američanénechtějí odvézt domů, protože plánují válku v Evropě a na účet Evropanů.

Zde bych opět připomněl ilegální americké sklady zbraní a munice ve Vyškověa Přáslavicích, k nimž se naše politická reprezentace stále nevyjadřuje.Abychom nakonec nějakou americkou bombu nenašli i tam. Ani mediální hvězdyz ČT24, které se zajímají o kdejaký samopal na Ukrajině, nevyvíjejí žádnouaktivitu v záležitosti ilegálních amerických skladů, stejně jakov případě našich podivných dodávek zbraní islámským teroristůmv Sýrii. Chybějí mi interpelace poslanců na ministra obrany a premiéra,případně mediální vystoupení ze strany politiků nemnohých vlasteneckých stranči dalších partají, jejichž vůdcové to o sobě pokrytecky vykládají.

Že by se ilegální americké sklady zbraní a munice na našem území zdály býtvšem českým politikům normální, ba přínosnou záležitostí? Nikdo z nichnechce bezpečnější Česko pro Čechy? Kdekdo z politiků vzpomíná na sovětskou„internacionální pomoc“ v srpnu 1968. Mnozí žvaní o něčem, co aninezažili, ale všichni zavírají oči před tou současnou americkou, která je ještěhorší, někteří po ní dokonce i volají. Přitom spoléhat se na cizí pomoc bylo aje vždy to nejhorší řešení.

V návalu světového dění a stovek stran textu, které se každý den hrnou,jsme se na tomto místě dopustili dezinterpretace studie Evropských hodnot, kdyžjsme uvedli, že ve své studii nařkly Ruskou federaci ze zneužívání našichčeských tajných služeb, čímž jsme mohli vzbudit dojem, že naše české tajnéslužby jsou infiltrovány těmi ruskými. Dlužno dodat, že Evropské hodnoty nictakového netvrdí. Tvrdí, že ruské tajné služby čile operují na českém území.Jak tedy toto tvrzení komentovat?

Rusko jako velmoc má logicky špiony všude. Jen jsem toho názoru, že ruskýmiagenty nejsou lidé jako prezident Zeman a další vlastenci, kteří chtějí jenmír, důstojnou perspektivní budoucnost s všesměrovou výhodnou přátelskoupolitikou pro tuto zemi a její občanskou většinu. Opravdoví ruští agenti se naveřejnosti neprojevují, ba mnohdy jsou to pravděpodobně halasní mediálníbojovníci proti Putinovi.
Udržení ruské rozvědky na našem území vydatně napomohl lustrační zákon, kterýse zaměřil na vybraný úzký zbytek nepohodlných spolupracovníků StB a Vojenskékontrarozvědky, zatímco většinu hodnotných spolupracovníků vedenou jakodůvěrníci, stejně jako příslušníky civilní rozvědky pominul. Zmizelo takzáměrně minimálně 80 % spolupracovníků předlistopadových českých,sovětských a východoněmeckých tajných služeb.

Kompromitující materiály důležitých spolupracovníků odstranili ministřiSacher a Ruml, kteří je zároveň předali do USA. O zbytek se postaral Ústav prostudium totalitních režimů, plný pravdoláskařů, který s těmito informacemiobchoduje, případně je účelově využívá k útokům na osoby nepohodlné zájmům USA,EU, naší protinárodní vlády a jimi podporovaných neziskovek. Tím zmizela zvědomí lidí a zájmů médií nejen ruská KGB (dnes FSB) a GRU, ale rovněžnejdůležitější předlistopadoví agenti a nomenklaturní kádry řízené StB, včetněřady disidentů. Stačí se podívat, kdo lustrační zákon prosadil a kdo jejpodporuje. Lustrační zákon je kouřová clona odvádějící a formující pozornostobčanů od reálného nebezpečí a zakrývající skutečnou rezidenturu FSB, stejnějako Bilderberg kryje zájmové skupiny reprezentující skutečnou moc.
Nejrozsáhlejší špionážní síť mají u nás nepochybně USA, včetně řady politiků,mediálních pracovníků a šéfů různých škol a neziskovek, které si platí buďpřímo, nebo přes různé nadace a multikulturní mírotvorce typu pana Söröse. Ztohoto hlediska má Rusko ještě co dohánět.

Co značí sobotní incident z Máchova jezera, kdy mladý, připitý,zdrogovaný Čech alžírského původu šermoval nožem a řval „Alláhu Akbar“? Co seto děje v hlavě mladého muže, který se jede bavit mezi mladé? Vyplouvá podvlivem alkoholu skrytá hrdost na muslimské atentátníky? Může to být tak, že iplně integrovaný a mírumilovný muslim je jistou částí své osobnosti vlastněhrdý na své násilnické soukmenovce?

Především to není Čech, ale Arab s českým občanstvím. To můžev současné EU získat kdokoli, aniž se o to nějak zaslouží, což je samo osobě velmi špatné. Čechem se evidentně necítí. Je to ukázkový dokladcivilizační úrovně, stejně jako schopnosti a ochoty integrace muslima doevropské společnosti, a to ve druhé generaci. Vystudoval za naše peníze, užívási našeho zdravotnictví a sociálního systému, žije v míru mezi civilizovanýmilidmi a odvděčuje se nepřátelstvím.

Mimochodem, jako muslim by neměl pít alkohol. Ten odstraňuje zábrany apřetvářku, stírá povrchní nátěr civilizace a na povrch vylézá primitivnípodstata agresivního muslima. Tu nejde změnit žádným školenímv neziskovkách za naše peníze. 

Jediným řešením je zbavovat takové osoby občanstvía vyhostit doživotně z naší země do jejich islámského ráje. Sice je tov rozporu s multikulturalismem nařízeným z USA a Bruselu avšemožnými dohodami OSN, ale naše občanská většina má právo žít bezpečně ve svézemi. Ostatně za celou dobu svojí existence pro nás americká firma OSN nicneudělala. Jen z nás saje peníze, podporuje přemnožení lidstva, nebráníamerickým vojenským agresím, vymýšlí zločinné podklady k protinárodníStrategii 2030 naší vlády a podporuje multikulturalismus. Náš vztah k OSNje třeba přehodnotit, stejně jako vztah k EU.

Založeno dne: 08/09/2016 11:32:40