Počet článků v archivu: 9
 
Náš vztah k válkám
Rozhovor s Burešem

 

Kdo seje vítr….

HN.Současnýsvět není v pořádku, i když nám mainstreamová média tvrdí leckdy opak.Myslíte, že se mýlím?

Opravdu. Současný vývoj ve světě směřujek dalšímu rozšiřování nedůvěry, nejistoty a chaosu v mezinárodních vztazích a zejménapak v otázkách zachování světového míru. Mám na mysli Spojenými státy ohlášenénavyšování výdajů na vývoj modernizaci a výrobu jaderných zbraní nové generace,vybudování nového druhu vojska – kosmické vojsko a v neposlední řadě vypovězenísmlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu mezi Spojenými státy aSovětským svazem (zkráceně INF, z Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)…

HN.Moment,zarazím vás. Omlouvám se. O tomto vypovězení jsme psali už vícekrát. Ale jaktomu má „obyčejný“ člověk rozumět?

Tak tedy od začátku INF tj- Smlouva olikvidaci raket středního a krátkého doletu - byla podepsána 8.prosince 1987 vBílém domě americkým prezidentem Ronaldem Reaganem a Michailem Gorbačovem,generálním tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu. aoběma signatáři definitivně ratifikována 1. června 1988.

Bylo to období, kdy soupeření obou blokův bipolárně rozděleném světě nabývalo na intenzitě. Stupňovalo se mezinárodnínapětí, závody ve zbrojení. Rozmisťovaly se nové zbraňové systému i na územíspojenců, zejména v rámci NATO, ale také se připravovala odvetná opatřeníVaršavské smlouvy. Obě mocnosti se v dokumentu zavázaly ke zničení balistickýchraket a střel s plochou dráhou letu určených k vypuštění ze země s doletem od500 do 5500 kilometrů. Spolu s nimi měla být zlikvidována rovněž odpalovacízařízení a související infrastruktura ( netýkalo se systémů umístěných nanámořních plavidlech). Smluvní strany se zavázaly i k umožnění vzájemnýchkontrol naplňování dojednaných podmínek. Lhůta na demontáž raket krátkéhodoletu byla stanovena na 18 měsíců a raket středního doletu na tři roky.Smlouva povolila vzájemné inspekce, vedla proto i k navození důvěry. ZatímcoSSSR zahájil likvidaci raket 22. července 1988, USA zlikvidovaly první raketu8. září téhož roku. Celkem bylo zlikvidováno 2692 raket krátkého a středníhodoletu, z toho bylo 1846 sovětských a 846 Spojených států.

HN.ToSovětský svaz zlikvidoval opravdu víc těchto raket?

Ano. Řada odborníků se dokonce shoduje vjednom: Smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu je jediná, kterápřežila až do 21 století. Její případný konec zvýší ovšem riziko konfliktu.

Loni v říjnu prezident USA Donald Trumpoznámil záměr smlouvu vypovědět s odůvodněním porušování smlouvy Ruskem , jakonástupnického státu po rozpadu SSSR, Jaký paradox. Podle známého tvrzení –„zloděj křičí, chyťte zloděje.“ Jak je shora uvedeno SSSR plnil smlouvupoctivě, včetně odsunu 122 raketové brigády z ČSSR. Mimoto v únoru 1991 bylarozpuštěna .Varšavská smlouva . Rusko jako nástupnický stát po SSSR nemá vEvropě žádné vojenské jednotky ani základny mimo své území na rozdíl od USA,jejichž vojenské jednotky a základny jsou rozmístěny téměř ve 4/5 evropskýchstátů. Převážná část těchto nových základen a jednotek armády USA v Evropě bylana svá místa rozmístěna po uzavření smlouvy INF do současné doby. Z uvedenéhovyplývá, že nebylo dosaženo cíle uzavření smlouvy tj. odstranění napětí ahrozby války v Evropě, vyloučit nukleární hrozbu, vytvořit podmínky pro mírovýrozvoj a spolupráci v Evropě - nebylo dosaženo požadované a nutné strategickérovnováhy mezi velmocemi. Naopak bezpečnostní situace Evropy je na daleko horšíúrovni, než byla před uzavřením smlouvy INF.

HN.Tonikdo nevaroval před dopady zániku smlouvy?

Ale varoval. Dokonce také generálnítajemník OSN António Guterres. „Světztrácí neocenitelnou brzdu jaderné války,“ to jsou jeho slova. Smlouva INFbyla podle něj mezníkem, který Evropě zajistil stabilitu a vedl ke koncistudené války. Rusko a USA by se měly vyhnout destabilizačním krokům adohodnout se na nové odzbrojovací smlouvě.

Třicet dva let měla Evropa a svět na to,aby byla upevněna křehká stabilita a rozšířena spolupráce mezi dosudsoupeřícími bloky. Tento čas však byl převážně ze strany Spojených států využitk rozšíření a upevnění své dominance ne jen v Evropě. Počátek platnosti smlouvyaž do pádu Berlínské zdi a počátku rozhovorů o sjednocení Německa vypadalnadějně. Na počátku února 1990 americké vedení učinilo SSSR nabídku Ze záznamujednání v Moskvě z 9. února vyplývá, že tehdejší ministr zahraničí USA JamesBaker naznačil, že výměnou za spolupráci ohledně Německa – sjednocení aspolečné budování „Nového Německa“ mohou Spojené státy "napevnogarantovat", že NATO se nerozroste o "jediný. palec na východ".Již od října 1990 američtí politici zvažovali, zda a kdy signalizovat novýmdemokraciím ve východní Evropě připravenost NATO nabídnout jim budoucíčlenství. v roce 1994, po rozpadu Sovětského svazu rozhodl o  rozšíření NATO tehdejší americký prezidentBill Clinton. Proti tomuto kroku protestoval například autor „dlouhéhotelegramu“ a jeden z nejznámějších amerických diplomatů George Kennan. Prvnírozšíření NATO tak proběhlo v březnu 1999, kdy se jeho součástí stala i Českárepublika. Expert na mezinárodní vztahy Joshua R. Itzkowitz Shifrinson, kterýpřednáší na texaské A&M University se k tomuto kroku vyjádřil. Tvrdí,že Spojené státy nedodržely slib, že NATO nebude expandovat do východní Evropy,tedy dohodu učiněnou během vyjednávání v roce 1990 mezi Západem a Sovětskýmsvazem o sjednocení Německa. Dodal dokonce již tehdy, že dle tohoto pohledu jeRusko nuceno v rámci sebeobrany zastavit marš Severoatlantické aliance na východ. Soudí, že evropskástabilita by měla záviset také na západní ochotě ujistit Rusko o mezích NATO,nejen na odstrašování ruského jednání. A to ještě nebylo Rusko obklíčeno ozbrojenýmisilami USA a nemělo u svých hranic rakety USA.

HN.Jenžegenerální tajemník NATO prohlásil, že dohoda zaniká kvůli nějakému modernějšímuruskému systému. Co je na tom pravdy?

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg skutečně prohlásil,že „Dnes dohoda zaniká, protože Rusko rozmístilo raketový systém SSC-8. Novéruské rakety jsou jaderné, mobilní a těžko zjistitelné. Mohou zasáhnoutevropská města během několika minut od varování a snižují hranici pro použitíjaderných zbraních v ozbrojených konfliktech,“

Jde však o další mlžení, o novou kouřovou clonu a o nestydatoulež, která má zakrýt destruktivní činnost Spojených státu směřující celých 32roků k získání strategické dominance v Evropě. Jsou snad cizími vojsky azákladnami obklíčeny Spojené státy?

HN.Co na toRusko?

Ocituji Prohlášení prezidenta RF Vladimíra Putina: „Nemáme zájem o konfrontaci a žádnounechceme. A zcela nejmíň ze všeho s takovou světovou velmocí, jakou jsou USA.Ale zdá se, že naši partneři nezaznamenali, jak rychle se svět mění a kamsměřuje. Pokračují v jejich destruktivní a zjevně chybné politice.“

A pokud jde o rozmístění amerických raket zakázanýchpodle smlouvy INF v Evropě, dodal: „Vtakovém případě budeme nuceni, a to chci zdůraznit, nuceni přijmout jakreciproční, tak asymetrická opatření.“

A ještě jeden citát z onoho Prohlášení: „Rusko bude nuceno vytvořit a rozmístittypy zbraní, které mohou být použity nejen s ohledem na ta místa, odkud přímáhrozba směrem k nám pochází, ale také s ohledem na ta území, kde jsou umístěnarozhodovací centra pro použití raketových systémů, které nás ohrožují... Ruskonemá v úmyslu, a to je důležité a záměrně to opakuji, Rusko nemá v úmysluudělat první krok v rozmístění takových raket v Evropě."

Konec smlouvy INF znamená, že mezi Ruskem a USAzůstává v platnosti už jen jedna odzbrojovací dohoda, smlouva START ostrategických útočných zbraních. Vypršet má za dva roky a z hlediskasoučasné mezinárodní situace zejména přístupu USA k tomuto problému jejídalší osud je nejistý. USA mají především zájem o znovuzískání a upevněníhegemonie nad kontrolou světového dění a to bezkonkurenčně a za jakoukolivcenu.

HN A to senedá již opravdu nic dělat ?? nebo je možno hrozbu války odvrátit??

Především siuvědomit,že Spojené státy nejsou Amerika, ale jen menší částí Americkéhokontinentu.Žádný z prezidentů USA nebyl a ani Donald Tramp není „Americkýprezident,“( jak je podlézavými zdělovadly uváděn),alejen president této ,menší části kontinentu, která se všemi prostředky snažínaplnit úkol tzv. Obranné strategie USA, t,j,nastolit „ americký“ způsob životaa „ jejich hodnoty“ na celém světě. Při tom dělá nejen dobré ( menší část),aletaké velmi špatné věci. Je třeba zastavit ty, kteří v touze po získánívlády nad světem jsou schopny a již připravují zkázu Evropy, na jejímž území byse odehrála tato apokalypsa. Je nutné aby se všechny mírové a protiválečné ,aletaké humanitární síly spojily, netříštily své síly ve stále rostoucím množstvírůzných spolků a organizací a postupovaly koordinovaně nejen na národní, alezejména na mezinárodní úrovni. Není to úkol lehký, ale splnitelný připotenciálu,který tyto organizace při součinnosti a koordinovanosti mohouv rámci světovém dosáhnout. Mezinárodní Den míru 21.září, kdy jsouSvětovou Radou míru, Francouzským mírovým výborem, Mírovou radou Spojenýchstátů a dalšími regionálními organizacemi organizovány konference, Mírovépochody a pod může být dobrou přípravou na koordinované vystoupení předprosincovým Summitem NATO. Je zřejmé že bez výměny „figur“ v jednotlivýchčlenských státech NATO, které dosud plní roli lokajů a zajišťují „kanónenfutr“pro dosažení zájmů Spojených států to nepůjde.

Ptal se

Jaroslav KOJZAR

Založeno dne: 02/10/2019 17:51:40