Počet článků v archivu: 9
 
Náš vztah k válkám
Hlavné citácie Vladimíra Putina z plenárneho zasadnutia Valdajského medzinárodného diskusného klubu

Vážení  priatelia,  prosíme Vás  aby  ste  venovali  pozornosť tomuto  materiálu.

s  úctou
Veľvyslanectvo  Ruskej  federácie 
v  Slovenskej  republike

 

 

Jeden  z  prejavov  hrdinstva   obrana  civilizácie proti  pliage

Prezident  Ruska  Vladimir Putin  sa  vo  štvrtok,  18.  októbra  stretáva s  členmi  Valdajského klubu.  Účastníci  plenárneho zasadnutia  posúdia  s  hlavou  štátu  smerovanie  rozvoja Ruska  a  sveta  za  posledných 15.  rokov    to  je  aj  trvanie existencie  klubu  Valdaj. Portál  denníka  Izvestija sleduje  prezidentov  prejav online  a  zdieľa kľúčové  citácie.

O  tragédii  v  Kerči

„Taktiež,  zo  všeobecného pohľadu,  je  to  paradoxne  výsledok  globalizácie. V  sociálnych  sieťach, na  internete  vidíme, že  sa  tam  zrodili  ucelené komunity  [deštruktívne].  Všetko sa  začalo  známymi tragickými  udalosťami  v  USA.  Mladí  ľudia  s  nestabilnou  psychikou si  vymýšľajú  akýchsi falošných  hrdinov,  čo  znamená,  že  my  všetci, nielen  v  Rusku, ale  celosvetove,  zle  reagujeme  na  meniace  sa  podmienky  vo  svete.  To  znamená,  že  pre  mladých ľudí  nevytvárame  vyžadovaný, zaujímavý  a  užitočný kontent.  Oni  sa  chopili  tejto  náhrady  hrdinstva. To  vedie  k  tragédiám  tohto  druhu  (..  .)  Ale  hrdinstvo    miesto  v  našom  živote. A  jedným  z  jeho  prejavov je  obrana  civilizácie proti  pliage,  jednou z  ktorých  je  terorizmus.  "

O  boji  proti  terorizmu  po  Beslanu

„Či  sme  dosiahli výsledky,  ktoré  sme  chceli  dosiahnuť? Počnúc  tými  smutnými, tragickými  udalosťami,  ktorých svedkami  a  účastníkmi ktorých  sme  boli  v  polovici deväťdesiatych  rokov    na  začiatku dvoch  tisícich.  Áno,  samozrejme.  Pripomeňme si,  veľmi  rýchlo zabúdame  na  zlé.  Isteže,  chceme myslieť  len  na  dobré.

V  tom  čase  na  území  Ruska  popravde vyčíňala  občianska  vojna. Nebola  globálnej,  celonárodnej povahy,  ale  bol  to  priamy stret,  priama  vojna.

S  využitím  letectva, ťažkej  vojenskej  techniky atď.  S  veľkým počtom  zločineckých  gangov na  území  našej  krajiny,  ktoré  sa  podstatne doplňovali  bojovníkmi  z  teroristických  organizácií. "

O  boji  proti  terorizmu

„Účinne  odolávať  terorizmu, hovoril  som  o  tom  viackrát, a  to  aj  na  jubilejnom zasadnutí  v  New  Yorku,  sa    len  spoločne,  zjednotením úsilí.  Bohužiaľ,  v  plnom  zmysle slova  sa  nám  zatiaľ  nedarí dosiahnuť  takú  súčinnosť. Existujú  niektoré  prvky  spolupráce,  ale  nestačia  (...)  Celkove  sme  doteraz  náležite nezjednotili  naše  úsilie, je  možné  tak  urobiť  na  základe  dobre  známych  noriem medzinárodného  práva  a  príslušných  rozhodnutí OSN“.

O  dôležitosti  sporov

„Tam,  kde  existuje len  jediný  takzvaný správny  názor,  nie  je  priestor na  diskusiu.  Pravda sa  však  rodí  najmä  pri  porovnávaní  rôznych stanovísk  k  tomu  resp.  inému  javu“.

O  geopolitickom  napätí

„Dovolím  si  „bradatý“ vtip:

-  Ako  vypínaš? 

-  Ja  sa  nezaťažujem. 

To  isté  platí  pre  napätie v  medzinárodných  záležitostiach.  Nikoho nezaťažujeme,  nevytvárame  žiadne problémy.  To  predsa nás  obviňujú  z  čohosi,  a  to  s  vysokou  mierou pravdepodobnosti:  urobili  sme  to  a  to,    niekde sme  tak  a  tak  zasiahli ...  A  nikto  nepovažuje  za  nutné  predložiť nejaké  dôkazy.  (...)    som  opakovane  hovoril -  je  to  výsledok  vnútropolitického  boja  v  západnom svete.  Niekomu  sa  zazdalo,  že  veľmi  vhodným nástrojom  (...)  je  rozohrávanie  protiruskej karty.  To  je  škodlivé  pre  všetkých“. 

O  operáciách  v  Sýrii

„Na  tomto  území  sme  zasadili obrovský  úder  teroristom, veľké  množstvo  ich  bolo  zničených, niektorí  z  nich  sa  vzdali tejto  činnosti,  jednoducho zložili  zbrane,  rozčarovali sa  z  princípov, ktoré  považovali  za  správne.  (...)  Po  druhé, nie  menej  dôležité, zachovali  sme  sýrsku štátnosť  a  v  tomto  zmysle stabilizovali  situáciu  v  regióne“.

O  záväzkoch  Turecka v  Idlib

„Zatiaľ  nesplnili,  ale  usilovne  pracujú. Vidíme  to.  [V  Idlib]  nie  je  všetko tak  jednoduché,  naopak -  všetko  je  zložité.  Zatiaľ neboli  všetky  ťažké  zbrane  odsunuté, nie  všetci  príslušníci militantných  teroristických  organizácií ISIL  a  Jabhat an-Nusra  (obidve    v  Ruskej federácii  zakázané)  odišli, ale  tureckí  partneri robia  všetko  možné  pre  splnenie svojich  záväzkov“.

A  znova  o  Donaldovi  Trumpovi

„Podľa  môjho  názoru súčasný  prezident  (USA)  predsa  len    žičlivý postoj  k  stabilizácii a  urovnaniu  rusko-amerických  vzťahov. Nuž,  uvidíme,  ako  bude  ďalej, v  každom  prípade sme  každú  chvíľu k  tomu  pripravení (...).

Boli  naše  stretnutia s  Trumpom  škodlivé alebo  užitočné?  Skôr  si  myslím, že  napriek  pokusu diskreditovať  tieto  stretnutia boli  viac  pozitívnejšie,  ako  negatívne.

Vidíme,  čo  sa  tam  deje.  Je  lepšie komunikovať  a  vzájomne kontaktovať  než,  prepáčte mi  mauvais  ton,  štekať  na  seba  a  škriepiť  sa  donekonečna“. 

O  vedúcom  postavení vo  výrobe  hypersonických  zbraní

„Je  nesporné,  a  je  to  zjavný  fakt,  a  odborníci to  chápu  a  uvedomujú  si,  že  sme  predbehli  všetkých našich  takpovediac  partnerov a  konkurentov  v  tejto  oblasti. Nikto  zatiaľ  nemá  takú  precíznu hypersonickú  zbraň.  Niektorí plánujú  otestovať  ju  za  jeden  a  pol    dva  roky,  a  my  ju    máme  vo  výzbroji armády.  Je  to  vysoko  technologická moderná  zbraň,  v  tomto  zmysle sme  si  istí“.

O  „jaskynnom“  nacionalizme

„Tejto  téme  by  sme  mali  vždy  venovať zvýšený  záujem  -  našej  národnej identite.  To  je  to,  čo  nás  robí  tým,  kým  sme.  Je  to  naša  kultúra,  naša  história.  Na  území  Ruskej federácie  žije  160.  etník.  Prečo  by  sme  sa  mali  rozplynúť?  Ceníme si  to.  Musíme posilňovať  svoju  identitu. (...).

A  ak  budeme vytŕčať  dopredu  „jaskynný“ nacionalizmus,  hádzať  blato  na  predstaviteľov  iných  etnických  skupín, zničíme  krajinu,  o  čo  nemá  záujem  ruský  národ  .

A  ja  chcem, aby  sa  Rusko  zachovalo,  a  to  aj  v  záujme ruského  národa.  V  tomto  zmysle som  aj  povedal, že  som  tým  najsprávnejším,  som  aj  ja  tým  pravým nacionalistom.  Ale  to  nie  je  „jaskynný“  nacionalizmus,  hlúpy  a  nasprostastý, ktorý  smeruje  náš  štát  k  zrúteniu    v  tom  je  ten  rozdiel“.

 

O  potenciálnych  agresoroch

„V  našej  koncepcii  neplánujeme použiť  jadrové  zbrane na  preventívny  útok.  Našou  koncepciou je  odpoveď  na  cudzí  útok.  Tým,  čo  sa  v  tom  vyznajú, netreba  hovoriť,  čo  to  znamená, pre  nezasvätených  ešte  raz  vysvetlím: to  znamená,  že  sme  pripravení a  použijeme  jadrové zbrane  iba  vtedy, keď  sa  presvedčíme, že  niekto,  nejaký potenciálny  agresor,  útočí  na  Rusko, na  naše  územie.“.

Agresor  musí  vedieť,  že  nevyhnutne  bude  nasledovať  odveta, že  bude  zničený. My  sa  ako  obete  agresie, ako  mučeníci,  dostaneme do  raja,  a  oni  jednoducho skapú,  pretože  ani  nestihnú  oľutovať svoje  hriechy.

O  zodpovednosti  za  spoluobčanov

„Ak  si  sa  podujal na  nejakú  prácu, treba  si  dopredu uvedomiť,  s  čím  je  spojená. A  ak  si  sa    do  toho  pustil,  musíš  konať  svedomito, nie  ledabolo,  nie  nezodpovedne.  Treba  posúdiť  všetky riziká  a  konať. Ale  potom    neslobodno  pomýšľať na  vlastné  prežitie. To  je  veľmi  dôležité,  najmä  pre  ľudí,  ktorí  nesú  bremeno  zodpovednosti za  ostatných,  za  milióny  spoluobčanov.“

O  najlepších  metódach riadenia

„[Strach]    je  zlý  spôsob  riadenia, lebo  je  veľmi  nespoľahlivý.

Najlepší  spôsob  riadenia spočíva  v  tom,  že  treba  vychádzať  z  kontaktu  so  spoločnosťou    dáva  to  istotu  aj  motiváciu,  pozitívnu, kladnú  motiváciu.

  potrební ľudia,  s  ktorými si  v  spojení, s  ktorými  komunikuješ, treba,  aby  išlo  o  spoločnú prácu.  Neslobodno  pripustiť, aby  sa  tí,  čo  rozhodujú, separovali  od  tých,  čo  majú  niečo  realizovať. Všetci  musia  byť  spolurealizátormi“.

O  iniciátoroch  sankcií a  obchodných  vojen

„Prečo  hovorím o  tom,  že  počasie  je  premenlivé  a  vietor  raz  prestane?  Ide  o  to,  že  tí,  čo  tento  vietor  spôsobujú, musia  sami  znášať jeho  nepriaznivé  dôsledky (...).  Myslím  si,  že  netreba okamžite  reagovať  na  niektoré  veci,  ktoré  môžu  nejako  vyhrotiť situáciu,  ale  je  nepochybné,  že  treba  vždy  reagovať  na  ochranu  svojich záujmov.  Toto  aj  robíme,  tak  Čína  [proti obchodnej  vojne],  ako  aj  Rusko  [proti  sankciám]».

O  mierovej  zmluve s  Japonskom

„Povedal  som  [premiérovi  Šinzóvi Abemu],  že  ak  teraz  podpíšeme  mierovú zmluvu  bez  toho,  aby  sme  vyriešili  spornú otázku  okolo  [Kurilských] ostrovov,  neznamená  to,  že  ju  nebudeme  riešiť v  budúcnosti,  že  ju  vyhodíme na  smetisko  dejín  a  pôjdeme ďalej,  akoby  sa  nechumelilo.  (...)  On    na  to  svoj  názor. Keď  sme  spolu  išli  na  juniorský  turnaj v  džude  (počas samitu    pozn.  Izvestija),  tak  sme    v  neformálnej atmosfére  pokračovali  v  tejto  debate, a  on  povedal, že  pre  Japonsko je  takéto  riešenie neprijateľné,  že  najprv musíme  zásadne  vyriešiť územné  otázky  a    potom  hovoriť  o  mierovej  zmluve. Áno,    sa  to  urobiť aj  tak,  ale  veď  takto    70  rokov  prešľapujeme na  jednom  mieste.“

O  konkurencieschopnosti  výrobcov RF

„Musíme  byť  schopní  čeliť  konkurencii.  Nеdá  sa  donekonečna stavať  na  tom,  že  sa  budeme  utískať, hlava-nehlava  brať  a  nemeniť,  vytvárať výnimočné  podmienky  na  vnútornom  trhu  [v  atmosfére sankcií].  Lebo  ak  to  urobíme, v  konečnom  dôsledku sa  vaša  kvalita bude  zhoršovať.  To  sa  týka  nielen  syra,  ale  úplne  všetkých  poľnohospodárskych  výrobkov, a  nielen  poľnohospodárskych.“

Čo  sa  týka  syra,  sankcií a  ich  následkov v  prípade,  ak  budú  zrušené: po  prvé  zatiaľ nebadáme,  že  by  sa  ich  chystali  zrušiť, takže  môžete  pokojne spávať.  A  po  druhé,  čím  dlhšie  to  trvá,  tým  menej  šancí  na  návrat majú  tí,  čo  odišli  z  nášho  trhu. 

O  vplyve  na  Irán  v  Sýrii

„To  nie  je  náš  problém,  aby  sme  prehovárali Irán  na  odchod z  územia  Sýrie. Tak  Sýria,  ako  aj  Irán    suverénne štáty,  len  od  nich  záleží, ako  si  budú  budovať  vzájomné vzťahy.  (...)  My  zastávame  stanovisko, že  po  vyriešení celého  radu  podobných otázok  a  teda  aj  po  definitívnom  víťazstve nad  teroristami  by  mali  všetky cudzie  vojská  z  územia  Sýrskej arabskej  republiky  odísť“.

O  situácii  na  Kórejskom  polostrove

„Celkove  sa  situácia  na  Kórejskom  polostrove vyvíja  pozitívne.  Všetci vidíme,  že  vojna    bola  na  spadnutie, zatiaľ  čo  teraz  je    na  obzore mier.  Mali  sme  možnosť  počuť, že  sa  pripravuje stretnutie  medzi  prezidentom Trumpom  a  Kim  Čong-unom.  Dúfam, že  k  nemu  naozaj  dôjde. (...)
Akú  pozitívnu  úlohu  by  mohlo  zohrať  Rusko  v  tomto? Pozitívna  úloha  Ruska  by  mohla  spočívať  v  tom,  že  by  sme  mohli  realizovať tie  trojstranné  plány, o  ktorých  sme    veľakrát hovorili:  prepojenie  železnice Južná  Kórea  -  Severná  [Kórea]   Rusko,  energetické mosty,  potrubné  trasy  z  Ruska  cez  Severnú Kóreu  a  Južnú  vrátane  plynovodov, určité  spoločné  podniky.“

O  vražde  novinára Džamála  Chášakdžího

„Pokiaľ  je  mi  známe, zmiznutý  novinár,  o  ktorom  hovoríte, žil  v  Spojených štátoch.  Nie  v  Rusku,  ale  v  USA,  a  v  tomto  zmysle prirodzene  USA  nesú  istú  zodpovednosť za  to,  čo  sa  s  ním  stalo. Je  to  pochopiteľné, pretože  si  za  krajinu  svojho azylu  zvolil  práve  Spojené  štáty. (...)  Čo  sa  tam  reálne odohralo,  nevieme.  Z  tohto  dôvodu načo  by  sme  podnikali  nejaké kroky  zamerané  na  zhoršenie  našich vzťahov  (so  Saudskou Arábiou,  ktorú  obviňujú z  účasti  na  vražde  novinára,  pozn.  Izvestija),  ak  nevieme  dobre, čo  sa  deje.  Ale  ak  niekto  vie  a  myslí  si,  že  došlo  k  vražde,  tak  dúfam,  že  bud&uacu  te;  predložené  nejaké dôkazy.“

O  eliminovaní  dolára

„Rusko  pôjde  cestou  depolarizácie ekonomiky,  nie  však  za  účelom podkopania  uvedenej  meny,  ale  kvôli  vlastnej  bezpečnosti. (...)  Volatilita  národných mien  na  rozvojových trhoch  je  veľmi  veľká    tento  proces je  nevyhnutný,  ale  vytvárajú  sa  isté  nástroje, ktoré  túto  volatilitu zmenšujú.  V  rámci  BRICS  bol  napríklad  vytvorený fond  na  podporu národných  mien,  bola  založená  spoločná banka.  (...)  Nebudem zachádzať  do  podrobností, ale  s  niektorými krajinami    máme  určitý  inštrumentár, ako  postupovať,  aby  sme  sa  vyhli  týmto  rizikám.“

O  genetických  výskumoch USA  v  Gruzínsku

„Nebudem  hodnotiť, nakoľko    tie  informácie  vierohodné... Takýto  výskum,  ak  naozaj  prebieha, je  veľmi  nebezpečný a  súvisí  s  najnovšími  úspechmi na  poli  genetiky. O  čo  ide?  O  to,  že  sa  hľadajú  také  prostriedky,  ktoré  môžu  selektívne ovplyvňovať  človeka  v  závislosti  od  jeho  príslušnosti k  určitému  etniku.“

O  dôchodkovej  reforme

„Vláda  realizuje rad  potrebných,  nepríjemných ale  nevyhnutných  opatrení spojených  s  dôchodkovou legislatívou,  so  zmenou dôchodkového  veku.  Vo  všetkých  štátoch je  to  rovnaké. Komu  by  sa  to  páčilo? Veľmi  dobre  chápem tých,  čo    nespokojní.  Ale  ak  nezmeníme dôchodkovú  legislatívu  dnes,  v  každom prípade  ju  bude  treba  zmeniť zajtra  alebo  pozajtra.“

Viete,  v  čom  však  spočíva špecifikum  Ruska?  Naši  ľudia    múdri.  Nepáči sa  im  to,  ale  každý  normálny  človek chápe,  že  štát  k  tomuto kroku  pristúpiť  musí.

O  kľúčovom  míľniku problémov  Blízkeho  Východu

„V  jadre  všetkých  problémov Blízkeho  Východu  hrá  kľúčovú  úlohu  faktor  palestínsko-izraelského  urovnania. Nech  pozeráme  na  Blízky  Východ z  ktorejkoľvek  strany, v  konečnom  dôsledku vždy  dospejeme  k  tomuto.  Preto  treba  urobiť všetko  pre  to,  aby  bol  tento  problém rozuzlený,  aby  boli  priame  kontakty medzi  Izraelom  a  Palestínou,  aby  sa  obnovili mnohostranné  snahy  o  vyriešenie  tejto  celé  desaťročia trvajúcej  krízy.“

O  vzťahu  k  Rusku

„Môj  predchádzajúci  život  a  práca  boli  viac-menej spojené  so  zahraničným pôsobením.  Takmer  20  rokov  som  pracoval  v  spravodajských  službách. Preto  som  Rusko  samozrejme  nepoznal   tak  dobre. Keď  som  prišiel do  Moskvy  a  začal  pracovať na  federálnej  úrovni, uvidel  som,  aká  je  to  hlboká  a  mohutná  krajina, (...)  na  vlastné oči  som  sa  presvedčil  o  sile  a  múdrosti  ruského ľudu.  A  v  tejto  súvislosti bez  zveličovania  hovorím, že  moja  láska  k  Rusku  mnohonásobne  vzrástla.“

 

Založeno dne: 22/10/2018 09:48:18