Počet článků v archivu: 9
 
Náš vztah k válkám
Eurogendfor

EUROGENDFOR 

SOUKROMÁ ARMÁDA  MOCENSKÝCH  ELIT  (EGF)

Eurogendfor  je  armáda  rychlého nasazení,  která    potlačit  povstání v  krizových  oblastech. Tato  jednotka    všechny  pravomoci učinit  a  zrealizovat,    co  bude  chtít. Zabíjení  lidí  je  stanoveno  zákonem. Eurogendfor  je  tedy  armáda,  která  se  nemusí v  žádné  evropské zemi  podrobovat  právním předpisům    které  země.     

Evropská  policejní síla  neexistuje  dlouho. Byla  navržena  teprve v  roce  2003  francouzskou  stranou.   První  cvičení  se  uskutečnilo  v  roce  2005  a  v  roce  2006  byla  tato  armáda  již  tzv.  zavedena.  Od   doby  existuje tato  polovojenská  tajná  síla.         

Takzvaná  EGF  je  směsice policie,  tajné  služby a  armády.  EGF  slouží  podle  své  zakládající smlouvy  Evropské  komisi k  potlačení  povstání. EU  legitimizuje  vznik  takové  síly.       

Co  EGF  vlastně je?  To  je  sotva  komu  známo.  Málokdo ví,  že  byla  uzavřena  tajná  dohoda  za  zavřenými  dveřmi, kdy  byla  sestavena speciální  jednotka,  jejíž  velitelská  struktura je  umístěna  v  italském  městě  Vicenza.  Tato speciální  jednotka    několik  tisíc  mužů  a    být  nasazována  proti  povstáním  v  zemích  Evropské unie  mimo  rozhodovací pravomoci  příslušných  vl&a acute;d  těchto  zemí.  To  vše  bylo  zrealizováno,  zcela  tiše  a  potají,  jakoby mimochodem  -  před  lety  -  ale  cíleně a  rychle.  Bohužel s  rakouským  souhlasem.   

EGF  je  prostě a  jednoduše  přiznáním, že  se  instituce EU  bojí  národů a  jsou  odhodlané vojensky  a  policejně zakročit.  Je  to  polovojenská  jednotka -    evropská  policejní jednotka.  EGF  může  zasáhnout  vojensky a  policejně  proti  lidem,  kteří  si  politiku EU    nechtějí nechat  líbit.  EGF  je  přiznáním hroutící  se  Evropské unie,  a  proto  je  jeí  existence  držena v  tajnosti.

O  EGF  se  vůbec  neinformuje. Téma    EGF  nebylo nikdy  nikde  diskutováno a  vytvářelo  se  v  tajnosti. EGF  je  ale  latentní  hrozbou občanské  svobody 

Evropská  komise uvedla  před  několika lety  na  žádost jednoho  poslance,  že  EFG  není  institucí,  a  proto  nebyly zveřejněny  žádné  dokumenty. To  je  však  drzost.  Musíme ji  financovat.  Pokud  se předstírá,  jako  že  to  není  součástí EU,  nebo  že  to  s    nemá  nic  společného, je  to  jasná  nestydatá  lež!  a  ten,   kdo    zapotřebí lhát,  kdo  musí  tajně  vytvářet dokumenty,  a  musí  potají  vytvářet policejní  jednotku,  ten    špatné svědomí  před  svým  vlastním  obyvatelstvem.  A  to  ve  skutečnosti  ukazuje, jak  tato  elitní evrop  sk&aacut  e;  třída,  nová  oligarchie,  skutečně smýšlí  o  národech. 

Ale  co  kdyby  se  to  všechno obrátilo?  Co  kdyby  se  lidé  sjednotili  a  postavili  se  proti  vládě? Co  kdyby  se  nejednalo  jen  o  demonstrace, ale  o  skutečnou vzpouru?  Co  kdyby  se  policie připojila  k  obyvatelstvu, protože  nakonec  policisté jsou  jen  občané   které  konkrétní země?  Pokud  by  lidé  měli  dost  rozhodování, která  se  jim  sypou  hlavu  a  pokud  by  došlo  ke  vzpouře, tak  co  může  udělat  stát,  pokud  není  schopen  zastavit nepokoje  svou  výkonnou mocí?  Od  samého začátku  byly  tyto  myšlenky  strašákem pro  vládnoucí  elitu  při  zakládání E  U.    Populace EU,  která  nesouhlasí s  rozhodnutími  EU,  to  se  nemůže  povolit! K  uskutečnění  svých  nařízení  disponuje EU  celou  řadou  zvláštních  práv,  která  by  se  občanům EU  nemusela  líbit,  a  proto  jsou  úkoly  EFG  jsou  jasně  definovány.

Eurogendfor  (EGF):
-   pokrýt  všechny  možné  typy  krizového řízení
-   nahradit  nebo  posílit místní  policii
-   zasáhnout  spolu  s  armádou  v  krizi
-   převzít  úkoly  tajné  služby
-  může nařídit  a  prosadit jakékoli  opatření  nezbytné k  plnění  svého  mandátu
Patří  sem:
-  konfiskace  domů  a  majetku
-  zatčení  a  odnětí  svobody
-  nařízení  zákazu vycházení  (stanného  práva)
-  zákaz demonstrací
  a  zabíjení občanů  EU!!!!

Zabíjení občanů  EU  samozřejmě není  povinností  EFG,  ale  je  to  opatření, které  by  mohlo  být  nezbytné k  plnění  jejího poslání,  pro  které    oprávnění. Vzhledem  k  tomu,  že  hlavním úkolem  v  rámci  EU  bude  potlačení  nepokojů, pak  je  pravděpodobné,  že  toto  právo  bude  uplatněno. Právo  EGF  zabíjet čerpá  z  Úmluvy EU  o  lidských právech! 

Připomínáme,  že  Úmluva  o  lidských  právech nebyla  do  Lisabonské smlouvy  zahrnuta,  ale  v  Lisabonské smlouvě  bylo  stanoveno, že  tato  Úmluva o  lidských  právech je  závazná  pro  všechny  členské státy  EU.
Podívejme  se  na  článek  2  Úmluvy  o  lidských  právech EU.  Článek  2  upravuje  právo  na  život. 

 

Článek  2  -  Právo  na  život

1.  Právo  každého  na  život  je  chráněno  zákonem. Nikdo  nesmí  být  úmyslně  zbaven života  kromě  výkonu soudem  uloženého  trestu následujícího  po  uznání viny  za  spáchání trestného  činu,  pro  který  zákon  ukládá  tento  trest.

2.  Zbavení života  se  nebude považovat  za  způsobené v  rozporu  s  tímto  článkem, jestliže  bude  vyplývat z  použití  síly,  které  není  víc  než  zcela  nezbytné, při:

a)  obraně každé  osoby  proti  nezákonnému  násilí;

b)  provádění zákonného  zatčení  nebo  zabránění  útěku  osoby  zákonně zadržené;

c)  zákonně uskutečněné  akci  za  účelem  potlačení nepokojů  nebo  vzpoury.

  Mnozí    jsou jistě  při  čtení  úmluvy  velmi  překvapeni!  Neznamená to  totiž  nic  jiného,  než  že  pokud  vyzýváme  ke  vzpouře  nebo  vyvoláme  vzpouru, která  by  měla  sloužit  ke  svržení  vlády, pak  můžeme  být  zabiti!

 

Přeložila Mgr.  Milena  Míčová, místopředsedkyně  ANS

VIDEO  ZDE:

https://www.youtube.com/watch?v=laNjSK9uVyY&feature=youtu.be+Vatikan+befahl+Migrantenflutung+und+Islamisierung+Europas%3A+Papst+Franziskus+und+sein+21-Punkte-Plan&fbclid=IwAR0FiPSRvAhtbn9ZEJ3XuLrd1SgsRHO9xMgj06-td4ZnKLHSWalyKl6YKEE

 

Založeno dne: 20/02/2019 16:12:08