Počet článků v archivu: 9
 
Náš vztah k válkám
Náčelník generálního štábu amerických ozbrojených sil začal vyhrožovat Rusku, Číně a globalistům zničující válkou!

A je to tady! Náčelník generálního štábu amerických ozbrojených sil vděsivém projevu začal vyhrožovat Rusku, Číně a globalistům zničující válkou!

Náčelník generálního štábuamerických vojsk gen. Mark Milley ve svém šokujícím projevu [1] ze včera zaútočil naRusko, Čínu, Írán a Severní Koreu dosud nejostřejším prohlášením, které kdy zaposledních několik dekád se ozvalo z amerického Pentagonu. Generál Milley vesvém projevu naprosto flagrantně vyhrožoval celému světu, že kdokoliv se pokusíohrozit současný americký styl života a kdokoliv bude odporovat Spojenýmstátům, toho americké ozbrojené síly domlátí takovým způsobem, jako ještě nikdypředtím. Generálův projev musel v Moskvě rozsvítit červená tlačítkapoplachu, protože takovéto ostré výroky z úst náčelníka amerických vojskpřicházela naposledy v 50. letech minulého století v dobách McCarthyismu.Americké neúspěchy v Sýrii, Rusy vybombardovaný americko-izraelský bunkr vAleppu [2] a ruské pozastavení likvidace plutonia taknyní přineslo nejostřejší reakci šéfa amerických generálů. Situace eskaluje.Někdo se tomu diví? Tohle má jasné parametry neodvratné konfrontace. Zásadníbody z jeho projevu jsou zachyceny ve videu nahoře, které jsme převzali od Infowarsa já jsem k němu vytvořil titulky.

Z projevu lze analyzovatněkolik poznatků a žádný z nich není dobrý. Američtí neocons už chápou, jaképrocesy probíhají v USA před volbami do Bílého domu. Už také vědí, jaké procesyprobíhají v Sýrii a na Blízkém východě. Chápou už dokonce i roli Číny jakonového koně globalistů. A američtí neocons už rozumí tomu, že cílem globalizaceje zchudnutí západní civilizace, ale především likvidace Spojených států,nejprve demograficky, poté ekonomicky a v poslední řadě i bezpečnostně. Kdyžgenerál Milley hovoří o způsobu života, že americká vojska domlátí každého, kdoby americký mocenský řád spotřeby Pax Americana chtěl ohrozit, tak tím jasněposílá odkaz nejen Rusku a Číně, ale hlavně globalistům.

Americká armáda je stát ve státě

Tady je dobré sipřipomenout, o čem jsem už několikrát také hovořil na rádiu. Američtí neoconsnebudou jen tak přihlížet tomu, jak globalisté likvidují moc USA nejen vzahraničí, ale jak likvidují samotné USA uvnitř. Neocons totiž ovládají celýamerický vojensko-průmyslový komplex. Globalistům se nepovedlo ho získat podsvoji kontrolu, americké zbrojní firmy nikdy nebyly globalizovány, ani přiobrovské hypoteční krizi v roce 2008. Spolu s tím globalisté nikdy nezískalikontrolu nad Pentagonem a jednotlivými ozbrojenými silami amerických vojsk.Barack Obama nikdy Pentagon nekontroloval a pozice prezidenta byla ze stranygenerálů vnímána jako něco cizorodého. Globalisté jsou si vědomi toho, žeUSA neovládají, protože neřídí jejich ozbrojené síly.Rusko chce prý vyhrátkonvenční válku v Evropě.

Na případnou izolaci USA setak nově můžeme v reflexi generálových slov dívat i tak, že američtí neoconshrozí rozpoutáním zničující jaderné války, pokud se globalisté pokusí oslabovatamerické pozice ve světě. A tady nastává opravdu nebezpečná situace, a tonení sranda. Před několika dny oznámil Vladimir Putin, že pozastavuje likvidacizásob plutonia (dohoda s USA z roku 2013), a to kvůli bezpečnostní situaci achování amerických vojsk, nejen v Sýrii. Barack Obama už evidentně nekontrolujeamerickou armádu, generálové vysílají výhrůžky Rusku a Obama mlčí. Generálové zPentagonu se mu utrhli z řetězu, jenže Obama je vlastně nikdy ani na řetězuneměl. To, co se děje teď, to jsou vyceněné zuby a vrčení amerických válečnýchpsů, nad nimiž černý páníček z Bílého domu už ztratil naprosto kontrolu.

Globalisté mají z americké neřízené armády obrovský strach

Jestli se něčeho globalistéopravdu bojí, tak to jsou jaderné zbraně a jejich použití. Jaderná válka byzničila celý koncept NWO, který by skončil v jaderném ohni. Spojené státy,které byly dlouhé dekády ozbrojenou pěstí globalistů, si najednou uvědomují, žejejich úloha má skončit a dokonce, že jejich úlohu má v budoucnu převzít novýsvětový policista, nová ozbrojená pěst globalistů, a to Čína. Všechno to, coprobíhá v USA, to jsou procesy, které vedou směrem od konceptu Pax Americanabuď k tezím globalismu, anebo izolacionismu. Myšlenky americké republikyzakladatelů USA byly založeny na tezích mohutného izolacionismu a současnésnahy o izolaci jsou jakýmsi návratem k původním USA, které ovšem se na světovémoci tehdy nijak nepodílely. To přišlo až mnohem později, když v USA se začalomohutně rozvíjet bankovnictví importované z Velké Británie a z Evropy. Tamzačal odklon USA od izolacionismu a cesta ke konceptu nadnárodních struktur.

Americká armáda v dnešnírežii Pentagonu není koncipována jako obranný útvar pro ochranu USA, ale jakoinvazní sbor pro operace na celé planetě. Desítka letadlových lodí a stovkyamerických základen po celém světě jsou toho jen důkazem. V tomto ohledu mámobrovský otazník nad tím, co je vlastně cílem Donalda Trumpa, který hovoří onutnosti posilování americké armády. Taktéž mám otazník nad tím, pročkandidaturu Trumpa podporuje drtivá většina generálů amerického Pentagonu?Jaký je k tomu důvod? Podle toho, co se ví o Hillary Clinton a její historii,by měli generálové volit hlavně Hillary, protože právě ona je spatřována jakojestřáb z obou kandidátů na prezidenta.

Za Trumpem i Hillary stojí podivní pánové s podobnými názory

Tyto souvislosti jasněukazují na to, že Hillary má své notičky od globalistů a generálové z Pentagonuto vědí, že Hillary nebude mít jen tak dovoleno, aby rozpoutala válku. Takžegenerálové se upínají k Donaldu Trumpovi. Velmi podivné jsou výroky obou viceprezidentskýchkandidátů, Tima Kainea a Mikea Pence. Při jejich debatě totiž zaznívalashoda v tom, že Rusko posiluje, že je třeba s tím něco dělat a vůbec mi jejichdebata nepřišla jako souboj teze vs. antiteze, ale jako přátelský anekonfliktní pokec u piva nad věcmi, na které mají oba stejné anebo podobnénázory. Nyní je tady zásadní otázka. Jestliže oba dva rozdílní kandidáti naprezidenta jako Trump a Clintonová si zvolili za své viceprezidenty pány, kteřímají naprosto stejné názory a liší se jen v kosmetických oblastech proklamací,ale jejich dogmatické teze jsou společné, potom opravdu hrozí, že celá volebníkampaň Trump vs. Clinton je jenom divadlo, ale za těmito kandidáty stojí lidé,kteří mají stejné cíle a stejné teze. A to jsou teze války, zbrojení akonfrontace s Ruskem.

Taková situace by potomúplně měnila souvislosti a znamenalo by to, že globalisté naprosto ztratilikontrolu nad vývojem situace v USA. Pokud oba kandidáty na prezidenta obklopujíporadci a viceprezidenti se stejnými tezemi, potom volba mezi Trumpem a Hillaryje pouze volbou iluzorní, protože výsledkem bude konfrontace a válka v Evropě ana Blízkém Východě. A to jde proti zájmům globalistů. Ano, Velká Británieodešla z EU, tím poklesl vliv USA na procesy v EU,  ale co se děje vEvropě? Victoria Nuland odletěla do Moskvy a začala tlačit na Kyjev, aby začalplnit dohody z Minsku. A to je de facto přiznání porážky USA v celé věciUkrajiny. Nulandová to vzala do Moskvy přes Brusel a notičky tak dostali izástupci v EU. Ostrý projev generála Milleyho je tak pouze důkazem toho, žeamerickým neoconům dochází, že jim už nezbývá nic jiného, než se opírat ojaderné zbraně a vyhrožovat na adresu Rusů, ale i globalistů, protože to je ztoho úplně cítit, když generál hovoří o ohrožení stylu amerického života. A ojeho likvidaci přesně globalizace v USA má být.

 

Založeno dne: 12/10/2016 12:03:25